25 indringende openbaringen van de spirituele meesters

Ons nieuwste boek 'De Goddelijkheid van de mens - Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria - Deel II' is uit! Als je gaat lezen kom je in de energie van de spirituele meesters!

Page content

Openbaringen

Valentijnsopenbaring van Maria en Jezus over de man/vrouw-interactie

Maria en Jezus over het nog niet klaar zijn van de mensheid om seksualiteit met het hart te verbinden, de man die een expressie van de oerknal in zijn testikels heeft, de baarmoeder van de vrouw is haar tweede hart, de logica van de man en de logica van de vrouw en het vrouwelijke en het mannelijke die als twee oerkrachten bij elkaar komen en een bijzonder creatieproces veroorzaken. (Lees verder)

 

 

Kerstopenbaring: De geboorte van Jezus was een uniek intergalactisch gebeuren

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Er was ten tijde van de geboorte van Jezus sprake van een gigantische energie-uitstorting. Jezus werd bij de indaling in zijn lichaam vergezeld door vele andere meesters van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht. Er waren ook vele hogere zielen aanwezig van de Intergalactische Raad om Jezus tijdens zijn komst op Aarde te begeleiden. Alle aanwezige mensen en dieren in de directe omgeving van de geboortegrot werden door het licht ingestraald…….  (Lees verder

 

De onvoorwaardelijke dienstbaarheid van Moeder Aarde aan de menselijke processen

Een openbaring van Maria Magdalena en Jezus

Maria Magdalena en Jezus over de dienstbaarheid van Moeder Aarde en hoe ze reageert op het gedrag van de mensheid. En wat dat voor haar ontwikkeling betekent. En wat haar ontwikkeling voor ons in petto heeft:  “Net zoals in de relatie met je eigen moeder, zet jij je ook af van Moeder Aarde af. Als een puber ontken je haar en denk je zonder haar te kunnen als een jong volwassene……”  (Lees verder)

 

Gabriela over hoe zij de openbaringen van de spirituele meesters ontvangt

Gabriela legt uit hoe de samenwerking met de spirituele meesters vorm krijgt om de doorgevingen te kunnen ontvangen en te concretiseren. “Als medium ervaar ik de openbaringen uit de spirituele wereld als een multizintuiglijke ervaring. Hier bedoel ik mee, dat wanneer ik verbonden ben met bijvoorbeeld …….”  (Lees Verder)

 

Nieuwe openbaring van Maria Magdalena en Jezus

Van depressie naar geluk

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, in het moderne leven zijn er veel mensen die ‘depressies’ ondergaan. Deze depressies zijn meer dan een psychologisch proces. Zij zijn in essentie ook een spirituele ervaring. Ze zijn verbonden met het …. ” (Lees verder)

 

Openbaring van Maria over de acceptatie van homoseksualiteit

Acceptatie van anderen doet het hart open

Maria: “Het accepteren van homoseksualiteit op Aarde is op dit moment nog in ontwikkeling. Het trouwen van homoseksuele paren opent nieuwe dimensies van het hart op collectief niveau. De maatschappij groeit…… (Lees verder)

 

Maria Magdalena en Jezus over het doen van wonderen

Een wonderbaarlijke reactie van de materiële dimensie

Maria Magdalena en Jezus: “Bij het verrichten van wat jullie wonderen noemen, is er sprake van een ongebruikelijke reactie van de materiële dimensie die, door in contact te komen met een hogere vorm van bewustzijn, een ander gedrag vertoont dan men gewend is. De natuurwetten nemen een ….   (Lees verder)

 

Maria Magdalena en Jezus over het belang van de Tempelberg in Jeruzalem voor de mensheid

