Inhoud - hoofdstukkenoverzicht

Maria Magdalena en Jezus Deel 3

Inhoudspagina:


Voorwoord van Maria Magdalena en Jezus


1. Hun eerste optreden in het openbaar

2. Samenwerking met de Afgezanten voor de Goddelijkheid van de Mens

3. De wonderbaarlijke Christuspoort

4. De opbouw van de eigen gemeenschap

5. Positie innemen als man en vrouw

6. Maria Magdalena en Jezus nemen nieuwe rollen aan

7. De noodzakelijke gelijkschakeling van man en vrouw

8. Het belang van de vrouwelijke discipelen voor de wereld

9. Een belangrijke nieuwe dimensie van hun werk dient zich aan

10. Het bewandelen van de dertien liefdeswegen


11. Hun verrassend hertrouwen in Kana

12. De basis van De Maria Magdalena Code ontvouwt zich verder

13. Het voorstellen van de eerste zes discipelen

14. het voorstellen van de tweede groep van zes leerlingen

15. Het voorstellen van de derde groep van zes leerlingen

16. Het voorstellen van de vierde groep van zes discipelen

17. De introductie van de Christuszegening

18. Beschikbaar voor anderen om genezing mogelijk te maken

19. Leringen over zelfliefde en Goddelijkheidsactivatie in ieder mens

20. De opbrengsten van de interactie tussen goed en kwaad


21. Hun leiderschap krijgt vorm vanuit het hart

22. Hun eerste opdrachten aan de leerlingen

23. Hun eerste maatschappelijke opdrachten aan de discipelen

24. De evaluatie van de eerste maatschappelijke projecten

25. De zegeningen voor een grote groep mensen bij het meer

26. Verdeelde meningen over diverse spirituele discussiepunten

27. De ingrijpende gevolgen van een onverwacht bezoek aan de Karmel

28. Beroering in de leerlingengroep tijdens onze afwezigheid

29. Inwijdingen door dualistische emoties op Aarde

30. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gevoelens, gedrag en heling


31. Het kind mag de eigen Goddelijkheid bepalen

32. Loslaten van schuldgevoelens als gevolg van ondergang van Atlantis

33. De effecten van de uitgesproken woorden van Jezus

34. De taak van Maria Magdalena en alle vrouwen voor de mensheid

35. Maria Magdalena als belichaming van de vrouwelijke Christus

36. De vrouwelijke leerlingen willen hun visie met vrouwen delen

37. Vruchtbaar initiatief voor een ontmoetingsdag met vrouwen uit de omgeving

38. De gevolgen van het helen van de mannelijke energie

39. De mannelijke energie manifesteert zich op een heel andere manier

40. Het wonder van de vermenigvuldiging van broden en vissen

41. De transfiguratie van Jezus op de berg Tabor als opmaat naar de kruisiging


Bijlagen

1. Overzicht van de vrouwelijke discipelen

2. Overzicht van de mannelijke discipelen

3. Discipelen uit de familielijn van Maria Magdalena

4. Discipelen uit de familielijn van Jezus

Nawoord van Maria Magdalena en JezusMeer lezen over Maria Magdalena en Jezus Deel 3?


- Naar 'inleidende tekst op het boek'

- Naar 'Voorwoord van Maria Magdalena en Jezus'

- Naar 'Gabriela over het ontvangen van de openbaringen voor dit boek'

- Naar  'Voorwoord van Gabriela en Reint'

- Naar 'Wat eraan vooraf gaat'

- Naar  'Nawoord van Maria Magdalena en Jezus'

- Naar  'Bestellen'