Lang leve het ego!

Column Reint voor spiritueel magazine Paravisie

Lang leve het ego!


Het is tegenwoordig in spirituele kringen bon ton om het ego te verketteren. Als er ook maar iets mis is in iemands gedrag, 

wordt afkeurend naar het ego gewezen. Dat van de ander of dat van onszelf. Het ego is de pispaal 

van de spirituele wereld en heeft het altijd gedaan.


Door het ego te veroordelen, blijven we zelf ogenschijnlijk buiten schot. Het is niet onze schuld, maar van dat nare aspect van ons. Kunnen wij er wat aan doen dat we een ego hebben? Maar is die afkeur terecht?


Ik denk dat het ego niet de waardering krijgt die het verdient. Door het ego te veroordelen, veroordelen we in wezen onszelf, 

want het ego is een onlosmakelijk deel van ons. Je kunt je ego daarom niet bagatelliseren. Het ego heeft een slecht imago, 

maar is niettemin een belangrijke intieme amigo.


Zonder het ego kunnen we namelijk niet functioneren op Aarde. Het is een planeet waarop dualiteit kan worden ervaren en waar we voor gekozen hebben om te zijn. Het ego zorgt ervoor dat we er een persoonlijkheid vormen, een identiteit aannemen en 

ons individualiseren. Het maakt het mogelijk dat we kunnen ‘dealen’ met de uitdagingen die het leven ons biedt. 

Het ego maakt het mogelijk dat we ons op Aarde kunnen manifesteren, er kunnen creëren, er onze

 talenten  tot volle wasdom kunnen laten komen en zelfbewust kunnen zijn. Zonder ego kunnen we 

niet aarden, worden we psychotisch en raken we gedesoriënteerd. Het ego brengt ons 

in de dualiteit,  maar laat ons ook onze processen doen om te groeien 

en trekt ons door de dualiteit heen!


In het door mijn echtgenote Gabriela ontvangen boek ‘De Maria Magdalena Code I: het nieuwe evangelie van Maria Magdalena’ noemt Maria Magdalena het ego zelfs ons meest moedige deel. Het ego is namelijk een exponent van ons Hogere Zelf 

dat het meest diep de materie in is gegaan en zich het meest vervreemd heeft van de Goddelijke Bron. Het ego is 

de verkenner van ons Hogere Zelf op Aarde en een functionele kanjer tijdens onze incarnaties!


Waarom heeft het ego dan zo’n slechte naam en waarom hebben begrippen als egocentrisch en egoïstisch zo’n negatieve lading? Dat komt omdat in eerdere fasen van ons huidige leven het ego vervreemd is van ons hart. Door onze zelfveroordeling in

 onze jeugd hebben we ons hart gesloten en heeft ons ego als zelfstandige bewustzijnskracht de liefdevolle input

en corrigerende werking van het hart verloren. In deze door Maria Magdalena aangeduide indalende fase

 van onze hartcyclus in dit leven gaat het ego weliswaar de wereld penetreren en verkennen, maar 

wordt het  daarbij gevoed door onze dualistische emoties, onze zelfveroordeling, ons

compensatiegedrag  en ‘stukken’ die nog moeten worden uitgewerkt van vorige levens.


In deze indalende fase in de eerste decennia van ons leven veroorzaakt het solerende ego dan ook een illusie van afgescheidenheid van het geheel. Het ego maakt weliswaar dat we onze Aardse processen volledig aan kunnen gaan en doorleven, maar naarmate we verder komen in deze fase raken we dieper in de dualiteit, verliezen we onze authenticiteit en onszelf, ervaren we een bewustzijnsvernauwing en raken we onvermijdelijk in een diepe crisis.


Heel functioneel allemaal! Want als gevolg van deze crisis neemt uiteindelijk de zelfreflectie en de eerlijkheid naar onszelf toe, laten we de zelfveroordeling los, omarmen we onszelf en onze processen en openen we weer ons hart. Het omkeerpunt

 dat we ervaren leidt ons naar de opstijgende fase waarin wij weer bewustzijnsverruiming mogen ervaren en 

de opgedane levenservaringen kunnen herproeven en herwaarderen.


En dat kunnen wij allemaal omdat onze hartopening tijdens het omkeerpunt ervoor zorgt dat het ego weer verbonden is met het hart en gevoed wordt door haar onvoorwaardelijke liefde en door de ‘reconnection’ met ons Hogere Zelf en onze Goddelijke Bron. Het ego staat dan in de latere decennia van jouw leven jou ten dienste om je te verbinden met het geheel, in vrede te zijn met jezelf, je leven en ‘het op Aarde zijn’.


Het ego is derhalve een druk baasje en een maatje. Eerst stelt ze jou in staat om de Aardse processen te doen en door de ‘shit’ heen te gaan. En daarna helpt ze jou om weer tot eenheid met jezelf en het geheel te komen. 

Kortom: leve het ego! Ik hoop dat jij dat nu ook kunt zeggen!


Reint Gaastra