Maria Magdalena en Jezus: “De Tempelberg in Jeruzalem is een religieus beladen plek die gebouwd is op het hart van de wereld. Deze locatie is vooral heilig voor Joden, vanwege de Klaagmuur als overblijfsel van hun verwoeste tempel, en voor de Moslims, vanwege de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee. Beide groepen willen de Tempelberg voor zichzelf en gunnen deze de ander niet.  Deze bijzondere plaats fungeert derhalve als een spiegel voor jullie bewustzijnsontwikkeling als mensheid. Als jullie hart verder geopend is …. (Lees verder)

 

Maria Magdalena en Jezus over hun betekensvolle bezoek aan de steencirkels van Avebury en Stonehenge

Maria Magdalena en Jezus: “Na ons bezoek aan de Tor op Avalon hebben wij een bezoek gebracht aan twee bijzondere monumenten van eerdere tijden. Beide zijn energetisch met de Tor en met elkaar verbonden. Energetische leilijnen stromen tussen hen in en … (Lees verder)

 

Maria Magdalena, Jezus en Maria over het je bewust worden van je relatie met geld

Geld verdiend vanuit het hart voelt lichter aan. Net zoals water is ook geld een drager van informatie

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen op Aarde. We gaan ons bezighouden met een onderwerp waar jullie een groot deel van je leven jullie aandacht op richten. Naast seksualiteit is geld een belangrijk aandachtspunt in het menselijke leven. Geld, zoals de stroom van het leven, is een energievorm die je niet volledig kunt vastpakken, het komt en het gaat. Je kunt het idee hebben dat je alles onder controle hebt, maar er …. (Lees verder)

 

Spirituele betekenis van de Zomerwende geopenbaard door Maria Magdalena en Jezus

Maria Magdalena en Jezus: “Op 21 juni voltrekt de zomerwende zich op het Noordelijke deel van de Aarde. De zon wendt zich tot jou om je met haar potentie en transformatievermogens te omarmen. De zon is een poort voor scheppingskracht, transformatie en reinigen. Door dichter bij jou te komen wordt het vuur in jou geactiveerd. Dit vuur werkt ……”(Lees verder)

 

Jezus over de ware betekenis van Hemelvaart en Pinksteren

Jezus: “Hemelvaart en Pinksteren vormen een spiegel van elkaar. Op Hemelvaartsdag viert de mensheid dat ik, Jezus, die geïncarneerd was op Aarde, opsteeg naar de Hemel en mij zo weer volledig verenigde met mijn Goddelijkheid op hogere niveaus van bewustzijn. Het was een beweging vanuit de materie, vanuit het aardse, naar het geestelijke, naar de spirituele wereld… (Lees verder)

 

Maria Magdalena over haar rol rondom de kruisiging van haar geliefde levenspartner Jezus

Ook Maria Magdalena had haar eigen taak bij de kruisiging. De mogelijkheid om onvoorwaardelijke liefde volledig te kunnen ervaren, werd bij de mens pas geactiveerd toen Jezus en Maria Magdalena de inwijding van het kruisigingsritueel hadden ondergaan. Maria Magdalena liet Jezus volledig los en gaf toestemming voor het kruisigingsritueel. Haar ervaring van de kruisiging vanuit haar vrouw-zijn speelde een belangrijke rol bij het activeren en verdiepen van het vrouwelijke principe op Aarde. (Lees verder)

 

Openbaring van Jezus naar aanleiding van Pasen 

Jezus: “Lieve mensen op Aarde, de tijd van Pasen is weer gekomen en dat is een mooie gelegenheid om in de diepten van jullie hart te duiken teneinde te luisteren wat jullie hart een ieder te vertellen heeft. Pasen is een periode waarin dood en wedergeboorte centraal staan. Het vormt het einde van een oude cyclus en het begin van een nieuwe cyclus; een mooi moment voor het opmaken van een balans.” (Lees verder)

 

Jezus over het helen van bepaalde neveneffecten van zijn kruisiging

Jezus: “Lieve mensen. Ik, Jezus, neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn kruisiging en alle daarmee samenhangende gebeurtenissen. Ik heb uit eigen vrije wil gekozen om aan dit grote kosmische gebeuren deel te nemen om hiermede de energie op Aarde te doen stijgen. (Lees verder)

 

Maria Magdalena over het waarom van het reizen naar Santiago de Compostela

Maria Magdalena: “Ik was verbaasd om Jakobus in zijn spirituele vorm te ontmoeten. Ik vernam dat hij niet meer geïncarneerd was. Hij is onlangs als martelaar gedood in Jeruzalem. Nu doet hij ons een bijzonder verzoek. Het is zijn diepste wens om zijn spirituele werk te kunnen blijven doen met een fysiek anker nabij de Atlantische kust om een opening te scheppen die de basis kan vormen voor pelgrims uit de hele wereld die zich met de Christus willen verbinden. (Lees verder)

 

Jezus over het nemen van verantwoordelijkheid voor verwekking, geboorte, leven en dood.

Jezus vertelt dat er verplichte en facultatieve onderwerpen zijn die de menselijke levenscursus op Aarde vormen. Mensen maken als verwante en behulpzame zielen deel uit van elkaars Aardse onderzoekstocht. Na de dood is de herontmoeting van deze zielen in de spirituele dimensie anders. In vreedzaam eenheidsgevoel oerliefde ervaren. Proclamaties over het nemen van verantwoordelijkheid voor verwekking, geboorte, leven en dood en dankbaarheid daarvoor. (Lees verder)

 

Openbaring over armoede, rijkdom en het geboorterecht op overvloed 

Maria Magdalena, Jezus en Maria over het willen ervaren van rijkdom en armoede. Armoede en rijkdom hebben te maken met overtuigingen over armoede en rijkdom. Vanuit het spirituele perspectief zullen armoede en rijkdom blijven bestaan zolang er zielen zijn die dit willen ervaren. Een machtspositie brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Verantwoordelijkheid nemen voor de armoede in de wereld is gekoppeld aan zelfrespect en zelfacceptatie. Armoede verdwijnt als de innerlijke conflicten van individuen, groepen, gemeenschappen en landen worden opgelost. Mensen hebben een geboorterecht op overvloed. Gebeden voor overvloed. (Lees verder)

cover_deeli

 

 

 

Boekrecensie: Je voelt hun omhelzende tastbare energie als je in het boek ‘stapt’

Ik heb zojuist wel een heel erg waardevol boek uitgelezen. Het nieuwe gechannelde boek van het Apeldoorns-Argentijnse medium Gabriela Gaastra-Levin over de spirituele reizen van Jezus en zijn geliefde Maria Magdalena is in vele opzichten bewustzijnsverruimend. Ik ben zeer aangenaam verrast. Het korte leven van Jezus is nog veel wonderbaarlijker dan ik had gedacht en me had voorgesteld. De wel zeer intense uitwisseling met zijn echtgenote Maria Magdalena overtreft al mijn verwachtingen. (Lees verder)

cover_MMenJezus_deel2_pr2.indd

 

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus over hun huwelijk en hun gemeenschappelijke missie

Maria Magdalena en Jezus leggen het belang van hun gemeenschappelijke missie en hun huwelijk juist nu voor de mensheid uit. Ze vertellen over het voortijdig overlijden van een dochter, van het bestaan van twaalf vrouwelijke discipelen en het leven op Aarde als de grote inwijdingsweg van de mens om de eigen Goddelijkheid te activeren. (Lees verder)

Beiden

 

De inwijding van Maria Magdalena en Jezus in hun wereldmissie

Tijdens hun uitgebreide reis naar Perzië ondergaan Maria Magdalena – onder begeleiding van hun leermeester Gizbar – een aantal ingrijpende inwijdingen. In een grot omringd met lichtwezens krijgen ze een blik op de toekomst van de mensheid en worden ze in ingewijd in hun omvangrijke wereldmissie die ook nu nog vanuit de spirituele dimensie zijn beslag krijgt. (Lees verder)

10517012 - lion on babylonian mosaic, fragment of the ishtar gate in the archeology museum (photography allowed), istanbul, turkey

