Maria Magdalena en Jezus over hemelvaart

Maria Magdalena en Jezus over hemelvaart

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, naar aanleiding van de Hemelvaart van Jezus willen wij een belangrijk aspect van ‘de Goddelijkheid van de mens’ onder jullie aandacht brengen. De Hemelvaart van Jezus symboliseert niet alleen zijn versmelting met de Hemelse sferen, maar bovenal het stijgen in bewustzijn van de mens als gevolg van de eenwording met jullie Hogere Zelf, een eenwording die zich zowel bij overlijden als tijdens het leven kan manifesteren. De Hemelvaart maakt in wezen de bewustwording van jullie eigen Goddelijkheid manifest. Jullie persoonlijkheid en jullie ziel worden één met jullie Hogere Zelf. Het Hogere Zelf is een deel van jullie bewustzijn dat veelal nog niet volledig geïncarneerd is, maar dat wel volledig de eigen Goddelijkheid ervaart. Door de eenwording met het Hogere Zelf kunnen ook je Ziel en Je persoonlijkheid hun eigen Goddelijkheid op Aarde in volle omvang ervaren. In dit proces van eenwording verplaatst jullie bewustzijn zich ‘van dualiteit naar eenheid’.”

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen