Seksuele evolutie

Column van Reint in spiritueel magazine Paravisie


Seksuele evolutie

null

De aantrekkingskracht tussen man en vrouw, tussen mannelijk en vrouwelijk, houdt ons vanaf onze jeugd bezig. Zelf was ik er

vroeg bij om met een groepje medekleuters ‘doktertje te spelen’, om het ‘anders zijn’ te verkennen. Ook herinner ik mij van de kleuterschool dat ik steevast in de pauze hand in hand met de surveillerende stagiaire het plein over wandelde. Ik zal niet 

ouder dan vijf zijn geweest. Ik was gefascineerd door haar rode nagels en sterke parfum. Zo jong al? Ja, zo jong al.


In de door mijn echtgenote Gabriela ontvangen Maria Magdalena Code® legt Maria Magdalena uit hoe wij tijdens de huidige Scheppingscyclus in de spirituele dimensie, voorafgaand aan onze Aardse incarnaties, onszelf hebben gesplitst

in mannelijk en vrouwelijk. Eerst in tweelingzielen, nog bij elkaar. En later onafhankelijk van elkaar

om de Schepping van een extra pulserende kracht te voorzien.


Want het onderscheid tussen man en vrouw zorgt voor een forse dynamiek op Aarde. Flirten, aantrekken, afstoten,

veroveren, vrijen, nestje bouwen, kinderen, bevaderen, bemoederen, familieleven, godin en wildeman, het

man- of vrouwzijn brengt het leven onmiskenbaar in beweging.


De interactie tussen man en vrouw, tussen het mannelijke en vrouwelijke, versterkt onze kracht om onze emotionele, psychische, energetische en fysieke processen op Aarde te doen. Onze sekse bepaalt mede hoe we in de samenleving staan,

met onze medemens omgaan en reflecteren over wie we in dit leven zijn. Onze identiteit en onze

persoonlijkheid worden voor een belangrijk deel bepaald door ons geslacht.


Vanuit evolutionair perspectief is de seksuele tweedeling bijzonder functioneel. We zijn nieuwsgierig naar de andere energie,

naar dat wat wij zelf minder hebben. Seksueel anderszijn draagt zo bij aan het ontwikkelingsproces van de mensheid op Aarde. Daarbij is er een tweetal wetten dat dit krachtenspel beïnvloedt: (1) De man geeft, de vrouw ontvangt. (2) De man doet, de

vrouw is. Zo is het in de dagelijkse praktijk de man die de vrouw een bos rozen geeft. Een vrouw is hier in het algemeen

gevoelig voor en opent zich helemaal. Hij geeft, zij ontvangt. Het is een oerprincipe dat onze onderlinge intensiteit

mede vormgeeft. Een wetmatigheid die ondanks feministische tegenwerpingen nog steeds van kracht is.


Nog een voorbeeld. Een man uit een junglestam gaat op jacht. De man doet. Hij schiet een hert en brengt dit naar het dorp alwaar de vrouwen de sfeer bepalen. De vrouw is. Zijn vrouw neemt de buit verheugd in ontvangst en maakt er maaltijden en kledingstukken van. Man en vrouw eten, bedrijven de liefde en zijn allebei vervuld alvorens hij weer op jacht gaat en de 

cyclus zich herhaalt. Datzelfde proces speelt zich ook, weliswaar in een hedendaags jasje, in de huidige samenleving af.


Deze oerrolverdeling is ook terug te vinden in de symboliek van de meeste klassieke en Latijns-Amerikaanse dansen. 

De man geeft leiding en de vrouw ontvangt zijn leiding. De man dient daarmee de vrouw en laat haar stralen. Deze uitwisseling krijgt vorm door de energetische en fysieke onderstroom die in onze lichamen aanwezig is. Het geslachtsdeel van 

de man is naar buiten gericht en is in staat om te geven en de vrouw is naar binnen gericht en

qua voortplanting vooral zo gebouwd dat ze kan ontvangen.


Naarmate wij ouder worden nemen de fysieke bevruchtingskansen af. Niettemin blijven mannen en vrouwen, ook als zij geen kinderen meer kunnen verwekken, elkaar in brede zin bevruchten. De liefde tussen hen doet de energetische onderstromen voeden, zodat zij een liefdevol leven met elkaar kunnen blijven creëren. Deze liefdesstroom draagt uiteindelijk bij aan

het openen van hun hart en brengt hen, de mensheid en de Aarde in een hogere trilling om zo de menselijke

oermissie te vervullen om onze Aardse Goddelijkheid te activeren.


Ooit zullen we ons weer versmelten met onze tweelingziel. Dan komen onze Aardse processen tot een einde. Tot die tijd wil ik je uitdagen om te voelen in hoeverre jij nog vanuit je man- of vrouwzijn, vanuit je gevende of ontvangende kracht, vanuit je doen 

of je zijn, bijdraagt aan het verhogen van je individuele trilling en de collectieve trilling van de Aardse Schepping.


Blijf ook op latere leeftijd in beweging om dualiteit tot eenheid te brengen! Daarbij is het niet doorslaggevend of je wel of niet een partner hebt, maar wel of jouw innerlijk ‘huwelijk’ tussen je mannelijke en vrouwelijke energie in balans is. Ook dan kan de seksuele uitwisseling jou in beweging blijven houden. Seksuele evolutie is dan ook niet aan partnerschap of leeftijd gebonden!


Reint Gaastra

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief