Maria Magdalena over de vele aspecten

van de helende werking van seksualiteit

Openbaring over het belang van seksualiteit voor het openen van het hart

en het omarmen en ervaren van je Goddelijkheid op Aarde

Maria Magdalena: “Lieve mensen, ik besteed ook aandacht aan het voor jullie belangrijke onderwerp seksualiteit. Door middel van seksualiteit kunnen twee mensen contact met elkaar maken op alle dertien niveaus van het menselijke bewustzijn, van het Hogere Zelf tot op het fysieke niveau, zoals jullie die

kunnen vinden in De Maria Magdalena Code I, het Nieuwe Evangelie van Maria Magdalena. 

Toch zijn al deze niveaus niet altijd beschikbaar voor contact. Jullie Aardse ervaringen

worden permanent verwerkt op de verschillende lagen van jullie

bewustzijn en ze worden geïntegreerd met ervaringen

uit andere levens en uit andere dimensies. 


null

Tegelijkertijd krijgen jullie toegang tot informatie uit verschillende dimensies zonder dat jullie je daar

bewust van zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de Kosmische veranderingen waar de Aarde bij betrokken

is en die leiden tot verhoging van de Aardse trillingen en activering van bepaalde bewustzijnszones.

Deze informatie wordt gedeeld met alle Aardse wezens, waarbij elk wezen het op zijn of haar eigen

manier verwerkt. De bedoelde informatie wordt uitgewerkt, geïntegreerd in jullie systeem en

beschikbaar gesteld op een moment dat jullie eraan toe zijn om je er bewust van te worden.

Dit verwerkingsproces kan onder meer veroorzaken dat diverse niveaus van bewustzijn

bij jullie niet open staan voor contact en dus ook niet voor seksueel contact.

Zoals jullie kunnen zien, is seksualiteit een veel breder onderwerp

dan het intieme seksuele contact zelf.”

 

Jullie geaardheid beïnvloedt jullie relatie met de wereld

Maria Magdalena: “Jullie seksuele geaardheid bepaalt mede de manier waarop jullie in contact met het leven

en met anderen staan. De essentie van vrouw en man, ontvangen en geven, beïnvloedt jullie relatie met

de wereld in bredere zin. Wat wil een vrouw van zichzelf, van anderen en van de wereld ontvangen?

Wat wil een man aan zichzelf, aan anderen en aan de wereld geven? Wat wil iemand, ongeacht

de genderkeuze van deze persoon in de huidige incarnatie, in de relatie met anderen

en de wereld ervaren? Deze vragen vormen een essentieel onderwerp

van aandacht in jullie leven. Het voluit leven en beleven van je

eigen geslacht of genderkeuze is de meest directe weg naar

het bewust ervaren van je Goddelijkheid op Aarde.”


null


Door seks herinneren jullie je wie jullie werkelijk zijn

Maria Magdalena: “Het intieme seksuele contact zelf is een middel om de ervaring van eenheid, waar jullie op het niveau van je Hogere Zelf al bewust van zijn, naar je Aardse bewustzijn toe te trekken. Op die manier verbinden jullie je met het oorspronkelijke splitsingsmoment vanuit de Absolute naar de Manifeste

dimensie van God. Ook gebruiken jullie het seksuele contact om je te helpen herinneren

waar jij je uiteindelijk op richt in je ontwikkelingsproces als mens.


Door je ervaring als geïncarneerd mens word jij je steeds meer bewust van je Goddelijkheid en focus jij je

op een moment waarop je wilt versmelten met de gehele Schepping en weer terugkeert naar

de Absolute dimensie van God. Door seks met elkaar te hebben, helpen jullie elkaar te

herinneren wie jullie werkelijk zijn; dat jullie Goddelijk zijn en dat jullie één zijn.

Hoewel dit lang niet altijd door jullie op een bewuste manier wordt ervaren,

omdat emotionele patronen jullie aandacht nog op het niveau van

afgescheidenheid houden, wordt het signaal niettemin wel

op meerdere niveaus opgevangen en geïntegreerd.”

