Page content

Boekbespreking over Maria Magdalena en Jezus: Hun reizen naar Egypte, Perzie, India en Brittannie

Hoofdredacteur Lambert de Kwant schreef voor Reflectie, het medium van de Vrije Katholieke Kerk, een recensie over ons nieuwe boek.

Maria Magdalena en Jezus Deel II
Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië

Gabriela Gaastra-Levin zou  door middel van haar mediumschap een sterk contact met het paar Maria Magdalena en Jezus ontwikkeld. Deze  spirituele meesters hebben haar uitgenodigd voor een openhartige inkijk in hun betekenisvolle leven tweeduizend jaar geleden. Zij wenden hun levenservaringen aan om de lezer in een diepgaand ontwikkelingsproces te brengen. Het beeld over hen kan door dit tweede deel uit een serie over hun leven en werk sterk veranderen.

Maria Magdalena en Jezus delen de spirituele lessen uit hun leven, uit hun relatie en uit hun werk.  Ze leggen uit hoe ze hun leer over de ‘Goddelijkheid van de mens’ hebben ontwikkeld en wat ze aan leringen in de wereld hebben neergezet. Ook hun dilemma’s en moeilijke momenten passeren de revue.

Over de periode tussen hun zestiende en dertigste levensjaar is van Maria Magdalena en Jezus tot nu toe weinig bekend. Deze periode staat bekend als hun ‘lost years’. Dit zijn echter allerminst verloren jaren geweest. Aan Gabriela vertellen zij dat zij, voordat zij hun positie in de maatschappij definitief innamen en hun intense periode van leiderschap voorafgaand aan de kruisiging inging, zij zich hebben toegewijd aan het stichten van hun gezin en aan hun spirituele vorming. Daartoe behoorden ook hun opmerkelijke gezamenlijke reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië. Regio’s die toen bekend stonden als ‘hotspots’ op het gebied van mystiek en geestelijke vorming.

Ter inspiratie voor onze eigen vormingsprocessen worden we door Maria Magdalena en Jezus uitgenodigd om met hen mee te reizen tijdens hun laatste leven op Aarde en krijgen de gelegenheid om hun betekenisvolle reizen mee te maken en hun talrijke inwijdingen en spirituele openingen te ervaren. We leren niet alleen van hun leerproces, maar nemen ook kennis van de eeuwenoude Egyptische, Zoroastrische, Hindoestaanse, Boeddhistische en Keltische wijsheden uit deze bijzondere gebieden. Wijsheden die de meesters tot zich hebben genomen en die volgens de auteurs hebben bijgedragen aan de vorming van hun eigen leer over de Goddelijkheid van de mens.

Hoewel het boek leest als een roman is het voornamelijk een aaneenschakeling van spirituele gebeurtenissen. Treffend en helder verwoord. Je moet als lezer wel wat thuis zijn in begrippen als ‘bewustzijnslagen’, incarneren en het activeren van je goddelijkheid. Lezers van dit blad zullen daarmee wellicht geen moeite hebben, maar andere, beginnende zoekers vermoedelijk wel.

Wellicht goed om deze termen in een volgende editie te verduidelijken. Verder, het leest als een trein!

Wil je het boek bestellen? Ga dan bij voorkeur naar www.followyourheartpublishing.nl en je hebt het snel in huis!