Geselecteerde fragmenten uit het boek 'Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam'

Deel 4 uit de gechannelde serie over het indringende leven van Maria Magdalena en Jezus


null

Het door Gabriela Gaastra-Levin van Maria Magdalena en Jezus ontvangen boek

 ‘Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam’ is een uitermate vernieuwend spiritueel boek 

dat de mensheid de mogelijkheid biedt om de relatie met de kruisiging te helen.

Alles is veel betekenisvoller en liefdevoller dan we ooit geleerd hebben.

De kruisiging wordt zo uitgelegd dat er een totaal nieuw perspectief voor de mens op Aarde ontstaat.

Om verbinding met de inhoud te krijgen hier een klein aantal fragmenten.


Jezus over de transformatie van zijn lichaam in een lichtlichaam

Jezus: “Bij een volledige transformatie, zoals ik die heb ondergaan, gaan de atomen van je lichaam over in licht. Materie is licht, dat op die manier in actie komt. Alle atomen van je lichaam ondergaan een transformatie, waarbij ze hun materiële vorm in licht over laten gaan. Van binnenuit ondergaan alle atomen, cellen en organen dan een transformatie in een lichtlichaam. Je gaat van materie naar energie, van een lichaam dat met dualiteit resoneert, naar een lichaam dat vanuit eenheid functioneert.”


Jezus over het omarmen van het kwaad tijdens de kruisweg

Jezus: “Dankzij alle fysieke aanvallen van de Romeinen op mijn lichaam heb ik de kans gekregen om volledig met het kwaad geconfronteerd te worden. Dit kwaad heb ik in mijn hart omarmd, als een onderdeel van God. Nu hoef ik dit aspect van

God niet meer van mij af te wenden. Ik heb het omarmd en getranscendeerd.”

 

Jezus over het in zijn hart blijven tijdens de kruisweg

Jezus: “Het was tijdens mijn kruisweg en kruisiging mijn taak om met mijn aandacht in mijn hart te blijven en niet te veroordelen. Om met liefde blijven kijken, zowel naar mijzelf, als naar mijn geliefden en mijn beulen. Als ik dat kon, zou de poort van

de Christus geopend worden, zodat de gehele mensheid daar doorheen zou kunnen gaan. Ik moest de verleiding 

weerstaan om mij een slachtoffer te voelen en mij in dualiteit te verliezen. Door in mijn hart te blijven werd

het Christusbewustzijn, de geaarde onvoorwaardelijke liefde, als een vlam volledig in mijn hart geactiveerd.

Elke klap die ik kreeg en elke pijnscheut die ik voelde, deed het Christusbewustzijn in mijn hart verder activeren. 

Om volledig vanuit mijn hart te kunnen blijven leven, moest ik heel beslist bij alle staties op mijn kruisweg aan mijn 

intentie vasthouden om boven goed en kwaad te willen staan. Op die manier kon ik een verbinding zijn tussen 

Hemel en Aarde, om het Hemelse bewustzijn naar de mensheid op Aarde te brengen.”

 

Jezus is niet voor onze zonden gestorven, want die bestaan in zijn ogen niet

Jezus: “Mijn sterven voor het dragen van de menselijke ‘zonden’ is dan ook ten onrechte een met schuld beladen menselijke interpretatie van een groot Kosmisch gebeuren, dat een andere bedoeling had. Het was een inwijding van de mensen, van de Aarde en van mijzelf als drager van de Christusenergie. Het is belangrijk voor de mensheid om te weten dat zonde, zoals mensen dit begrip interpreteren, niet bestaat. Wel is er bij jullie sprake van innerlijke pijn, die het gevolg is van jullie verblinding, van de vervreemding van jullie ware aard. Het bewustzijn van velen is niet afgestemd op het zijn van een Goddelijk wezen, het is afgestemd op de in jullie denken bestaande splitsing tussen het Goddelijke en het materiële. Wanneer mensen het Goddelijke en het materiële niet met elkaar kunnen verenigen, ontstaat innerlijke pijn en een onvervuld gevoel. Jullie zoeken

dan voornamelijk vervulling in het materiële. Daar is op zich niets mis mee, maar deze vervulling is van tijdelijke aard.”

 

Jezus vraagt de mensheid om vergeving dat hij zich heeft laten kruisigen

Jezus: “Ik vraag jullie om mij te vergeven dat ik mij heb laten kruisigen. Daardoor is de mensheid in een positie van dader

gekomen en ik in de rol van slachtoffer. Om het grote Kosmische wonder zich te laten voltrekken was het echter nodig dat

jullie, in dit geval expliciet de zielen die destijds geïncarneerd waren in het Joodse en het Romeinse volk, de rol van daders

op jullie namen. Ik dank jullie daarvoor. Het gevoel van daderschap is niettemin door de mens van generatie op generatie overgedragen. De waarheid is evenwel dat jullie geen daders zijn en dat ik geen slachtoffer ben. Het kruisigingsritueel

hebben we samen gecreëerd als een deel van het Goddelijk spel. Wij, jullie en ik, wilden elkaar laten zien wat mededogen

is en dat goed en kwaad één zijn en deel uitmaken van het Goddelijke spel om te ontdekken dat alles Goddelijk is.”


Jezus stapt van zijn kruis af

Jezus: “Ik stap van mijn kruis af. Ik sta nu met jullie op de grond, op de Aarde, in eenheid op hetzelfde niveau, om iedereen duidelijk te maken dat jullie en ik gelijkwaardig en Goddelijk zijn. Door aan het kruis te hangen, positioneerde ik mij als slachtoffer, boven jullie, op een voetstuk en bevonden jullie je, onder mij, als daders. De tijd is gekomen om dit te helen en om deze illusie te doen oplossen. Ik stap van mijn kruis af om weer samen met en tussen jullie te kunnen zijn. We zijn samen één, we zijn God.”

 

Jezus over het gevoel dood te zijn

Jezus: “Ik ben al een paar uur dood. Het is een gelukzalige ervaring. Het ritme van mijn lichaam, geleid door mijn hart en longen,

is in een diepe stilte overgegaan. Ik voel me verbonden met het eenheidsveld van God. En toch is mijn individuele bewustzijn

nog aanwezig. Mijn organen, cellen, moleculen en atomen trillen in harmonie met het Goddelijk veld. Tegelijkertijd houden 

ze mijn blauwdruk vast. Ik ben niet meer de persoon die ik geweest ben. Ik ben door een diepe inwijding heengegaan, het 

volledig activeren van het Christusbewustzijn. Deze activatie is door mij heen aan de Aarde, de mensheid en alle wezens doorgeven. Mijn individueel Zijn is één met het Goddelijk veld. Hoewel elk levend en niet-levend wezen dit ook in essentie

kan ervaren, is het bij mij volledig en bewust geïntegreerd. Het Goddelijk bewustzijn is in mijn individueel Zijn geactiveerd.

 

Maria Magdalena over de invloed van de Christusactivatie op de Aarde

Maria Magdalena: “De Aarde kraakt onder het kruis. Als Jezus het ontwaken van de Christus ondergaat, wordt zijn trilling zo

hoog, dat de connectie tussen de Intergalactische Goddelijke Bron en de Goddelijke Bron in de Aarde geactiveerd wordt naar

een nieuwe trilling, de trilling van de Christus. Zo fungeert Jezus als een antenne, als een accelerator van Goddelijk Christusbewustzijn, die Hemel en Aarde met elkaar verbindt en naar een nieuwe dimensie brengt. De Aarde wordt

ingewijd in haar rol als drager van onvoorwaardelijke liefde naar de dimensie van de Christus. Daarmee straalt

de Aarde de Kosmos in en vertegenwoordigt zij de Onvoorwaardelijke liefde in de Kosmos.”


Maria Magdalena over de energetische impact van de kruisiging op de Aarde

Maria Magdalena: “Ik mediteer aan de voet van het kruis. De diepe stilte die in Jezus is, heeft zich over de hele omgeving uitgespreid. Alles is energetisch omvergegooid. Niets is meer hetzelfde. De grote energie-uitbarsting die gepaard ging met het ontwaken van het Christusbewustzijn, heeft een enorme poort geopend tussen het Absolute en het Manifeste niveau van God. Dat trilt nog in alles en iedereen na. De golf van energie, liefde en bewustzijn heeft alle gebieden van de Aarde bereikt. Ik ben één met Jezus. De helft van zijn hart is bij mij en de helft van mijn hart is bij hem. Dit brengt ons tweeën door deze inwijding heen.”

 

Maria Magdalena maakt de processen van Jezus mee

Maria Magdalena: “De soldaten nagelen Jezus aan het kruis. Ik voel mijn lichaam en energieveld scheuren. Als ze het kruis 

rechtop zetten, voelt het alsof ik flauwval, zonder dat dat werkelijk gebeurt. Alles in mij gaat even ondersteboven. Na enig diep

in- en uitademen kom ik opnieuw in balans. Ik maak de processen van Jezus mee en ik ondersteun hem met mijn energie-

en liefdesveld. Ik weet dat hij het Aardse leven gaat verlaten om een spirituele transformatie aan te gaan. 

Dit alles is en wordt door God op Absoluut niveau begeleid.

In mijn lichaam en energieveld voel ik zijn Christusactivatie en zijn overgaan naar een andere bewustzijnsvorm. Ik signaleer

de trillende stilte bij het stoppen van het kloppen van zijn hart en het uitblazen van zijn laatste adem. Een deel van mijn

hart stopt ook. Het voelt alsof ik in een ravijn val. Toch sta ik met beide voeten op de grond. We worden door God 

gedragen. Als Jezus volledig boven de dualiteit van goed en kwaad uitstijgt, doet dit de Christus in zijn hart 

ontwaken. Het energetisch effect hiervan breidt zich als een golf van eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke

liefde uit, vanaf de naaste omgeving tot aan de uiteinden van de Aarde toe. De energie toont de trilling van

licht en donker als twee verschillende velden die in essentie één zijn.


Maria Magdalena over haar eerste ontmoeting met Jezus in zijn lichtlichaam

Maria Magdalena: “Het eerste contact met Jezus helpt me om mijn energie op hem af te stemmen. Na een kortstondig rouwmoment voel ik een opening naar een uitgebreide vorm van liefde en ontmoeting. Ons gezamenlijke liefdesveld is weer

in evenwicht. Ik voel me direct tot hem aangetrokken. Jezus keert zich nu om en kijkt me met een enorme glimlach aan. Ik

versmelt me met zijn energetische vorm en voel een explosie van liefde door mij heen gaan. Hij omarmt me met de liefde van

zijn lichtlichaam. In deze omhelzing ervaar ik voor een moment het loslaten van de dimensie van mijn eigen fysieke lichaam.”
Maria Magdalena en Jezus leggen het waarom van de kruisiging en opstanding van Jezus in zijn lichtlichaam uit.

Het boek dat Pasen, Hemelvaart
en Pinksteren veel
betekenisvoller maakt!

272 pagina's en 41 hoofdstukken.

Het boek dat mensen bevrijdt

van de schuldgevoelens

als gevolg van de kruisiging!

En ook nog eens heel lekker leest!