Page content

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus over het leggen van liefdesbruggen naar Atlantis

Onze onlangs met een groep deelnemers afgeronde Camino naar Santiago de Compostella heeft weer nieuwe openbaringen van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela opgeleverd over de rol die zij gespeeld hebben in deze regio tweeduizend jaar geleden.  Steeds duidelijker wordt dat zij energetisch sterk hebben bijgedragen aan het tot ontwikkeling komen van de huidige bedevaartsplaats. Mogelijk worden deze openbaringen gepubliceerd in een apart boekje over Santiago.

In deze doorgeving leggen Maria Magdalena en Jezus nu onder meer hun rol bij de ondergang van Atlantis uit en de liefdes- en eenheidsbruggen die zij vanuit het vasteland van Europa, in dit geval het huidige Galicië, naar het ondergaande werelddeel legden…..

Wil je de gehele openbaring lezen? Klik dan op onderstaande afbeelding!

Ja! We hebben de camino naar Santiago weer allemaal uitgelopen!

We zijn weer thuis! We staan weliswaar nog met een been in Galicië, maar de Camino Frances is afgerond! Na 115 km in zes dagen zijn we, ieder in zijn of haar eigen tempo, moe maar voldaan bij de kathedraal in Santiago gearriveerd. Iedereen van het 27-koppige gezelschap is gelukkig goed aangekomen. Dankbaar! Dezelfde avond met zijn allen naar de pelgrimsmis geweest en hebben we ook het grote wierookvat, de Botafumeiro, slingerend door de kathedraal mogen aanschouwen. Dat blijft een belevenis die het innerlijk kind prikkelt!

Lopen naar Santiago is als lopen naar jezelf. Is als lopen naar je Hogere zelf, naar je Goddelijke Bron. En onderweg open je stap voor stap je hart. Emotionele blokkades trillen dan los. Er gebeuren dan mooie dingen. Mooie processen. Mooie inzichten.

Op de dag na de aankomst in Santiago hebben we de camino geëvalueerd. Wat een liefdevolle bijeenkomst. Hoe de ontvouwde liefde van een ieder bijdraagt aan het toegenomen collectieve liefdesveld van de groep. Verslavend is dat. Mooi om te horen hoe iedereen zijn of haar groei of nieuwe inzichten kon verwoorden. Dankbaar voor deze mooie creatie samen met Maria Magdalena en Jezus en al deze blije mensen waarbij de zelfliefde centraler in hun leven is komen te staan.

De kans is groot dat we volgend jaar weer gaan. Mogelijk opnieuw een andere route. We houden je op de hoogte!

Op onze Gabriela & Reint Facebook-pagina, die voor iedereen toegankelijk is, kun je een aantal leuke foto-verslagen vinden. Even doorscrollen op de tijdlijn.

Klik voor deze foto-verslagen op de volgende afbeelding:

 

3000 exemplaren van ‘Der Maria Magdalena Code’ in Duitsland verkocht

Deze week kregen wij van onze Duitse uitgever Hans Nietsch Verlag te horen dat van ‘De Maria Magdalena Code I’, in het Duits ‘Der Maria Magdalena Code’, in de afgelopen jaren inmiddels meer dan 3000 exemplaren zijn verkocht. En dat nog wel zonder dat wij daar enige noemenswaardige promotie voor hebben gedaan. Toch een mooi resultaat!

We zullen de komende tijd met de uitgever in gesprek gaan over hoe wij de samenwerking in de toekomst verder vorm willen gaan geven.

Om het boek in de digitale catalogus te zien, klik je op onderstaande afbeelding:

Filmrecensie Maria Magdalena: Een drie sterren-film die een belangrijke stap voorwaarts betekent

Verschillende mensen vroegen aan ons: “Moeten we naar de film ‘Mary Magdalene’ die nu in de bioscopen draait?” Dat is eigenlijk niet zo’n goede vraag aan ons als je bedenkt dat wij eigenlijk ‘fulltime’ met Maria Magdalena en Jezus bezig zijn. Zijn wij dan wel de juiste mensen om een oordeel over deze film te hebben?  We zijn bepaald niet ‘objectief’. Ons intensief met de spirituele meesters bezig zijn maakt dat wij een behoorlijk ander beeld van de historische ‘realiteit’ hebben. En wij niet alleen.

In onze boeken en cursussen vertellen Maria Magdalena en Jezus bijvoorbeeld hoe ze elkaar ontmoet hebben, hun seksuele inwijding hadden, hoe hun bruiloft was, dat ze getrouwd waren, kinderen hebben gekregen, welke indrukwekkende reizen ze samen hebben gemaakt, dat ze intensief met twaalf mannelijke en twaalf vrouwelijke discipelen samenwerkten en hoe ze samen hun leer over de Goddelijkheid van de mens hebben ontwikkeld en aan de discipelen en de hen omringende gemeenschap hebben onderwezen. En hoe ze als man en vrouw volkomen gelijkwaardig aan elkaar waren!

