Openbaring Maria Magdalena en Jezus over het stervensproces van de mens op Aarde

Jullie zijn nooit alleen als jullie sterven

null

Maria Magdalena en Jezus over de voorbereiding op de dood en de begeleiding van de spirituele wereld

daarbij, de bewustzijnstransformatie op de weg door de tunnel van licht naar de

onstoffelijke wereld en het ontwikkelingsproces dat daar plaatsvindt. 

null

Maria Magdalena en Jezus:  "Eén van de belangrijke factoren die het hart van mensen kan openen is het integreren van het stervensproces in ieders leven. Om te beginnen willen wij daarvoor vertellen dat men nooit alleen is tijdens het stervensproces.

Dat proces begint al voor het moment dat men stopt met ademen of voor de laatste hartslag. Het begint al een paar dagen

eerder. Dan worden de betrokken mensen door ons of door andere gidsen voorbereid in het geval zij op zielsniveau beter

met andere begeleiders afgestemd zijn. We komen op een bepaald moment op geestelijk niveau naar hen toe om aan te

kondigen wat er gaat gebeuren. We nemen ze even mee tijdens de slaap of tijdens momenten van diepe rust, opdat ze

de ervaring van het doodgaan kunnen verkennen en de liefde van de geestelijke wereld kunnen voelen. Sommige

mensen maken deze ervaringen bewuster mee dan anderen. Sommigen zien ons al. Anderen voelen ons,

bewust of onbewust. Sommigen ervaren een nieuwe diepe rust, die helpt om de gehechtheid aan het leven,

aan de naasten, aan hun eigendommen los te laten. Wij helpen hen bij het afscheid nemen en bij de voorbereiding op

hun reis. Het is een moment van veel spirituele activiteit. We zorgen ook voor de naasten, voor hun verwerkingsproces, zodat

ook zij hun geliefden los kunnen laten.Wij brengen de stervenden tot aan de poort van de dood. Die moeten zij

zelf passeren om de tunnel naar het licht in te gaan. Wij zijn voor hen op afstand aanwezig.

Maar het leven uitstappen, moet men zelf doen.”


null

Door de dood naar het licht

Maria Magdalena en Jezus:  "Stel je voor dat je nu zelf voor de poort van de tunnel naar het licht staat, klaar om alles achter je te laten. Dit is een speciaal moment waarover je soms hebt gedroomd of gefantaseerd. Het is de ultieme ervaring van het

loslaten, van het je volledig overgeven. Als jij je kan laten gaan, is het sterven een zacht proces waarmee jij je

losmaakt van het stoffelijke, waarmee je afscheid neemt van het fysieke lichaam. Je wordt als het ware in

het proces meegezogen. Door je echt te onthechten van het leven kan je het stervensproces met

een gevoel van blijheid en ook van vrijheid ervaren. Je kunt het als een ontwaken

ervaren en de waarheid van het bestaan zien.


Het stervensproces heeft, net zoals de geboorte, zijn weeën. Tijdens de geboorte, tijdens de passage door

het geboortekanaal van de moeder en het beperkt worden door het lichaam is er sprake van een

bewustzijnsvernauwing. Tijdens het sterven, bij het passeren van de poort en het door de

tunnel naar het licht gaan, ontstaat er juist een bewustzijnsverruiming. Wij staan

aan de andere kant van de tunnel te wachten om je te ontvangen.

In de tunnel ervaar je een diepe ontmoeting met jezelf.

Je komt jezelf in alle diepten van je Zijn tegen.”


null

De ontmoeting met jezelf

Maria Magdalena en Jezus:  “Op die ontmoeting met jezelf heb jij je hele leven voorbereid. De uitkomst van het proces dat je in

de tunnel ondergaat, bepaalt je proces in de andere dimensie. Daarna ervaar je verschillende transformatieprocessen. Na

de tunnel moet je herstellen en ben je nog erg met jezelf bezig, met je eigen geest en met het herkennen waar jij je

bevindt. Na dit overgangsproces kan je weer contact maken met ons, met familieleden die eerder overleden zijn,

oude vrienden en kennissen. En vaak wil je ook weer contact maken met de wereld die je hebt verlaten. Dat kan

heel confronterend zijn, maar het brengt je uiteindelijk ook tot de acceptatie van het stervensproces en van je

nieuwe situatie. Je mag dat contact even op eigen wijze ervaren, maar daarna ga je verder. Er is in deze andere

wereld ook genoeg te doen. Je ontvangt van ons een vorm van emotionele en geestelijke hulpverlening en

een spirituele begeleiding precies afgestemd op jouw niveau van bewustzijn. Je gaat eerst door een periode van

afzondering en van naar binnen keren. En krijgt opnieuw je hele leven te zien en te ervaren. Dit speelt zich af in een soort energetisch ei. Wanneer moeilijke of onopgeloste momenten uit je Aardse leven zich aandienen, wordt je geholpen door gidsen

om deze momenten op te lossen teneinde je van die momenten te onthechten. Er komt bij dit onthechtingsproces energie

vrij waardoor jij je lichter voelt. Daarnaast krijg je op verschillende niveaus nieuwe inzichten. Nadat je je leven hebt

verwerkt, begin jij je te openen en ben je in staat om verbinding te maken met deze ogenschijnlijk nieuwe wereld.

Je mag op dat moment een wens uiten. Waar wil je naar toe? Wat is je diepste spirituele wens?”


null

Onder begeleiding van gidsen

Maria Magdalena en Jezus:  “Naar aanleiding van deze wens ga je deelnemen aan een bepaald bewustzijnsproces. Je komt

dan onder begeleiding te staan van gidsen die verder in hun ontwikkeling zijn dan jezelf en ontvangt een soort training.

Hoe meer je wensen afgestemd zijn met onvoorwaardelijke liefde, hoe meer je deel mag nemen aan zuivere niveaus

van het licht. Het is ons advies om je op dat moment af te stemmen met het hoogste en meest liefdevolle in jezelf. En

je vooral op het licht te richten. Wanneer je je dan met het licht hebt verbonden en je aan het licht hebt overgegeven,

mag je deelnemen aan het begeleiden van mensen op Aarde of aan andere taken die specifiek voor jou bestemd zijn.”


null

Dichter en dichter bij het Goddelijke

Maria Magdalena en Jezus:  “Naarmate jij je verder ontwikkelt, kun je contact opnemen met hoger ontwikkelde gidsen en zielen

die grotere verantwoordelijkheden hebben in ‘de andere wereld’, zoals het begeleiden van verschillende diersoorten en hun onderlinge harmonie, het harmoniseren van de plantenwereld met de dierenwereld op Aarde en eventueel contact maken

met leven op andere planeten en de begeleiding daarvan. Je mag, als je zover bent, als het ware stagelopen bij deze

verschillende processen. En wat wij bedoelen met ‘als je zover bent’ is dat je je persoonlijke belangen achter je hebt

gelaten en je kan overgeven aan het grotere kosmische geheel. Op die manier kom je dichter en dichter bij het

Goddelijke. De periode tussen sterven en wedergeboorte wordt zeer bepaald door je diepste spirituele

wensen die je in de onstoffelijke wereld in een nieuw ontwikkelingsproces brengen. Op een bepaald

moment kun je ook geconfronteerd worden met de mogelijkheid om weer geboren te worden. Daar

kan je voor kiezen, maar je kan ook beslissen om langer in de geestelijke wereld te blijven. Er zijn zielen

die heel sterk naar het stoffelijke leven verlangen waardoor zij zich door dit verlangen sneller aangetrokken voelen tot

een volgende geboorte, toch moeten ze in de geestelijke wereld eerst een verwerkingsproces hebben afgerond.”


null

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief