De rehabilitatie van Judas

Maria Magdalena en Jezus hebben Judas op zijn moeilijke taak voorbereid

Rond de Paastijd kijken en luisteren we naar nogal wat 'Passions' die de revue passeren. Steevast wordt Judas als de kwade

genius opgevoerd. Toch was het Jezus zelf die zijn eigen kruisiging ensceneerde, zoals hij stelt in de volgende openbaring

aan Gabriela. De kruisiging was de bedoeling. De kruisiging diende een groot spiritueel doel voor de mensheid. Judas

zat in het ‘complot’ en diende zijn vriend Jezus door hem met zware tegenzin te ‘verraden’ aan de Romeinen.

"Maria Magdalena en ik hebben Judas voorbereid op deze moeilijke taak."


Judas


Jezus: “Lieve mensen, wij zijn heel blij dat door de publicatie van Het Evangelie van Judas er meer

duidelijkheid op Aarde is gekomen over de rol van mijn broeder Judas rond mijn kruisiging. Judas had echter niet alleen

een relatie met mij, maar met iedereen die in mijn nabijheid was, zoals ook Maria Magdalena en Maria. Hij was een

actief lid van onze spirituele gemeenschap waarbinnen hij belangrijke verantwoordelijkheden droeg.”


Mijn rechterhand

Jezus: “Judas fungeerde als mijn rechterhand wanneer het ging over het uitvoeren van taken door jongere leden van de gemeenschap of door mensen die geen permanent deel van onze groep uitmaakten, maar die af en toe iets voor ons wilden doen. Judas had ook regelmatig de functie om onze vier kinderen te begeleiden in het leren van bepaalde vaardigheden die te maken hadden met het nemen van je eigen autoriteit in het leven en met het innemen van een positie in de buitenwereld. Hij leerde hen hoe ze met gezag om konden gaan en om trouw te zijn aan zichzelf. Dit gebeurde met name in de laatste jaren van onze missie op Aarde. Toen waren Maria Magdalena en ik met veel zaken bezig en konden wij niet altijd onze kinderen onderwijzen. Judas had

van nature autoriteit en was geschikt voor deze rol. Hij was ook onze meest trouwe compagnon wat betreft het uitvoeren en

het volbrengen van zaken die gedaan dienden te worden. Hiervoor toon ik hem mijn diepste dankbaarheid en erkenning.”


Judas en Jezus


Onvoorwaardelijk dienen

Jezus: “Er waren andere mensen in onze groep die moeite hadden met de rol die ik aan Judas gaf en ook met de toewijding waarmee hij zijn taken uitvoerde. Sommige mannelijke discipelen voelden zich onzeker over hun eigen kwaliteiten,

 betrokkenheid en toewijding en vonden de houding van Judas confronterend. Hij diende ons

onvoorwaardelijk en geloofde zonder twijfels in ons en in onze missie.”


Maria Magdalena en ik hebben Judas voorbereid op deze moeilijke taak

Jezus: “Judas was in feite de eerste die zijn leven gaf aan onze spirituele zaak. Zelfs vóórdat ik stierf was Judas al dood. Ik had

aan Judas gevraagd een cruciale rol te spelen bij mijn kruisiging. Hij heeft die rol uit vrije wil gekozen. Van al onze discipelen

was Judas de enige die mijn metgezel werd in dit proces. Hij diende contact te leggen met de buitenwereld. Hij diende

te zorgen dat mijn beulen mij konden vinden. Maria Magdalena en ik hebben Judas voorbereid op deze moeilijke taak.

Maria Magdalena heeft hem ingewijd in de vrouwelijke principes van vertrouwen en overgave. Hij diende ons en onze

missie volledig te vertrouwen om zijn taak om mij aan de Romeinen uit te leveren te kunnen volbrengen. Hij moest

zichzelf volledig overgeven aan de rol die voor hem bestemd was, namelijk om de verrader te spelen en zo

de afwijzing van de wereld van toen en van veel generaties na hem over zich af te roepen.”


Judas en


De eerste die zijn leven gaf

Jezus: “Judas heeft voor ons en voor onze missie ‘zichzelf gekruisigd’. Hij heeft in onderling overleg zichzelf gedood. Hij heeft

zich teruggetrokken in een grot met speciale spirituele eigenschappen waar wij, Maria Magdalena en ik, vaak samen mediteerden. Hij ging daar in meditatie en nam een snelwerkend gif dat de werking van zijn hart pijnloos stopte. Hij werd begeleid door de aartsengelen Gabriel en Michael om zijn lichaam te verlaten en naar het licht te gaan waar hij later zich met mij, Jezus, weer

heeft verenigd. Hij heeft zich opgeofferd omdat hij alles diende in te leveren voor zijn en mijn missie. Zijn leven, zijn naam

en zijn persoonlijkheid moesten 2000 jaar als afschrikwekkend voorbeeld dienen voor veel generaties. Hij heeft op die

manier zijn menselijke persoonlijkheid kunnen overgeven aan zijn Hogere Zelf en heeft volledige spirituele realisatie bereikt.”


Jullie hebben veel op Judas geprojecteerd

Jezus: “Jullie hebben op Judas veel van jullie eigen zelfveroordelingen geprojecteerd. Jullie onzekerheden, twijfels en ‘verraad’ aan jullie eigen Goddelijke essentie in de vorm van zelfveroordeling komen terug in de veroordeling van Judas. Ieder van

jullie heeft een innerlijke ‘Judas’ waar jullie je mee kunnen verzoenen. Zijn openbare rehabilitatie rond deze paasviering

heeft ook te maken met het helen van de relatie met jezelf en het loslaten van je zelfveroordeling. Het rehabiliteren en

liefhebben van Judas is het rehabiliteren en liefhebben van jezelf en van hetgeen je vele levens lang op Aarde in jezelf hebt afgekeurd. Judas is mijn beste vriend en grote dienaar en zo is het ook met de door jou afgewezen kant van jezelf. Heb die kant

lief om de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde, in je hart volledig te doen stromen. Wij, ik Jezus, maar ook Maria,

Maria Magdalena en Judas zijn voor jullie te allen tijde beschikbaar om jullie in dit proces te ondersteunen.


 In liefde en licht, Jezus, mede namens Maria en Maria Magdalena.”

Deze openbaring staat in het gechannelde boek "Jij bent God"

van Gabriela Gaastra-Levin