Page content

Proclamaties

Wat is en wat doet een Proclamatie?

Een proclamatie is een vorm van ‘creëren’. Het maakt gebruik van onze scheppingskracht via de ademhaling en de kracht van onze stem en het vijfde bewustzijnscentrum. Het uitspreken van woorden schept iets in de wereld buiten onszelf omdat het in een bewustzijnsveld wordt geplaatst.

Jezus preekt in India

Het uitspreken van de woorden geeft ook richting aan ons bewustzijn en aan onze vier Aardse lichamen (fysiek, energetisch, psychisch en emotioneel) die zich instellen op het realiseren van de proclamatie. Het wordt bekrachtigd met onze intentie die aan de gewenste creatie richting, diepte en bezieling geeft. Via de intentie wordt de creatie geladen vanuit onze Goddelijke Bron.

Een proclamatie is een directe uitdrukking van onze Goddelijkheid en van onze keuze om ons Goddelijk bewustzijn in de Aardse dimensie te doen ontwaken. Het speelt een essentiële rol bij het vervullen van onze oermissie. Mensen kunnen soms onbewust proclameren. Dan zetten ze creaties in werking waar ze minder of niet zo bewust van zijn. Het is daardoor belangrijk om bewust met onze uitspraken om te gaan en woorden bewust uit te spreken die ons dienen bij het openen van het hart en het bewust ervaren van onze Goddelijkheid.

Proclamaties zijn in vrijwel alle gechannelde boeken van Gabriela en Reint te vinden. Hierbij een drietal:

 

Sapkes drinken

Dankbaarheidsproclamatie voor alle wezens die mij voeden

Lieve wezens die mij regelmatig voeden en liefhebben, bedankt voor jullie bijdrage aan mijn leven
Bedankt voor jullie bijdrage aan mijn bewustzijn en aan mijn groei als mens
Dankzij jullie ben ik in staat om mijn Aardse vorm te scheppen en te onderhouden
Dankzij jullie ben ik in staat om de verschillende elementen in mijzelf te verlevendigen en te activeren en mijn verbinding met Moeder Aarde in stand te houden
Door jullie liefde en toewijding ben ik in staat om mijn ‘oermissie’ als mens te vervullen
Dankzij de Aardse kracht die jullie aan mij bijdragen ben ik in staat om mijn Goddelijkheid als mens te activeren
Ik neem jullie mee op mijn zoektocht naar liefde
Ik neem jullie mee in mijn hart, in al mijn cellen en op alle niveaus van mijn bewustzijn
In neem jullie mee in mijn versmelting met de Goddelijke Bron van waaruit we allebei afstammen
Samen zijn we ÉÉN
Samen zijn we God

 

12003020_724025371075044_3492123602511530144_n

Proclamatie voor de bewustzijnskracht ‘Liefhebben’

Liefhebben is de leidraad
Van mijn leven als mens
Ik ben geboren om de liefde te verkennen
En ervoor te gaan staan
Door jou lief te hebben
Leer ik van mijzelf te houden
Door van mijzelf te houden
Kan ik de liefde voor jou laten stromen
Met onvoorwaardelijke liefde
Omarm ik mijn Aardse bestaan als mens
De Aardse kaders geven mij het speelveld
Waarin ik jou en anderen lief heb
Waarin ik de natuur en de Schepping In mijn hart omarm
En als de liefde voor mijzelf bloeit en groeit
Wordt mijn Goddelijkheid geactiveerd
Liefhebben is de essentie van mijn Godzijn en van mijn bestaan als mens!

 

Pint Jezus

Proclamatie voor het helen van schuldgevoelens naar aanleiding van de kruisiging van Jezus

Ik neem alle verwijten terug die ik bewust of onbewust tijdens of na zijn kruisiging aan Jezus heb gemaakt
Ik neem alle verwijten terug die ik bewust of onbewust tijdens of na de kruisiging van Jezus mijzelf heb gemaakt
Ik laat alle vormen van zelfveroordeling los die ik tijdens of na de kruisiging van Jezus mijzelf heb opgelegd
Ik laat alle vormen van straf los die ik tijdens of na de kruisiging van Jezus mijzelf heb opgelegd
Ik laat alle belemmerende overtuigingen los die ik tijdens of na de kruisiging van Jezus heb aangenomen
Net zoals Jezus, ben ik vrij van schuld en verdien ik geen straf
Net zoals Jezus, ben ik niet verantwoordelijk voor de projecties van anderen of voor de verwachtingen die zij op mij leggen
Net zoals Jezus, ben ik volledig verantwoordelijk voor al mijn daden en voor al mijn doen en laten
Net zoals Jezus, ben ik met mijn Hogere Zelf verbonden
Net zoals Jezus, stel ik me open om het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in mijn hart op Aarde te manifesteren
Net zoals Jezus, ben ik een instrument van en voor de Goddelijke Liefde
Ik ben, net zoals Jezus, Goddelijk en perfect