Maria Magdalena en Jezus 

over het doen van wonderen

Bij het verrichten van wat jullie wonderen noemen, is er sprake van een ongebruikelijke reactie van de materiële dimensie die, door in
contact te komen met een hogere vorm van bewustzijn,
een ander gedrag vertoont dan men gewend is.

null

Maria Magdalena en Jezus: “Bij het verrichten van wat jullie wonderen noemen, is er sprake van een ongebruikelijke reactie van de materiële dimensie die, door in contact te komen met een hogere

vorm van bewustzijn, een ander gedrag vertoont dan men gewend is. De natuurwetten nemen

een andere wending wanneer ze afgestemd zijn met eenheidsbewustzijn. In dat opzicht zijn

er bij ons veel wonderen gebeurd. Grotendeels in de vorm van hartopeningen en bewustzijnstransformaties.

In nogal wat gevallen waren er echter ook indrukwekkende gebeurtenissen en zogenaamde

bovennatuurlijke verschijnselen nodig om mensen in contact met hun Goddelijkheid te brengen.

Dan was er sprake van een hogere Goddelijke kracht die door ons heen werkte.“


null

Hoe ontstaat een wonder?

Maria Magdalena: “In de meeste gevallen waren Jezus en ik aanwezig. Samen schiepen we een liefdesveld

en namen anderen daarin mee. Jezus werd meestal als de uitvoerder gezien vanwege het mannelijke

karakter van onze toenmalige samenleving. Ik, Maria Magdalena, verrichtte zelf wonderen

binnenshuis of in het gezelschap van vrouwen en kinderen. Buitenshuis werd Jezus het gezicht

van onze samenwerking. Hij sprak zijn intentie uit om iemand te laten genezen of iets te laten gebeuren.

De betrokkenen resoneerden met deze intentie. Ze stemden hun eigen energie en bewustzijn af op het veld van onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Als die afstemming tot stand kwam, bracht dit hun eigen energie in beweging en diende zich een genezing of een andere ingrijpende gebeurtenis aan. In al deze gevallen

waren de mensen in wezen zelf de Scheppers van het wonder. Jezus en ik creëerden de

randvoorwaarden zodat dit mocht en kon gebeuren.”


null

Een Goddelijke interventie

Maria Magdalena en Jezus: “Er was soms ook sprake van een Goddelijke interventie. Vanuit een hogere

dimensie werden wij als kanaal gebruikt voor het ontstaan van een opening in bewustzijn van

anderen door middel van een ‘bovennatuurlijke gebeurtenis’. Het was in deze gevallen niet zo

zeer onze kracht, maar de kracht van God op Absoluut niveau die deze wonderen tot stand bracht.

De kracht van God kon dan via ons gemanifesteerd worden of gekanaliseerd worden door een ‘Goddelijke Afgezant voor de Aardse dimensie’. Deze hogere spirituele krachten die onze verwekking, geboorte en

diverse inwijdingen hebben begeleid, zijn door ons heen werkzaam geweest voor het scheppen van

een nieuwe wereldorde waarin liefde en eenheid als dragende krachten voor de relatie tussen

mensen onderling en tussen de mens en de Aarde centraal staan. Dit proces is nog steeds gaande.”


null

Speciale wonderen

Maria Magdalena en Jezus: “Mensen vragen zich af of bepaalde boven- natuurlijke verschijnselen

werkelijk plaats hebben gevonden en hoe sommige dingen mogelijk kunnen zijn. Een voorbeeld

hiervan is het op water lopen. Jezus had zich teruggetrokken om te mediteren. Hij

projecteerde zijn lichtlichaam op het water om zijn leerlingen te begeleiden en

te laten zien dat er meerdere dimensies tussen Hemel en Aarde bestaan. 


Het opwekken uit de dood is een verschijnsel van Goddelijke interventie. Het Hogere Zelf van Jezus en

het Hogere Zelf van de overledene fungeerden samen als kanaal voor Goddelijk bewustzijn dat in staat

is om de materie te transformeren en de verbinding tussen de spirituele lichamen en het fysieke

lichaam te herstellen. Om dit mogelijk te maken, dient het fysieke lichaam naar een hogere

dimensie op te worden getild en dienen de bewustzijnsaspecten die verantwoordelijk zijn voor de dood

op te lossen. Het fysieke lichaam wordt even buiten de dimensie van tijd geplaatst, zodat het gematerialiseerde bewustzijn van het lichaam kan worden herschikt. Het lijkt hetzelfde lichaam, maar het is het niet precies.

Het lichaam is getransformeerd in een nieuwe versie van die persoon.


Voorafgaand aan een wonder herkenden we meestal een bepaalde opening in het bewustzijnsveld wanneer

de Goddelijke energie beschikbaar was om doorgegeven te worden. Het energieveld verschoof

naar een dimensie van eenheid. Als dit het geval was, hoefden we alleen onze aandacht op

iemand te richten en onze intentie uit te spreken, en de hogere energie kon door

de persoon of groep mensen gebruikt worden voor een transformatie.”


null

Ook weleens geen wonderen

Maria Magdalena en Jezus: “Er zijn ook gevallen waarin we een wonder wensten, maar het niet plaatsvond.

Soms waren mensen er niet aan toe om genezen te worden, of dienden ze van hun ziekte nog iets te

leren, of hadden ze vrede met hun dood, ondanks de reacties van hun nabestaanden. In sommige

situaties is er ook sprake geweest van een bijna-doodervaring wanneer de verbinding

tussen de subtiele lichamen en het fysieke lichaam niet verbroken is geweest.”


Mensen zagen hun eigen bijdrage in het wonder niet

Maria Magdalena en Jezus: “Omdat veel mensen zich hier nog niet bewust van waren, zagen ze hun eigen bijdrage in het wonder niet en kenden ze het aan ons toe. En als het niet expliciet door Maria Magdalena

verricht of uitgesproken werd, kenden ze het aan Jezus toe. Het idee in die tijd dat een vrouw

wonderen kon verrichten of kanaal kon zijn voor Goddelijke energie was uit den boze.


null

We zijn gezegend met de vele ervaringen die we mochten opdoen bij het faciliteren van wonderen. Hoewel we daarbij betrokken waren, zijn wonderen, als ze plaatsvinden, door een Goddelijke kracht gestuurd. Degene

die ze ogenschijnlijk verricht, is in wezen een facilitator die de Goddelijke energie door mag geven

aan anderen, zowel aan degene die het wonder ‘ontvangt’ zoals een genezing, als aan de getuigen

die door het wonder geraakt worden. Dit laatste gaat door de tijd heen. Zoals de mensen in jullie

huidige tijd nog steeds geraakt kunnen worden door de wonderen van vroeger.


Al met al zijn deze wonderbaarlijke ervaringen een weg om mensen zich bewust te laten worden van hun

eigen multidimensionale karakter. Zelfs door de eeuwen heen zijn versies van deze ingrijpende

gebeurtenissen nog steeds levend in het collectieve bewustzijn van de mens. Dit houdt de

boodschap en de belofte van de Goddelijkheid van de mens in stand.

Vanuit liefde, Maria Magdalena en Jezus."


null

Deze openbaring komt uit het door
Gabriela Gaastra-Levin 

gechannelde boek 

‘Maria Magdalena en Jezus Deel I: 

Hun leven, hun liefde, hun missie’.

2e druk

Meer informatie? Klik op: 'Maria Magdalena en Jezus Boeken'

Ga je met ons mee naar

Zuid-Frankrijk zomer 2022?

Er zijn twee Maria Magdalena en Jezus-
Zomerworkshops in de Pyreneeën. Je kunt kiezen!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief