Page content

Missie

van Gabriela en Reint

“Het is onze missie om in interactie en co-creatie met de spirituele
meesters Maria Magdalena en Jezus, maar ook met Maria en Jozef wereldwijd een instrument te zijn voor de bewustwording van de Goddelijke essentie van de geïncarneerde mens op Aarde. We willen een bijdrage leveren aan het openen van het hart van ieder mens,
ook dat van onszelf, aan het leven vanuit het hart en aan het ontwaken van het
Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in ieders hart. Om onze missie vorm
te geven maken wij gebruik van onze boeken, andere informatiedragers,lezingen,
vieringen, opleidingen, trainingen, workshops, meditaties en gebeden en allerlei
media die zich ervoor lenen om de boodschappen over te dragen en
samenwerkingsverbanden die onze missie en die van Maria Magdalena en Jezus, Maria en
Jozef dienen. De ‘Mary Magdalene and Jesus World School’ als onze trainingsactiviteit
en ‘Follow Your Heart Publishing’ als onze uitgeverij zijn daarvoor belangrijke organisaties.”

Lachend in Emmerich