 

Het openen van je hart tijdens een seksuele ontmoeting

Maria Magdalena: “Om de seksuele ervaring volledig tot zijn recht te laten komen, is het nodig dat jullie je

hart naar jezelf en naar de ander openen. Het openen van je hart opent de deur naar hogere dimensies

van je eigen bewustzijn en bevordert ook dat je partner dit doet. Het openen van je hart tijdens een

seksuele ontmoeting is verbonden met het je kwetsbaar kunnen opstellen naar iemand anders,

jezelf en een ander kunnen vertrouwen en het je kunnen overgeven aan deze persoon. 


Deze aspecten worden in je kindertijd op een persoonlijke manier beïnvloed. Het niveau van speelsheid,

vrijheid, onbevangen voelen en veiligheid, dat je als kind hebt ervaren en je hebt eigen gemaakt, bepaalt

het niveau van speelsheid, vrijheid, onbevangen voelen en veiligheid dat je in je seksuele leven als

volwassene kunt ervaren en creëren. Deze aspecten worden later in de puberteit op een stabiele

wijze in je persoonlijkheid geïntegreerd. Als je als kind pijn of blokkades rond deze aspecten

hebt ondervonden, dien je deze eerst te helen en met je hart te verbinden, voordat

je een gelukkig seksueel leven als volwassene kunt ervaren. 


null

Als er vraagstukken in je puberteit geweest zijn bij het integreren van deze aspecten in je persoonlijkheid, dan dienen deze ook geheeld te worden om een volledige ervaring van eenheid in je hart toe te laten. Daarbij

is het goed om te weten dat de mogelijke puberteitsproblemen ten aanzien van seksualiteit van

een relatief oppervlakkiger niveau zijn dan de mogelijke geremde beleving van je kindertijd.

Het vergeven van jezelf en van anderen en het oplossen van je zelfveroordeling

in je hart spelen hierbij een centrale rol.” 

 

Seksualiteit op alle dertien niveaus van je bewustzijn toelaten

Maria Magdalena: “Heb jezelf lief en jij zult ook een ander lief kunnen hebben. Hoe meer je van jezelf houdt,

des te meer je hart zich opent om bewust je Goddelijkheid te ervaren en des te beter jij je bewust kunt verbinden met al je dertien niveaus van bewustzijn. Dat opent de weg naar een volledige integratie

van je Hogere Zelf met je fysieke dimensie. Hoe meer jij van jezelf houdt, des te meer jij je ook voor

een ander kunt openen en jij je met de ander kunt verbinden. Op die manier kun je seksualiteit

op alle dertien niveaus van je bewustzijn toelaten. En als dat met elkaar gedeeld wordt,

ontstaat er een bijzondere uitwisseling die op het gehele Aardse energieveld

en bewustzijn zijn uitwerking heeft. Er wordt dan een toestand van

perfecte eenwording bereikt, die bevordert dat het Absolute

en het Manifeste op Aarde dichter naar elkaar toegroeien.”

 

Seksualiteit is een weg om Goddelijkheid op Aarde te ervaren

Maria Magdalena: “Momenten van seksuele verbindingen vormen een deel van de menselijke cyclus waarin

jullie bewustzijn openstaat voor het toelaten en verwerken van bepaalde ervaringen. Jullie bewustzijn

opent en sluit zich voor allerlei ervaringen en ook voor seksualiteit. Alles wat jullie meemaken

moet verwerkt worden en een plaats in jullie bewustzijnsveld krijgen en dit geldt ook voor

jullie seksuele ervaringen. Elke keer dat jullie je open voelen voor seksueel contact,

ontstaat er een mogelijkheid om je hart op dit gebied te openen.

Jij krijgt de kans om ook naar jezelf te kijken en te voelen

in hoeverre jij je kunt openen om van jezelf en van een

ander te houden. Je seksualiteit is dan ook een weg

om bewust je Goddelijkheid op Aarde te ervaren.”


null


Schrijf je in voor de online

Goddelijkheidsactivatie Meditatieworkshop

op vrijdag 24 september 2021

Meditatie-techniek door Gabriela

ontvangen van Maria Magdalena en Jezus

arrow_drop_up arrow_drop_down