arrow_drop_up arrow_drop_down


Goddelijkheidsactivatie Lichaamsreiniging

Op basis van jouw intenties 2020 schoon beginnen!

EEN INTENSIEVE LICHAAMSREINIGING BIJ JOU THUIS

ONDER BEGELEIDING VAN GABRIELA GAASTRA-LEVIN

We gaan iets nieuws doen. Van woensdag 8 t/m zondag 19 januari gaan wij een intensieve 

lichaamsreinigingsworkshop onder het motto ‘Goddelijkheidsactivatie lichaamsreiniging’ bij jou thuis geven. 

Deze is zo georganiseerd dat je de gehele intensieve darm-, lever- en weefselreiniging thuis kunt doen. 

Door diepgaand te ontslakken naar een schoon lijf, een hogere lichaamstrilling, je ideale gewicht,

 een vitaal lichaam en een gezonder leven tegen een aanzienlijk lagere prijs! 

Gabriela  Gaastra-Levin zal jouw begeleiding op zich nemen.

 

(De klassieke opzet met een vierdaags samenzijn blijft ook. Voor het eerst in het voorjaar 2020)

LIGHT VERSIE: Deelnemers met een pittige baan of een drukke thuissituatie, die veel van hen vergt,

kunnen om een lichtere versie van de intensieve reiniging vragen.


WAT BETEKENT DIT CONCREET? 

 • In de nieuwe opzet komen we geen vier dagen met de deelnemers bij elkaar zoals we normaal plegen te doen
 • Je volgt het gehele zorgvuldig opgebouwde en beproefde programma gewoon thuis
 • Reinigingsmaterialen, reinigingsinstructies en tijdstabel ontvang je thuis per post in een reinigingsbox. 
 • Je vult een intake-formulier in, zodat Gabriela kan bekijken of een reiniging nu verantwoord voor jou is
 • Je staat intensief in contact met Gabriela die met haar brede geneeskundige achtergrond je vorderingen in de gaten houdt
 • en je begeleidt
 • Naast kennisoverdracht verzorgt Gabriela via digitale weg ook een spiritueel programma met geleide meditaties in samenwerking met haar gidsen Maria Magdalena en Jezus, inzichten over de spirituele betekenis van de organen en de integratie van de hogere bewustzijnslichamen met ons fysieke lichaam
 • De reinigingsperiode duurt 12 dagen. Van woensdag 8 t/m zondag 19 januari. De reiniging wordt op maandagavond 6 januari voorafgegaan door een uitgebreide introductie. 
 • Na afloop van deze periode dienen de deelnemers - met inachtneming van een geschoond en aanvankelijk nog kwetsbaar lichaam - voorzichtig te beginnen om weer over te schakelen naar het oude, danwel naar een nieuw voedingspatroon. 
 • Dit opbouwdieet neemt 7 dagen in beslag. Je dient zelf de daarvoor door Gabriela geadviseerde supplementen aan te schaffen. Je bent, afhankelijk van de periode van opbouw na de kuur, een bedrag van ongeveer €75,-- kwijt aan supplementen kwijt. 
 • Tijdens het volgen van de reiniging stem je er mee in om de dieet- en leefstijladviezen nauwgezet te volgen.
 • Je krijgt na afloop uitgebreide informatie over een verantwoord voedingspatroon nieuwe stijl. 
 • Je betaalt geen €635,--, maar slechts €295,--!
 • Dat alles maakt dat deze nieuwe opzet voor meer mensen bereikbaar is. 
 • Voor mensen die pittig werk hebben of een drukke thuissituatie ervaren, kunnen in overleg met Gabriela voor een lichtere versie van de reiniging kiezen.                                           (tekst loopt hieronder door)

COMMUNICATIE:

Gabriela heeft voor deze reinigingsopzet nieuwe stijl een communicatiemodel ontwikkeld dat het mogelijk maakt dat ze bereikbaar is voor adviezen en ondersteuning, mochten de reinigingsinstructies danwel de reiniging vragen oproepen. 

Zo zullen de deelnemers uitgebreide reiningingsinstructies ontvangen en kunnen ze daarover en tijdens het

programma in contact treden met Gabriela via e-mail, what´s app en telefoon. 


SPIRITUEEL

Gabriela zal daarnaast de deelnemers van verdere informatie voorzien bij

het begin van een nieuwe fase in de reiniging. Ook zal zij met haar gidsen Maria Magdalena en Jezus een spiritueel

programma aanbieden dat veel inzichten geeft en de heling en trilling van het lichaam bevordert. 

  

VISIE

Een reinigingskuur is een procedure die door het reinigen van de fysieke en energetische lichamen een intens bewustwordingsproces op gang brengt. Het reinigen van afvalstoffen uit het weefsel, van aangekoekte 

voedselresten  uit de darmen en een indringende leverreiniging hebben een sterke invloed op ons 

emotioneel en psychisch bewustzijn. Om deze lichamen zorgvuldig te reinigen is er een specifiek 

protocol nodig. Dit vraagt aandacht en betrokkenheid,  geduld en overgave. Hoewel er 

intensief gereinigd wordt, is deze reinigingskuur goed  te doen. Door de dagelijkse 

 inname van vezels in de sappen in een deelperiode van de reiniging is 

er een verzadigingsgevoel en nauwelijks een hongergevoel. 


Door onze stofwisseling in een ander patroon te brengen wordt ons bewustzijn beïnvloed. Om dit proces met aandacht

te begeleiden hebben Gabriela en Reint, mede in uitwisseling met Maria Magdalena en Jezus, een reeds jarenlang

beproefd programma samengesteld. De reiniging betreft alle weefsels van het lichaam. De darmen en de lever

worden uitgebreid behandeld. Dit vraagt om een betrokken en verantwoordelijke houding van de deelnemers.


(tekst loopt hieronder door)

Achtergrond Gabriela Gaastra-Levin

Gabriela is naast haar mediumschap onder meer afgestudeerd als geneeskundige aan de Universiteit van Buenos Aires,

ze werkt sinds 1993 in haar therapeutische praktijk ook met Ayurveda, en later met natuurgeneeskunde

en Chinese geneeskunde. Daarbij leerde ze verschillende vormen van reinigingskuren te

 integreren  met het gebruik van gezonde en uitgebalanceerde voeding.

WERKEN

Kun je de reiniging ook volgen als je werkt? Ja, dat kan, maar het vraagt wel om extra aandacht. Tijdens deze kuur zul je

je geroepen voelen om naar binnen te gaan. Grote delen van de kuur kun je evenwel lichte werkzaamheden 

verrichten, zoals computerwerk of je praktijk voeren, als je niet te intensief bezig moet zijn. We raden lange

 autoritten, grote reizen, intensieve gesprekken, openbare optredens en zware fysieke activiteiten tijdens de 

reinigingsperiode af. Er zijn een tweetal dagen dat je niet kunt werken, omdat dit de reinigingsdagen zijn

 die de meeste attentie van jou  en je lichaam vragen. Deze dagen hebben we evenwel 

in de weekenden gepland om de reiniging zo praktisch mogelijk te houden. 


In vooraf overleg is met Gabriela ook mogelijk om voor een lichte versie van de reiniging te kiezen.


Voor toelichting over je persoonlijke situatie kun je telefonisch 

contact opnemen met Gabriela: (0031) 06-15010000.

PRIJS, BETALINGSTERMIJNEN EN INSCHRIJVING

 

Prijs: € 295,- inclusief reinigingsmaterialen, instructies, opsturen reinigingsbox, begeleiding en spiritueel programma.

(exclusief supplementen voor na de reiniging tijdens de opbouwperiode om het lichaam en in het bijzonder de geschoonde darmen weer klaar te maken voor normaal gebruik)


Termijnen: Bovenstaand bedrag kan ook in twee termijnen van €150,- worden betaald. Je betaalt dan €5,- meer.

Of in drie termijnen en wel één van 105,-- een twee van €100,-. Je betaalt dan €10,- meer.

Een andere regeling met meerdere termijnen is in overleg met Gabriela en Reint ook mogelijk. 

Heb je het momenteel financieel wat minder breed, breng dit dan ook naar voren. (zie hieronder bij Vragen)


Inschrijving: Je vraagt het inschrijfformulier op bij Jenneke Endepoel via cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl

Je bent ingeschreven na invulling en opsturen van het inschrijfformulier en overschrijving van de bijdrage van €295,-

of het afgesproken eerste termijnbedrag, op rekening NL41 RABO 0393 463 133 ten name van

Human Divinity Academy te Apeldoorn (NL) onder vermelding van ‘Reiniging Nieuwe Stijl’. (BIC: RABONL2U)


Vragen: Heb je vragen over de inhoudelijke kant van de reiniging, bijvoorbeeld in relatie tot je gezondheid

of je voedingspatroon, leg ze voor aan Gabriela via gabriela@mariamagdalenaenjezus.nl of bel haar op (0031) (0) 6 – 15010000. 

Heb je vragen over de organisatorische en financiële kant van de reiniging, leg ze dan voor aan Reint via reint@mariamagdalenaenjezus.nl of bel hem op via (0031) (0) 6 – 53646410.