MARIA MAGDALENA EN JEZUS-OPENBARING VOOR DE WERELDMEDITATIE 21-12-2020 VAN VISSEN- NAAR WATERMANTIJDPERK

MARIA MAGDALENA EN JEZUS-OPENBARING VOOR DE WERELDMEDITATIE 21-12-2020 VAN VISSEN- NAAR WATERMANTIJDPERK

SATURNUS EN JUPITER SCHEPPEN EEN KOSMISCHE OPENING

We bevinden ons in een tijd van grote veranderingen. Het coronavirus en de daarbij horende maatschappelijke processen creëren veel onrust en vervreemding in de wereld. Mensen staan steeds sneller tegenover elkaar. De samenleving is op zoek naar  harmonie en nieuwe omgangsvormen  om ons te ontplooien en tot realisatie te komen. Mensen grijpen vaak naar dualistische oplossingen die het conflict uiteindelijk versterken. Het is nodig om een positieve impuls in ons systeem te brengen om onze trilling en die van onze omgeving te verhogen.

null

Tegelijkertijd vindt er in deze tijd een Kosmische opening plaats die het Watermantijdperk verder activeert. 

Elke 2500 jaar start een nieuw Kosmisch tijdperk voor de Aarde. We sluiten het Vissen-tijdperk af en treden het Waterman-tijdperk binnen. De planeten Saturnus en Jupiter markeren dit gebeuren door bij elkaar op nul graden Waterman te komen. Beide planeten vertegenwoordigen maatschappelijke en sociale krachten met tegenovergestelde en samenwerkende eigenschappen. 

Ze beïnvloeden ook ons lichaam, emoties, overtuigingen en spirituele lagen. Voornamelijk het loslaten van slachtoffer- en daderpatronen en het omarmen van onze scheppingskracht zullen in deze nieuwe tijd naar voren komen.

De kracht van Waterman nodigt ons uit om vanuit ons hart te leven, in liefde en gelijkwaardigheid met alles wat is en in harmonie met Hemel en Aarde.

null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, het verlangen naar rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, liefde en eenheidsbewustzijn leeft in jullie. Jullie vragen je mogelijk af wat ervoor nodig is om deze waarden op Aarde ingang te doen vinden. Het ‘Watermantijdperk’ brengt de belofte van integratie van deze waarden met zich mee. In de wereldmeditatie die jullie vandaag houden, scheppen jullie met zijn allen een energieveld dat de waarden van dit tijdperk sneller op Aarde werkzaam laat zijn.” WIL JE DE GEHELE OPENBARING LEZEN? KLIK DAN HIER!

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen