Page content

Doorgeving van de spirituele meesters over de essentie van bidden

Een gebed is een oproep aan een hogere liefdesbron om zich in jouw bewustzijn en leven te manifesteren.

Draaiende Jezus

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Lieve mensen, bedankt dat jullie gekozen hebben om je persoonlijke proces met bidden te verdiepen.

Bidden is een vorm van scheppen. Door een gebed uit te spreken roep je je spirituele bewustzijn op om zich met je Persoonlijkheid te versmelten. Tot welke spirituele kracht jij je dan ook richt, je bidt in wezen altijd voor het doen ontwaken van je eigen Goddelijkheid. Jij bidt tot jezelf in een andere hoedanigheid. Alle aspecten van God, zowel op Absoluut niveau als in een manifeste vorm, zijn spiegels van je eigen Goddelijk bewustzijn. Alles in het Universum is één.

In de loop van je evolutie als mens verbind je je met verschillende aspecten van de fysieke dimensie van dualiteit en van de spirituele dimensie van eenheid. Al deze aspecten of spirituele krachten, zoals de Meesters en Meesteressen van de Broeder- en Zusterschap van het Licht en van de Goddelijkheid van de Mens, zijn een reflectie van waar jij je op dat moment in je ontwikkeling bevindt. Het is je bewustzijn dat bepaalt waar aandacht aan gegeven dient te worden.”

Wat is het effect van een gebed?

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Als je tot Jezus bidt voor een betere gezondheid betekent dat eigenlijk dat je om Goddelijke onvoorwaardelijke liefde in de mannelijke uitdrukking van de Christusenergie voor jouw fysieke en energetische lichamen vraagt. Jij hebt op dat moment een actieve verbinding met deze aspecten van God voor jouw ontwikkeling nodig. Door ze in je gebed te betrekken worden ze actief in je bewustzijn. En dat brengt je verder in jouw groei.

Door te bidden verfijnt je trilling zich waardoor afvalstoffen uit je fysieke lichaam en energetische blokkades uit je energetisch lichaam worden verwijderd en emotionele pijn en psychische belemmeringen worden op een hoger plan worden getransformeerd. Zij worden in je Goddelijke Bron opgenomen als puur bewustzijn.

Bidden heeft ook een positief effect op je omgeving. De activering van eenheidsbewustzijn die door het bidden ontstaat beïnvloed de wereld om je heen. Andere mensen bewust of onbewust worden naar een fijnere trilling opgetild door je gebed en de verandering in je energie. Bidden is een mooie dienst aan de wereld. Jij kunt door middel van gebed problemen om je heen helpen oplossen. In het bijzonder mensen die moeite hebben om hun zorgen te delen of ze onder woorden te brengen kunnen, mits zij het wensen, door gebed toch verder in hun proces komen.”

Hoe werkt het gebed?

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Wanneer jullie een gebed uitspreken, door een bestaand gebed te kiezen of je eigen woorden te formuleren, wordt je scheppingskracht door middel van de uitgesproken woorden in de wereld geprojecteerd. De woorden brengen je bewustzijn in de fysieke dimensie. Dat brengt een proces op gang en wel in eerste instantie in je eigen bewustzijn. En in tweede instantie in je relatie met mensen en met de wereld om je heen. Je eigen bewustzijn stemt zich op een onvoorwaardelijke liefdesbron af, namelijk op je Hogere Zelf en je Goddelijke Bron en eventueel op een spirituele kracht waar jij tot bidt. De verschuiving in bewustzijn van dualiteit naar eenheid die dit veroorzaakt breidt zich uit naar de wereld om je heen die met deze hogere trilling resoneert. Op die manier worden processen in gang gezet die het creatieproces die het gebed oproept doen realiseren. Door te bidden roep je de Goddelijkheid van jezelf en van de wereld op om tevoorschijn en in actie te komen.”

Waar dient het gebed aan te voldoen?

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Een gebed is een oproep aan een hogere liefdesbron om zich in jouw bewustzijn en leven te manifesteren. Om deze oproep op de juiste manier plaats te laten vinden dient een gebed geformuleerd te zijn vanuit eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde. Dit gebed dient ook de Goddelijkheid van de mens als uitgangspunt te nemen.”

Wanneer kun je bidden?

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Bidden kan het beste tijdens een rustig moment wanneer jij er de tijd voor neemt en het effect van je gebed dieper in je laat resoneren, bijvoorbeeld voor of na het mediteren. Bidden kan echter ook op een druk moment wanneer je de behoefte voelt om je bewustzijn en de omstandigheden om je heen op een hoger plan te tillen. Op zulke momenten kun je een kort gebed gebruiken om je snel af te stemmen met een onvoorwaardelijke liefdesbron die je bewustzijn en de situatie waar jij je in bevindt onmiddellijk op een hoger energetisch niveau brengt. Volg je hart en geef jezelf de vrijheid om spontaan te bidden op elk moment dat je hart je dit aangeeft.

Tijdens onze levens op Aarde hebben wij veelvuldig het gebed gebruikt om hulp te vragen, om inzichten te krijgen, om harmonie te creëren en eenheidsbewustzijn in onszelf en om ons heen te stimuleren. Wij willen je uitnodigen om het gebed te gebruiken wanneer jij er behoefte aan hebt. Wij willen je uitnodigen ook tot ons te bidden. Wij zijn daarvoor altijd voor jou beschikbaar! Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef.”

Biddend Creeren cover