Holy Places

Column van Reint in Magazine Paravisie over heilige plekken in je huidige leven

HOLY PLACES

Column in februari-nummer van magazine Paravisie over het verdwijnen van devotionele plekken in onze samenleving en de zoektocht van het individu naar eigen ‘heilige plekken’ waar het spirituele kan worden beleefd.


Echtgenote Gabriela en ik zijn onlangs met een groep naar Noord-India geweest. We hebben in de voetsporen van Maria Magdalena en Jezus de heilige Ganges gevolgd. Onze spirituele intenties pasten in de Indiase cultuur. In India is het 

onmogelijk om atheïst te zijn. Het Godsbesef is alom aanwezig. Indiërs zijn 24/7 devotioneel en verbonden met

 hindoegoden, heilige goeroes, steden, tempels, festivals, koeien en natuurverschijnselen, zoals Moeder Ganga.


In westerse landen neemt de openlijke devotie af. Religie is openlijk op zijn retour. Het overgebleven kerkelijk leven 

beperkt zich tot zondagsdienst en kerstviering. Gebedshuizen worden appartementsgebouwen, overdekte

 kunstijsbanen of culturele centra. Klassieke heilige plekken verdwijnen.


De kerk maakte dat we ons afkeerden van de ingewijde plaatsen van Saksen, Canninefaten en Friezen, zoals hunebedden, grafheuvels, bomen en rivieren. De natuurtradities verdwenen en nu raakt de kerk zelf op de achtergrond. Gaat

 ons huidige Godsbesef nog nieuwe uiterlijke vormen aannemen? Waar zijn de hedendaagse ‘holy places’ 

waar wij het Hemelse met het Aardse verbinden?


Daarvoor dienen we ons af te vragen wat een heilige plek is. Dat kan een bekend bedevaartsoord of een veel bezochte

 krachtplek zijn. Prima. Maar toch ook een individuele plaats waar jij je terugtrekt. Waar je spiritueel intiem kunt zijn, 

mediteert, bidt, je overgeeft, stilte ervaart, energie opdoet, je met de stroom van het leven verbindt, 

je vrede met jezelf sluit en het Goddelijke in jezelf ervaart.


Sommige mensen zijn zich niet bewust dat ze zo’n sacrale plek hebben. Of beseffen niet dat ze er behoefte aan hebben. 

Zo’n plek kan van alles zijn. Je luie stoel. Het altaartje dat je hebt gecreëerd. Een boom waar je regelmatig tegenaan zit. 

Een bos waarin je vaak wandelt.


Mijn geboortedorp Oldemarkt in de Kop van Overijssel is een persoonlijk bedevaartsoord. Omdat mijn grootouders

 er woonden, mijn ouders er elkaar de liefde verklaarden en ik er geïncarneerd ben. Waar ik welkom was bij mijn 

moeder, vader en zus, mijn eerste woordjes sprak en eerste stappen zette. Ik verbind me er graag mee. Om 

contact  met mijn wortels te maken. Voor echtgenote Gabriela is het de plaats waar onze dochter ter wereld kwam. 

Het Apeldoorns Juliana-ziekenhuis dat met de grond gelijk is gemaakt. Gabriela zegt: “Als ik het geld had, zou ik een van de 

in aanbouw zijn appartementen kopen.” Holy ground dus.


Ogenschijnlijk hebben bepaalde plekken geen spiritueel karakter. Toch is voor sommige mensen een vereniging of instelling

 hun heilige plek. Het Goddelijke is immers altijd en overal aanwezig en kan ook in muziek, dans, toneel en sport 

devotionele vormen aannemen. Kijk bijvoorbeeld naar de toewijding aan voetbalploegen. De fans van River

 Plate  en Boca Juniors in Argentinië zijn devoot in het kwadraat. Voetballers zijn godenzonen. Clubs zijn 

magische instituten. Fans laten zich begraven in doodskisten in de kleuren van de club en met het 

clublogo op het deksel. Dat lijkt oppervlakkig, maar is het niet. Want alle mensen doen hun Aardse 

processen en onderzoeken ieder op hun eigen manier het Aardse om het Goddelijke erin terug te vinden.


Daarnaast hebben zich in de westerse wereld nieuwe vormen van spiritualiteit ontwikkeld. Deze niet-dogmatische spirituele stromingen hebben ons leven verdiept. En vanuit een nieuwe spirituele mindset bezoeken we nu merkwaardigerwijs de 

klassieke heilige plaatsen. Gevoed door flashbacks uit vorige levens gaan we met ons huidige bewustzijn op zoek 

naar de Goddelijke vonk in bijvoorbeeld Machu Pichu, de piramides in Egypte en Bosnië, Jeruzalem, Rosslyn Chapel, 

Rennes-le-Chateau, Chartres, Iona, Stonehenge, Angkor Wat, Međugorj, Varanasi en Santiago de Compostella.


In wezen is elke kerk, tempel, piramide, stupa, huiskamer of locatie aan de oever van de Ganges of wat dan ook een 

heilige plek als jij het er een vindt. Jij kunt die ‘magical place’ die rol toekennen en deze bezielen. Wees daarbij

 devoot aan jezelf. Dan gaat deze plek jou dienen op de zoektocht naar jezelf en je eigen Goddelijkheid op Aarde. 

Wat is jouw holy place?


Reint Gaastra