25 indringende openbaringen van de spirituele meesters

Ons nieuwste boek 'De Goddelijkheid van de mens - Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria - Deel II' is uit! Als je gaat lezen kom je in de energie van de spirituele meesters!

Page content

De Maria Magdalena Code Integratiecursus 2017 – 2018 in België. Ook voor Zuid-Nederlanders!

DE COMPLETE LEER VAN MARIA MAGDALENA NU IN EEN CURSUS! Voor Belgen en Zuid-Nederlanders!

Tijdens de negen cursusdagen in Borsbeek worden de eerste elementen van het verder te ontwikkelen Maria Magdalena Code Spel gebruikt.

Medium Gabriela Gaastra-Levin is al jaren bezig met het ontvangen van de omvangrijke leer van Maria Magdalena in haar Code. In deze cursus staan de dertien liefdeswegen van de mens op Aarde centraal.

Na het verschijnen van ‘De Maria Magdalena Codes I, II en III’ heeft Maria Magdalena aan Gabriela wederom nieuwe leringen en begeleiding doorgegeven voor een diepgaande cursus over de spirituele aspecten van de menselijke organen. Met deze Organencursus zijn – in combinatie met ‘De Maria Magdalena Code I, II en III’ – meerdere lagen van bewustzijn geïntegreerd in een holistische helings- en bewustwordingsmethode die het beleven van eenheid, het openen van het hart en het activeren van onze Goddelijkheid sterk bevordert.

In ‘De Maria Magdalena Code Integratiecursus’ gaan we ons bezighouden met het leggen van verbindingen tussen onze dertien hartskwaliteiten, bewustzijnskrachten en organen door middel van de dertien liefdeswegen. In het bijzonder de centrale hartskwaliteit, de centrale bewustzijnskracht, je centrale orgaan en je incarnatievraag die de rode draad vormen bij het openen van het hart en het doen ontwaken van onze Goddelijkheid als mens.

Door middel van openbaringen, oefeningen, spelelementen, meditatie, huiswerk en levensstijladviezen zullen we, door het integreren van meerdere bewustzijnslagen, de weg banen voor het activeren van eenheidsbewustzijn en Goddelijke liefde. Wij zullen instrumenten en inzichten krijgen die onze eigen ontwakingsweg het beste tot realisatie helpt brengen.

Het is boeiend on te ontdekken hoe alle energetische lagen van ons zijn met elkaar samenwerken om ons tot realisatie te brengen. Wij nodigen jullie uit om dit avontuur met jezelf, met ons, met je medecursisten en met Maria Magdalena (en Jezus) aan te gaan.

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Feitelijke informatie:

Cursustijd: Negen bijeenkomsten verspreid over negen maanden op een vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur

Cursusdata: Het gaat om de periode september 2017 t/m mei 2018. De cursusdagen zijn in 2017: 22 september, 27 oktober, 17 november, 8 december en in 2018: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april en 25 mei.

Locatie: Great White Whale Center te Borsbeek (nabij Antwerpen) (www.greatwhitewhalecenter.com)

Cursusmateriaal: De cursisten ontvangen een schat aan materiaal. Er wordt gebruik gemaakt van De Maria Magdalena Code I, II en III. Ook worden de eerste spelelementen van het Maria Magdalena Code Spel in ontwikkeling gebruikt.

Huiswerk: Voorafgaand aan en ter voorbereiding op de cursusdag ontvangen de cursisten ook huiswerk. Er is geen verplichting om dit huiswerk te doen.

Betaling: De cursus omvat negen cursusdagen van €95, -, samen €855, -. Je kunt eventueel ook in drie termijnen van €285, – of in negen termijnen van €95, – betalen. Het cursusgeld omvat werkmap, cursusmateriaal, huiswerk en consumpties tijdens de cursusdag. De cursisten ontvangen een schat aan nieuw materiaal. Cursisten zorgen zelf voor hun lunch.

Inschrijving: Men is ingeschreven als men het inschrijfformulier heeft ingevuld en opgestuurd en de afgesproken eerste termijn is betaald. Het inschrijfformulier kan worden opgevraagd bij en praktische vragen kunnen worden gesteld aan Jenneke Endepoel via cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl.

Inhoud: Inhoudelijke vragen over deze cursus kunnen worden gesteld aan Reint via reint@mariamagdalenaenjezus.nl of via 0031 6 53646410.