Page content

Gabriela en Reint over Gebeden in het dagelijks leven

Biddend Creeren cover

Gebeden leggen en vormen de verbinding met onze spirituele vrienden. Gebruik ze voor alles dat je vanuit je hart doet, wenst en ervaart. Wees hier ongeremd in. Bid zoveel mogelijk. Het gebed opent je hart en brengt een aangename trilling in je leven en in het leven van anderen. Bid veel voor jezelf en veel voor anderen. Bid regelmatig voor onze planeet en voor de mensheid. Door te bidden breng je het collectief bewustzijn van de mensheid op een hoger niveau. Door te bidden creëer waar je voor bidt. Bidden is creëren.

Deel de gebeden met anderen, houd ze niet alleen voor jezelf. Deel je ervaringen met de gebeden ook met hen. Inspireer anderen om ze ook te gebruiken of op hun eigen manier te bidden.

Wees met je aandacht volledig aanwezig bij het uitspreken van het gebed. Voel elk woord en laat elk woord tot je door dringen. Bid zoveel mogelijk in een rustig tempo. Dat maakt dat het gebed ook diepere lagen bij jezelf kan raken. Wees na elk gebed een moment stil om de energetische uitwerking van het gebed in jezelf te voelen.

Na het opstaan en voor het slapen gaan zijn ideale momenten om te bidden. Voor het eten is het ook fijn om door middel van een gebed stil te staan bij de dienstbare rol die andere wezens in je leven vervullen en daar dankbaar voor te zijn. Zo opent je hart zich verder. Je ontvangt op die manier de spirituele voeding die de wezens die je consumeert ook aan jou willen geven. Zo mogen wij ook hun onvoorwaardelijke liefde ontvangen.

In ons gebedenboek ‘Biddend Creeren’ zijn alle gebeden opgenomen uit onze eerder  gepubliceerde boeken. Ook zijn er gebeden toegevoegd die Gabriela speciaal heeft ontvangen voor workshops, lezingen en vieringen uit de afgelopen jaren en die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Belangstelling?  Klik hier!

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

IMG-20160405-WA0003