Page content

Maria Magdalena en Jezus

Missie van Maria Magdalena en Jezus
“Wij zijn, samen met Maria en Jozef, vertegenwoordigers van Goddelijke liefde en
Goddelijk bewustzijn. Jullie mensen zijn dat ook. Wij zijn samen één. Vanuit dit
weten is het onze missie om vanuit de spirituele dimensie jullie mensen op Aarde te
begeleiden in het proces van bewustwording van de eigen Goddelijkheid, bij het openen
van jullie hart en het activeren van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke
liefde in jullie hart.”

Maria Magdalena en Jezus maken deel uit van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en
Licht

Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht
“Jullie vragen je wellicht af wie wij zijn? Wij zijn een groep spirituele meesters en
meesteressen die al eerder door alle menselijke dilemma’s van het menszijn in talloze
incarnaties zijn heen gegaan en die alle leerfases op Aarde in de menselijke vorm al
hebben afgerond. Wij zijn in staat om met mededogen vanuit een bredere visie en een
hogere dimensie naar jullie te kijken, zodat wij jullie kunnen helpen, zowel op
individueel als op collectief niveau, om een brug te slaan tussen jullie
Goddelijkheid en jullie persoonlijkheden in diverse levens op Aarde.
Wij zijn spirituele krachten die diverse aspecten van God vertegenwoordigen. We zijn
ooit geïncarneerd en door jullie herkend en erkend als Boeddha, LaoTse, Maria, Jezus,
Maria Magdalena, Confucius, Johannes, Rabi Shimon, Sri Aurobindo, Zaratustra en vele
andere meesters en meesteressen.

De mensheid is nu zover gekomen dat zij in staat is om verantwoordelijkheid te nemen
voor haar eigen Goddelijkheid, net zoals wij en alles wat verder bestaat Goddelijk
zijn. Verheugd kunnen wij samen aan deze nieuwe fase beginnen, een nieuwe periode
waarin de mens een centrale rol speelt, waarin jullie steeds meer de daad en het
woord van het hart in de materiële wereld brengen. En jullie steeds meer de boodschap
van onvoorwaardelijke liefde verkondigen en waarmaken en steeds meer de liefde voor
jezelf en de ander toelaten. Dit zal leiden tot een nieuwe orde op Aarde waarin
liefde en verbroedering steeds verder en dieper gaan. Liefde en verbroedering die
gebaseerd zijn op de liefde voor jezelf, dat wil zeggen de genezing van het individu,
die uiteindelijk leidt tot de heling van de maatschappij.
Wij, de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht, van wie in het bijzonder Maria
Magdalena en Jezus, Maria en Jozef het woord tot jullie richten, staat klaar om
jullie, mede in staat gesteld door jullie persoonlijke groei, in deze fase nog
dieper, helderder en liefdevoller te begeleiden. Voel jezelf vrij om in de stilte of
in de passie van je hart een direct contact met hen te zoeken. Zij zijn altijd
volledig en in elke vorm aanspreekbaar. Je zult hun antwoord in je hart voelen.”