Gabriela over werkoverleg met de spirituele meesters

Gabriela over werkoverleg met de spirituele meesters

We hebben samen regelmatig werkoverleg met de spirituele meesters. Wij leggen dan onze vragen en gedachten over verdere stappen voor het komende half jaar aan Maria Magdalena en Jezus voor. We krijgen dan onmiddellijk via Gabriela feedback van hen, ze doen suggesties over het te volgen ‘beleid’ voor de eerstkomende tijd en schetsen een duidelijk toekomstperspectief in de samenwerking met hen, maar houden ons daarnaast ook liefdevol de spiegel voor als het om onze persoonlijke ontwikkeling gaat. Aan ons de taak om de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten handen en voeten op Aarde te geven en daaraan parallel onze eigen Aardse processen te doen.

Voor enige mensen komt ‘werkoverleg met de spirituele dimensie’ mogelijk wat merkwaardig over. Voor ons is het in al die jaren heel ‘gewoon’ geworden. Maar er is nu wel een verschil. We zitten duidelijk in een verdere professionaliseringsfase van ons werk, nationaal en internationaal, en de meesters begeleiden ons daar intensief bij als wij hen daarom vragen.

Ze schetsen ons een beeld waarin wij tot een verdere integratie van alle door ons van hen ontvangen kennis en informatie, boeken en cursusmateriaal, zullen komen. De komende jaren mogen we nog meer van hen ontvangen en we dienen al deze kennis te integreren om tot een geïntegreerde ‘body of knowledge’ te komen die door middel van onze school voor veel mensen in meerdere landen via webinars, cursussen, modules en spelvormen toegankelijk en toepasbaar zal worden. Een uitdagende verantwoordelijkheid!

De workshopreizen naar bijvoorbeeld Israël, Spanje en Engeland en de komende jaren ook naar Egypte, Perzië en India zullen daarin ook een belangrijke rol spelen. De door Maria Magdalena geformuleerde dertien liefdeswegen van de mens op Aarde zullen hierbij leidend zijn.

Concreet betekent dit het verder vormgeven en integreren van De Maria Magdalena Code en het verkrijgen van een steeds groter inzicht in het toenmalige persoonlijk leven van Maria Magdalena en Jezus en in de manier waarop zij hun leer over de Goddelijkheid van de mens formuleerden en uitdroegen.

Daarnaast zal onze eigen ontwikkeling de komende jaren sterker bijdragen aan enerzijds een efficiëntere werkwijze en anderzijds aan een energetischer manier van werken die zal bijdragen aan de groei van de deelnemers aan onze cursussen. Wij zullen meer dan voorheen mogen bijdragen aan het neerzetten van de energie van Maria Magdalena en Jezus en het multidimensionale karakter van hun Zijn in de wereld.

Na een werkoverleg met de spirituele meesters zijn we altijd opgeladen en vastberaden om onze missie op Aarde verder samen vorm te geven.

We zijn iedereen die onze cursussen volgt, onze workshopreizen meemaakt en onze boeken koopt heel dankbaar omdat jullie ons in staat stellen om ons spirituele werk ook daadwerkelijk te doen.

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen