Page content

De Helende Kracht van Familierelaties van 17,50 slechts voor 12,50 euro te koop!

Boek geopenbaard door Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela 

Waarom heb jij je ouders uitgekozen? Wat hadden ze jou te bieden? Wat is je incarnatievraag? Waarom ben je geïnteresseerd in de familie waarin je geboren wenste te worden? Welke familiethema’s trokken jou aan? Hoe krijgen de fasen van de jouw bloedcyclus vorm in jouw leven?

Bekijken? Bestellen? Ga naar onze Inspiratiewinkel!

Nu de eerste e-books Maria Magdalena en Jezus verkrijgbaar!

We kregen steeds meer verzoeken om e-books en hebben gehoor gegeven aan deze wens. De eerste twee zijn nu beschikbaar via de digitale boekhandels zoals bijvoorbeeld eBook.nl, Bookspot.nl, Bol.com, AKO.nl, Bruna.nl, NRCwebwinkel.nl en Standaard.be en over enige tijd ook via ons eigen e-book-platform. Nu zijn voor het eerst als e-book beschikbaar:

De Goddelijkheid van de Mens Deel I – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria – Gabriela Gaastra-Levin (Follow Your Heart Publishing – ISBN 9789082639711). Klik bijvoorbeeld hier!

En ook de Engelstalige versie: The Divinity of Mankind Part I – Revelations by Mary Magdalene, Jesus and Mary – Gabriela Gaastra-Levin (Follow Your Heart Publishing – ISBN 9789082639728) Klik bijvoorbeeld hier!

Dat er nog vele mogen volgen!

 

 

 

 

De Maria Magdalena Code/The Mary Magdalene Code als merk gedeponeerd!

We worden steeds meer geconfronteerd met de gevaren van het ongeoorloofd copieren van ons spirituele werk en met name als we verder internationaliseren is een juridische bescherming van de titel helaas noodzakelijk. Door De Code nu als merk vast te leggen, de deponeren, hebben we een basis gelegd voor onze verdere internationale expansie.

Ons werk zal de komende jaren zich mede rond De Maria Magdalena Code verder ontwikkelen. Zo zal er ook nog een inleiding op de Code worden gepubliceerd en ook een Code IV over de spirituele betekenis van de menselijke organen. Ook zijn er vergaande plannen voor een spel dat de Code toegankelijker voor meer mensen zal maken. En in aansluiting daarop zal er een opleiding komen tot facilitator van het Code-spel. Er is nog veel te doen!

De eerste drie delen van de Maria Magdalena Code

         Het Nieuwe Evangelie van Maria Magdalena

         Het ontwaken van je 13 hartskwaliteiten

         Het activeren van je Aardse Goddelijkheid

zijn samen nu voor slechts 37,50 euro in onze eigen webwinkel te koop!  Check it out! Klik hier!

 

Gabriela over werkoverleg met de spirituele meesters

We hebben samen regelmatig werkoverleg met de spirituele meesters. Wij leggen dan onze vragen en gedachten over verdere stappen voor het komende half jaar aan Maria Magdalena en Jezus voor. We krijgen dan onmiddellijk via Gabriela feedback van hen, ze doen suggesties over het te volgen ‘beleid’ voor de eerstkomende tijd en schetsen een duidelijk toekomstperspectief in de samenwerking met hen, maar houden ons daarnaast ook liefdevol de spiegel voor als het om onze persoonlijke ontwikkeling gaat. Aan ons de taak om de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten handen en voeten op Aarde te geven en daaraan parallel onze eigen Aardse processen te doen.

Voor enige mensen komt ‘werkoverleg met de spirituele dimensie’ mogelijk wat merkwaardig over. Voor ons is het in al die jaren heel ‘gewoon’ geworden. Maar er is nu wel een verschil. We zitten duidelijk in een verdere professionaliseringsfase van ons werk, nationaal en internationaal, en de meesters begeleiden ons daar intensief bij als wij hen daarom vragen.

Ze schetsen ons een beeld waarin wij tot een verdere integratie van alle door ons van hen ontvangen kennis en informatie, boeken en cursusmateriaal, zullen komen. De komende jaren mogen we nog meer van hen ontvangen en we dienen al deze kennis te integreren om tot een geïntegreerde ‘body of knowledge’ te komen die door middel van onze school voor veel mensen in meerdere landen via webinars, cursussen, modules en spelvormen toegankelijk en toepasbaar zal worden. Een uitdagende verantwoordelijkheid!

De workshopreizen naar bijvoorbeeld Israël, Spanje en Engeland en de komende jaren ook naar Egypte, Perzië en India zullen daarin ook een belangrijke rol spelen. De door Maria Magdalena geformuleerde dertien liefdeswegen van de mens op Aarde zullen hierbij leidend zijn.

Concreet betekent dit het verder vormgeven en integreren van De Maria Magdalena Code en het verkrijgen van een steeds groter inzicht in het toenmalige persoonlijk leven van Maria Magdalena en Jezus en in de manier waarop zij hun leer over de Goddelijkheid van de mens formuleerden en uitdroegen.

Daarnaast zal onze eigen ontwikkeling de komende jaren sterker bijdragen aan enerzijds een efficiëntere werkwijze en anderzijds aan een energetischer manier van werken die zal bijdragen aan de groei van de deelnemers aan onze cursussen. Wij zullen meer dan voorheen mogen bijdragen aan het neerzetten van de energie van Maria Magdalena en Jezus en het multidimensionale karakter van hun Zijn in de wereld.

Na een werkoverleg met de spirituele meesters zijn we altijd opgeladen en vastberaden om onze missie op Aarde verder samen vorm te geven.

We zijn iedereen die onze cursussen volgt, onze workshopreizen meemaakt en onze boeken koopt heel dankbaar omdat jullie ons in staat stellen om ons spirituele werk ook daadwerkelijk te doen.

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

 

Boekbespreking in het spiritueel magazine Reflectie

Hoofdredacteur Lambert de Kwant schreef voor Reflectie, het medium van de Vrije Katholieke Kerk, een recensie van ons laatste boek. 

Maria Magdalena en Jezus Deel II
Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië

Gabriela Gaastra-Levin zou door middel van haar mediumschap een sterk contact met het paar Maria Magdalena en Jezus hebben ontwikkeld. Deze  spirituele meesters hebben haar uitgenodigd voor een openhartige inkijk in hun betekenisvolle leven tweeduizend jaar geleden. Zij wenden hun levenservaringen aan om de lezer in een diepgaand ontwikkelingsproces te brengen. Het beeld over hen zal door dit tweede deel uit een serie over hun leven en werk sterk veranderen. (Lees verder)

 

Maria Magdalena over de spirituele betekenis van de Zomerwende

Maria Magdalena en Jezus: “Op 21 juni voltrekt de zomerwende zich op het Noordelijke deel van de Aarde. De zon wendt zich tot jou om je met haar potentie en transformatievermogens te omarmen. De zon is een poort voor scheppingskracht, transformatie en reinigen. Door dichter bij jou te komen wordt het vuur in jou geactiveerd. Dit vuur werkt ….” (Lees verder)

Maria Magdalena en Jezus over hemelvaart

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, naar aanleiding van de Hemelvaart van Jezus willen wij een belangrijk aspect van ‘de Goddelijkheid van de mens’ onder jullie aandacht brengen. De Hemelvaart van Jezus symboliseert niet alleen zijn versmelting met de Hemelse sferen, maar bovenal het stijgen in bewustzijn van de mens als gevolg van de eenwording met jullie Hogere Zelf, een eenwording die zich zowel bij overlijden als tijdens het leven kan manifesteren. De Hemelvaart maakt in wezen de bewustwording van jullie eigen Goddelijkheid manifest. Jullie persoonlijkheid en jullie ziel worden één met jullie Hogere Zelf. Het Hogere Zelf is een deel van jullie bewustzijn dat veelal nog niet volledig geïncarneerd is, maar dat wel volledig de eigen Goddelijkheid ervaart. Door de eenwording met het Hogere Zelf kunnen ook je Ziel en Je persoonlijkheid hun eigen Goddelijkheid op Aarde in volle omvang ervaren. In dit proces van eenwording verplaatst jullie bewustzijn zich ‘van dualiteit naar eenheid’.”

 

BIJZONDER NIEUWS! GABRIELA UITGEROEPEN TOT MEDIUM VAN HET JAAR!

Gabriela heeft uit handen van de redactieleden Niels en Arthur van het spirituele magazine PARAVISIE de Award passend bij de titel ‘Medium van het Jaar 2016’ ontvangen! De lezers van Paravisie hebben haar naar aanleiding van de nominatie gekozen.

In een eerste reactie zegt Gabriela:  “Hartelijk dank Paravisie-lezers! Ik vind het een eer om Medium van het Jaar 2016 te zijn. Deze titel doet ook eer aan het werk van Maria Magdalena en Jezus! Hun leer over de Goddelijkheid van de mens mag de wereld in! Elk mens dient zijn of haar erkenning niet buiten zichzelf te zoeken. Toch is het fijn als er oprechte waardering is voor het bijzondere werk dat ik, samen met mijn partner Reint, mag doen. Ik ontvang deze titel met een blij hart en zie het als een stimulans om door te gaan met het schijven van onze gechannelde boeken, onze workshops en reizen.” –  www.followyourheartpublishing.nl

Uniek video-interview met Gabriela en Reint door Lilian Ferru

We zijn onlangs uitgebreid voor de camera geïnterviewd over ons nieuwe boek en over ons werk met Maria Magdalena en Jezus door de bekende Limburgse spirituele coryfee Lilian Ferru. Lilian Ferru was grondlegger van het Spiritueel Café in Heerlen. Ze lanceerde onlangs haar eigen boek ‘Liefde kijkt naar Liefde’. Op You Tube heeft ze haar eigen videokanaal met diverse interviews.  Wil je het interview bekijken? Klik dan op het onderstaande beeld van Lilian Ferru: 

lilian_frontpage

Pagina 8 van 9« Meest recente...56789