Page content

Inspiratiegroepen

Er zijn Inspiratiegroepen over Maria Magdalena en Jezus en hun leer over ‘De Goddelijkheid van de Mens’ in de onderstaande plaatsen.

Amsterdam (Regio Noord-Holland)

De maandelijkse bijeenkomsten in de huiskamer zijn gericht op helen en verbinden.De heling mag ontstaan door ons te verbinden met onze Goddelijke essentie en met elkaar als groep. Tijdens de bijeenkomst doen we gebeden, oefeningen en geleide meditaties uit de Maria Magdalena Code en andere boeken uit de serie. Door vooraf te bidden wordt het proces ondersteund en begeleid vanuit de spirituele dimensie. Na de oefeningen en meditatie is er ruimte voor onderlinge uitwisseling.

Praktisch: de verdiepingsgroep in Amsterdam-West wordt georganiseerd door Johannes Kunst, die de trainersopleiding heeft afgerond bij Reint en Gabriela.De bijeenkomst is elke eerste zondag van de maand van 19:00 tot 20:30. Contact: Johannes Kunst – 0628111632 – johanneskunst@hotmail.com

 

– Dedemsvaart / Zwolle (Regio Overijssel)

Voor geïnteresseerden in Zwolle en (wijde) omgeving is al enkele jaren een oefengroep actief waarvan de deelnemers zich meer met de inhoud van de Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena over ‘De Goddelijkheid van de Mens’ willen verbinden. De oefening bestaat eruit dat we de openbaringen niet alleen lezen, maar ook iedere maand samenkomen om ons gezamenlijk in specifieke thema’s te verdiepen. Het gaat dan om thema’s als slachtoffer/dader gevoelens, creëren, hoe kun je met de ogen van de Liefde naar de wereld kijken, hartopening, enz.enz.

Als deelnemers wisselen we ervaringen uit over hoe wij in ons persoonlijke leven met deze thema’s omgaan, waar we ze herkennen, waar we moeite hebben om veranderingen door te voeren. Leidraad hierbij is steeds weer de inhoud van de Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena. De ervaringen van de deelnemers geven meestal voldoende aanleiding tot een diepgaand gesprek over persoonlijke beleving en hoe we dingen zo graag anders zouden willen doen/laten in ons dagelijks leven. Spirituele bewustwording zou je het ook kunnen noemen die we uiteindelijk in ons dagelijkse leven willen praktiseren en integreren. Daarnaast openen en eindigen we de avond met gebeden uit de boeken van Gabriela en Reint en doen we een gezamenlijke meditatie of oefening die aansluit bij het thema van de avond. De deelnemers zijn allen betrokken mensen die behalve de ernst die spiritualiteit dikwijls met zich meebrengt ook belang hechten aan gezamenlijke beleving, blijheid en humor.

Praktisch: We komen iedere eerste woensdag van de maand bij elkaar van 19.45 tot 21.45 uur bij Herman Crum, Stegerensallee 47 in Dedemsvaart. (tel. 0523-637991) Deelnemers uit Zwolle spreken meestal met elkaar af en rijden dan gezamenlijk Om de kosten te dekken draagt ieder € 5 per keer bij. Als je belangstelling hebt om deel te nemen of een keer een avond bij te wonen dan ben je van harte welkom. Voor deelname of meer informatie kun je contact opnemen met Herman Crum 0523-637991 (hcmcrum@gmail.com).

 

Elsloo (Regio Zuid-Limburg)

Ons doel: wij beginnen met Gods liefdesverklaring aan de mens, om ons hart te openen. We verdiepen ons in de prachtige boodschappen en verhelderende openbaringen, die Gabriela en Reint van de Meesters Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef hebben doorgekregen, via het lezen van hun boeken. We verwonderen ons over elkaars mens-zijn en brengen in wat ons hart wil delen en helen, als het op dit moment goed voor ons is. We ontmoeten elkaar in wie wij werkelijk zijn, in wat onze liefdevolle intentie en essentie is. We accepteren onze uniciteit en genieten van onze eenheid als mens. Dat doen we samen met de Meesters, Moeder Aarde en het hele Universum, en verheugen ons op een schitterende toekomst.

We geven liefdevolle aandacht en gaan met respect om, met wat belangrijk is voor onszelf en de medegroepsgenoten. Zonodig werken we samen, in overleg, aan een belangrijk levensthema, wat zich bij ons aandient tijdens de bijeenkomst. En dan……..gaan we gesterkt, getroost, bemoedigd en vervuld van liefde weer naar huis, om ons op de volgende bijeenkomst te verheugen. In verbondenheid Coby Linders.

