arrow_drop_up arrow_drop_down

Openbaring van Maria over de acceptatie van homoseksualiteit

Wanneer jullie hen erkennen zoals zij werkelijk zijn, wordt een verbinding op een essentieel niveau van het hart gecreëerd. Elke vorm van intermenselijke relaties kan een weg zijn naar het wakker worden van het Christusbewustzijn in het hart. Door pionierswerk op weg naar egoloze verbindingen.

Maria: “De seksuele energie is een krachtig instrument; als deze energie volledig op het hart gericht is, krijgt men toegang, door verbinding op alle niveaus met elkaar, tot hogere liefdesdimensies van het Goddelijke. Als de seksuele energie niet met het hart verbonden is, komt daar alleen maar verwarring, eenzaamheid, onrust en een gevoel van zoeken in het donker van en raakt men zichzelf kwijt. Sommigen zijn in een bepaalde ontwikkelingsfase waarin zij zelf de eigen seksuele energie met hogere energiecentra kunnen verbinden zonder een fysieke partner. Deze mensen maken van de mensheid in het algemeen en de natuur in het bijzonder hun partner. Dat kan soms ook verbonden zijn met het feit dat hun meest naaste zielsverwant op dat moment niet geïncarneerd op Aarde is.”Egoloze verbindingen


Maria: “De verbinding tussen man en vrouw op energetisch niveau kan een perfecte versmelting tot stand brengen, die kan leiden tot het wakker maken van de Christusenergie. In feite is elke vorm van een relatie waarbij het hart betrokken is hier ook een weg voor. Liefdevolle relaties brengen de mogelijkheid tot egoloze verbindingen met zich mee als weg naar onvoorwaardelijke liefde en naar een hogere bewustzijnstoestand: het wakker maken van het Christusbewustzijn in elk hart. Elke vorm van intermenselijke relaties, bijvoorbeeld een vriendschap, een ouder-kind relatie, homoseksuele partnerschappen, maar ook vriendschappelijke relaties met dieren en de natuur in het algemeen kan een weg zijn naar het wakker maken van het Christusbewustzijn in het hart. Sommige mensen voelen zich aangetrokken tot een partner van dezelfde sekse. Dat kan een grote hartopening voor hen betekenen en een bijdrage leveren aan het openen van het Christusbewustzijn in hun hart. Daar hebben deze mensen op zielsniveau juist voor gekozen. De redenen daarvoor kunnen veelsoortig van aard zijn en gekoppeld zijn aan het evolutionaire pad van de Ziel in haar ontwikkeling over verschillende planeten- en zonnestelsels.”Pionierswerk


Maria: “Het accepteren van homoseksualiteit op Aarde is op dit moment nog in ontwikkeling. Het trouwen van homoseksuele paren opent nieuwe dimensies van het hart op collectief niveau. De maatschappij groeit in het accepteren van verschillende vormen van intermenselijke verbindingen. Dit toont een ontwikkeling die door homoseksuele relaties voor de betrokkenen zelf en voor de maatschappij de laatste tijd gecreëerd zijn. Het is een vorm van pionierswerk.


Degenen die als homoseksueel geboren worden, moeten echt voor hun eigen seksualiteit opkomen en ook voor hun eigen liefde gaan staan. Als men in een vorig leven, om welke reden dan ook, dit niet heeft kunnen doen, krijgt men op deze manier de gelegenheid om dit te helen. Het met elkaar trouwen is het ritueel dat de keuze voor elkaar op maatschappelijk en Goddelijk niveau zegent. Dit is zo omdat de betrokken partners alle angsten en oordelen over hun liefde hebben doorbroken, ze zichzelf en hun partner volledig kunnen accepteren en hun liefde voor elkaar met anderen kunnen delen.”Anderen accepteren opent het hart


Maria: “Mensen hebben, door onwetendheid, veel energie verspild aan het weerstand bieden aan en afkeuren van deze vormen van verbinding en op die manier werd alleen maar meer spanning en eenzaamheid op Aarde gecreëerd. Mensen die een weg kiezen die ‘anders’ is, geven anderen de mogelijkheid om hun hart verder te openen en de grenzen van liefde en mededogen te verleggen. Jullie mensen hebben namelijk de neiging om eerder van mensen te houden en hen te accepteren wanneer ze op jullie lijken. En voelen je meer bij mensen betrokken die dezelfde seksuele geaardheid en politieke voorkeur hebben of van hetzelfde ras of voor dezelfde voetbalclub zijn. Daar voelen jullie je gemakkelijker mee verbonden, want dan kijken jullie in een spiegel van herkenning. Als andere mensen jullie een spiegel voorhouden waarin jullie jezelf niet gemakkelijk kunnen herkennen (andere kleur, religie, andere seksuele voorkeur, etc.), voelen jullie een zekere angst op bewust of onbewust niveau. Om deze mensen te accepteren moeten jullie weerstanden overwinnen en je meer openstellen. Wanneer jullie hen erkennen zoals zij werkelijk zijn, wordt een verbinding op een essentieel niveau van het hart gecreëerd. Deze verbinding van hart tot hart is niet afhankelijk van de bovengenoemde kenmerken als ras, kleur en geloof. Probeer het maar!”

Openbaring uit het door Gabriela gechannelde boek 

‘De Goddelijkheid van de mens Deel I -

Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria’.


Ter gelegenheid van de 15e verjaardag 

van deze klassieker met 25 openbaringen, 

oefeningen en gebeden

nu voor slechts €12,95 te koop 

in onze inspiratiewinkel.