ONLINE CURSUS: DE VROUWELIJKE EN MANNELIJKE CHRISTUS EN DE CREATIE VAN EEN NIEUWE WERELD. JE KUNT INSTROMEN!

ONLINE CURSUS: DE VROUWELIJKE EN MANNELIJKE CHRISTUS EN DE CREATIE VAN EEN NIEUWE WERELD. JE KUNT INSTROMEN!

Onder leiding van Maria Magdalena en Jezus gaan wij de eerste beginselen van een Nieuwe Wereld vormgeven. Een wereld waarin de energie van de Vrouwelijke Christus, waarvan Maria Magdalena de personificatie is, in harmonie met de energie van de Mannelijke Christus, waar Jezus voor staat, zich over de Aarde uitspreidt en haar helende werk doet.

Vanuit de ‘Maria Magdalena en Jezus Wereldschool’ bieden we nu een meerdaagse online-cursus aan om, samen met Maria Magdalena en Jezus, jullie een verdieping te bieden bij het opbouwen van een Nieuwe Wereld. 

Geïntegreerd met de kennis van De Maria Magdalena Code zullen we een stap verder gaan in het ontwikkelen van onze creatiekracht in samenwerking met de Aarde, met de natuur en met de spirituele dimensie. Deze samenwerking zal onze connectie met het eenheidsveld van de Schepping integreren in onze Persoonlijkheid en in ons dagelijks leven. 

De eenheid met de Aarde, de natuur en de spirituele dimensie zal ons een stap verder brengen in het beleven van het Christusbewustzijn en het belichamen van onze Goddelijkheid als mensen.

We zullen met behulp van De Maria Magdalena Code onze bewustzijnscentra activeren, een diepere connectie en samenwerking met onze organen en met de natuur bereiken en onze innerlijke spirituele vermogens verkennen en doen ontwaken. Deze centra fungeren als een schakel tussen Hemel en Aarde.

Door met hen aan de slag te gaan, wordt een essentiële bijdrage geleverd aan het omarmen van de eenheid met God in de Schepping vanuit je fysieke, energetische, emotionele en psychische lichamen. 

Meedoen aan deze bijzondere spirituele online cursus? Verder lezen? Mee weten? Klik hier!

 

Over de schrijver
Don Elsman
Door

Don Elsman

op 25 Oct 2021

"Zodra u ziet, dat er raketten met nucleaire lading staan opgericht in Iran. MAAK DAT JE DAN WEGKOMT UIT JERUZALEM ALS JE LEVEN JE LIEF IS: ! ... Dit zijn de dagen van vervulling van de gehele Schrift. Er zal enorme druk op dit volk zijn ('dit° is in dit geval het Joodse volk aldaar) en het einde betekenen van de Joodse staat. Geen ontsnapping zal mogelijk zijn. Alleen ter wille van de uitverkorenen, Hen, die zijn uitverkoren, zal ik mij haasten en zij zullen ontkomen aan het strafgericht, dat vanaf het begin der mensheid in voorbereiding is. Lieve mensen: zij die deze voorzegging door de Heer Jezus ter harte nemen en er geloof aan hechten: Het staat voor de deur! Wanneer het vuur voor de hel (Haelja=wereld) losbarst, hef dan uw hoofd omhoog. Want de Messias komt met een enorme vloot vanuit de ruimte (het Koninkrijk is niet van hier, maar bevindt zich daar waar u de Plejaden en de Orion ziet staan) en verschijnt plotseling op de wolken in het luchtruim van de Aarde. Niet waar? Wel waar? Op het moment dat het gebeurt kan worden geconstateerd aan welke kant de Waarheid ligt... Voor de rest is het geloof. Het zit in je of niet. Je kunt het vatten of niet.

Reactie plaatsen