 

Voorwoord van Maria Magdalena en Jezus uit ‘Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië’

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, bedankt voor jullie intentie om dit tweede boek, dat specifiek over onze levensreizen handelt, in samenwerking met Gabriela en Reint te gaan lezen. In de periode na het voltrekken van ons huwelijk, en met name tussen onze achttienjarige leeftijd en het begin van ons spiritueel leiderschap rond ons dertigste levensjaar, hebben we de wereld om ons heen mogen verkennen. (Lees verder)

cover_MMenJezus_deel2_pr2.indd

 

Voorwoord van Gabriela en Reint bij het boek ‘Maria Magdalena en Jezus: Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië’

Door de informatie die door de eeuwen heen via diverse geschriften naar de mensheid toe is gekomen, versterkt door allerlei media, religieuze en culturele uitingen, is er een bepaald beeld van Maria Magdalena en Jezus ontstaan. Dit tweede boek uit een serie over het leven van Maria Magdalena en Jezus biedt je de mogelijkheid om een nieuwe indruk over hen en in het bijzonder hun spirituele vorming door hun heilige reizen te vormen. Laat jezelf door hun reiservaringen inspireren om je eigen zelfbeeld te helen, te verfijnen en naar een hogere trilling te brengen. (Lees verder)

04_hun leven_web (ogen hoger)

 

Nieuwjaarsopenbaring 2017 van Maria Magdalena en Jezus

Maria Magdalena en Jezus zeggen dat de mensen een ‘Gelijkwaardigheidsplan voor de mensheid en de Aarde’ nodig hebben. Na 2016 zal ook 2017 een jaar met dualistische gebeurtenissen zijn. Vertrouwde patronen en machtsconcentraties in de samenleving worden doorbroken. Deze veranderingen brengen veel onrust met zich mee. De meesters raden de mensen aan niet in paniek te raken en vanuit eenheidsbewustzijn in het leven te staan. (Lees verder)

MM en J Doorgevingen

 

Jezus zijn verwekking en geboorte door hemzelf verteld

Er dient een nieuwe incarnatie voor Jezus aan. Hij kiest zijn ouders en zijn ouders kiezen hem. Jezus beschrijft zijn verwekking en opmerkelijke geboorte. Bijzonder bezoek dient zich aan. Jezus ontvangt betekenisvolle geschenken. (Lees verder)

HorusMaryJesus-642x250

 

Kerstopenbaring van Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef:  ‘Activeer je innerlijk licht’

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Lieve mensen, welkom in ons midden. Wij zijn blij om samen met jullie deze Kerst te vieren. Het is de viering van de geboorte van jullie innerlijk licht. Kerst is per definitie een periode van bezinning en contact met je innerlijke Goddelijke Bron. (Lees verder)

aanbidding

 

Gods liefdesverklaring aan de mens

In het kader van de afronding van het boek ‘Jij bent God’ met openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria diende op wonderbaarlijke wijze de allesomvattende Universele energie van God zich via haar Hogere Zelf bij Gabriela aan om zo via haar de volgende boodschap aan de mensheid door te geven. (Lees verder)

gandalf-the-white_273625

 

Hoe Atlantis de ontwikkeling van de mensheid en Maria Magdalena en Jezus beïnvloedde

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, we willen met deze openbaring jullie betrekken bij sleutelperioden in de wereldgeschiedenis waarin Atlantis een belangrijk rol speelde in de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid. (Lees verder)

horseman_of_apocalypse_keith_english

 

De spirituele meesters adviseren een transformatie van ons economisch systeem

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Lieve mensen, jullie bevinden je aan het begin van een heel nieuw tijdperk, een tijdperk waarin de Goddelijkheid van ieder mens aan jullie allemaal onthuld wordt. En dit kan alleen plaatsvinden door de groei van je persoonlijk bewustzijn en het omarmen van je zijn van Schepper.” (Lees verder)

 Foodsector