Wanneer: in onderling overleg – Waar: Schuttersdreef 22, 6181 DR Elsloo (Zuid-Limburg) – Bijdrage per bijeenkomst: €5,-
Informatie en opgave: tel. 046 4377980 of cobylinders@gmail.com

 

Krimpen aan den IJssel (Regio Zuid-Holland)

Mijn eerste kennismaking met het boek “De Goddelijkheid van de mens – deel 1” was voor mij een feest van herkenning. De openbaringen in dit boek raakten mij in mijn hart. Sindsdien heb ik bij Reint en Gabriela diverse cursussen gevolgd. Zo heb ik mijn spiritualiteit handen en voeten leren geven en hier een praktische invulling aan kunnen geven in mijn dagelijkse leven. Door regelmatig met anderen over de onderwerpen uit de diverse boeken “De Goddelijkheid van de mens” te praten, ervaringen uit te wisselen en zo te leren van elkaar ga je de hedendaagse boodschappen van Jezus, Maria Magdalena, Maria en Jozef steeds meer integreren in je dagelijkse leven. Daarom wil ik door middel van een verdiepingsgroep een platform bieden voor inspiratie en persoonlijke groei in een veilige en liefdevolle omgeving. Als dit jou aanspreekt, ben je van harte welkom! Iedere bijeenkomst bespreken wij een thema uit de boeken “De Goddelijkheid van de mens”. Ook maken we gebruik van gebeden, meditaties en oefeningen om op een dieper niveau contact te maken met de onderwerpen.

Wanneer: iedere eerste woensdag van de maand – Tijdstip: 19:45 uur- 21:45 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Plaats: Koekoekstraat 1, 2922 GH Krimpen aan den IJssel – Bijdrage: € 5,00 per avond
Contact: Eveline Boender – tel:06-18976390 / mail: eveline@massagepraktijkaurora.nl

 

– Neede (Regio Achterhoek)

Theresia Herbrink: Sinds vele jaren ben ik vertrouwd geraakt met de inhoud van de boeken van Gabriela en Reint Gaastra. Ik heb de basis-, gevorderden- en trainerscursus gevolgd alsmede vele workshops en verdiepingsweken. Dat we Goddelijke wezens zijn en daar naar mogen handelen is een prachtige en liefdevolle boodschap die tot ons komt via de doorgevingen van Maria, Maria Magdalena en Jezus. Wanneer we die boodschap in ons dagelijks leven neer willen zetten kan dat ook vragen oproepen. Met elkaar daarover in gesprek komen en ervaringen delen is een krachtige stimulans om het gedachtegoed van de openbaringen van Maria, Maria Magdalena en Jezus in praktijk te brengen.De boeken met de openbaringen van Maria, Maria Magdalena en Jezus en met meditaties, oefeningen, proclamaties en gebeden zullen vanzelfsprekend leidraad zijn bij de verdiepingsavonden.

Tijdens de avond zullen we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de inhoud van de boeken en deze toetsen aan ons eigen dagelijkse leven. We kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren op dit pad naar zelfverwezenlijking door onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en onze medemensen.We zullen de avond openen en weer afsluiten met een gebed uit een van de boeken over de Goddelijkheid van de mens.

Elke maand worden er gespreksavonden gehouden in op het adres Lijsterstraat 3 te Neede.
Voor deelname, data en meer informatie: therbrink@live.nl – Tel. 06-36261952 – De bijdrage voor deze avonden is €5, = per keer.

 

Urk (Regio N.O. Polder)

Op een prachtig landelijke plek nabij Urk is een ‘groeigroep’ actief die eens per twee weken op dinsdagochtend bij elkaar komt. De bijeenkomst wordt geleid door de Human Divinity Trainers Janneke Verhage en Els-Beth Wardenier:

“Wij volgden verschillende trainingen bij Reint en Gabriela, die ons leven enorm hebben verrijkt en ons dagelijks helpen onszelf te accepteren zoals we zijn. We voelen ons dankbaar dat we via de doorgegeven boeken deze prachtige boodschappen mogen ontvangen, raken steeds opnieuw ontroerd door de wijze, liefdevolle teksten, de pure gebeden, de verlichtende meditaties. Het is ons beider passie vanuit ons hart aan ons leven vorm te geven en onze Goddelijke bewustwording uit te dragen. In onze groep staat steeds één van de openbaringen centraal uit ‘De Goddelijkheid van de Mens’ of De Maria Magdalena Code. Wij weven er een actief programma omheen, bidden samen, mediteren (binnen of buiten), doen oefeningen en praten over ieders belevingen daarbij. Het is heerlijk om te zien hoe goed het de deelnemers doet om zichzelf, elkaar en de teksten te ervaren en gewoon te kunnen Zijn!

Wil je je graag aansluiten? Van harte welkom, maar meld je wel vooraf even aan. Als de dinsdagochtend voor jou niet uit komt, laat dan weten wanneer je wél kunt. Bij voldoende belangstelling starten we een tweede groep, wie weet kan dat op jouw moment!“

Locatie: Karel Doormanweg 62 – 8321 ND Urk. – Contact: Janneke.terietstap@hetnet.nl / 0527 681417 of elsbeth@kpnmail.nl / 0527 652639.
Bijdrage: € 7,50 inclusief koffie, thee en biologische traktatie.