Kortom, iedereen heeft zijn eigen referentiekader van waaruit de film kan worden beoordeeld. Voor ons is Maria Magdalena veel meer dan dat er nu in de film wordt getoond. Niettemin, er is nog geen film geweest die haar zo prominent heeft neergezet, die haar zo uit haar klassieke positie van prostituee haalt, die haar zo nadrukkelijk eert als een intelligente, eigenzinnige en spirituele vrouw die zelf kiest, haar leven vormgeeft en opkomt voor de positie van de vrouw.

Op de film is van alles aan te merken. Het is geen topfilm. Drie sterren. Regisseur Garth Davis geeft zijn interpretatie aan het verhaal en dat mag en daar hoeven we het niet mee eens te zijn. Het is een bepaalde visie en die zet zeker aan tot nadenken. Zo wordt er vrijwel niet gelachen in de film. Maria Magdalena en Jezus worden nogal zwaar op de hand neergezet. Een beeld waarin wij ons niet herkennen. Ook de spirituele meesters hadden op bepaalde momenten veel plezier met elkaar en lieten hun liefde voor het leven merken.  Ook wordt Maria Magdalena in de film neergezet als superieur aan de wat ‘dommige’ mannelijke discipelen. En ook daar zijn we het niet mee eens. Ook vinden we de kruisiging en de opstanding inhoudelijk mager vormgegeven. Er is zoveel meer over deze spirituele momenten naar voren te brengen.

We willen echter alles ook niet vertellen en daar onze interpretatie op loslaten. Dat dient eenieder zelf te doen. Het is aan jou om te voelen of je er naar de bioscoop toe moet. De film heeft ons in ieder geval veel gesprekstof en gedachtewisselingen opgeleverd. We willen je dan ook uitnodigen om de film weldegelijk de komende week te gaan bekijken. Het is uiteindelijk de eerste film waarin Maria Magdalena alleen en ook samen met Jezus respectvol wordt geportretteerd. Dat beeld zal je bijblijven na de film en zijn werking voor je doen.

De Maria Magdalena en Jezus-energie heeft overigens zijn uitwerking al gehad. Bij hoofdrolspelers Rooney Mara (Maria Magdalena) en Joaquin Phoenix (Jezus) is de vonk op de filmset over gesprongen en ze vormen inmiddels een setje. In de film als Maria Magdalena en Jezus mocht dat nog niet, maar in het werkelijke leven geven ze het toch vorm! Hoe mooi en verrassend kan het zijn!

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Wil je weten hoe hun gezamenlijke leven en liefde echt was, lees dan het recente door Gabriela gechannelde boek ‘Maria Magdalena en Jezus Deel I: Hun leven, hun liefde, hun missie’ en klik hier!

 

Openbaring over belang van darm- en leverreiniging voor je Goddelijkheidsactivatie

Maria Magdalena en Jezus over het reinigen van het fysieke en energetische lichaam:  “Aandacht voor je binnenwereld ontstaat wanneer je in stilte bent. Door de stilte worden je vier Aardse lichamen ‘opgeruimd’. De fysieke, energetische, emotionele en psychische lagen van je Persoonlijkheid laten onzuiverheden los en hun verbinding met de Goddelijke Bron wordt geactiveerd. Dit zorgt voor een goed onderhoud van je Persoonlijkheid en een bewuste verbinding met je Goddelijke essentie. Daarnaast is er ook een diepere vorm van opruiming nodig waarbij onverteerde afvalstoffen, energetische blokkades en onopgeloste psycho-emotionele zaken kunnen worden getransformeerd en schoongemaakt. ……..” 

Wil je de gehele openbaring lezen? Klik dan hier!

De Vrouw Proclamatie

TER GELEGENHEID VAN WERELDVROUWENDAG op 8 maart 2018

Maria Magdalena geeft via Gabriela ‘De VROUW-proclamatie’ voor alle vrouwen op Aarde. We raden de vrouwen aan deze proclamatie hardop uit te spreken om zo bij te dragen aan de zelfliefde als vrouw!

DE VROUW-PROCLAMATIE

Ik ben als vrouw krachtig in mijn zijn

Ik accepteer mijzelf als vrouw in al mijn aspecten

Ik houd onvoorwaardelijk van mijzelf als vrouw

Ik ben open om liefde te ontvangen

Ik ben open om liefde te manifesteren en terug te geven

Ik ben mooi

Ik manifesteer volledig mijn innerlijke en uiterlijke schoonheid op Aarde

Ik ben als vrouw veilig op alle niveaus

Mijn hart en mijn baarmoeder zijn met elkaar verbonden

Al mijn bewustzijnsniveaus zijn met mijn hart en met mijn baarmoeder verbonden

Ik zet de creaties van mijn hart en van mijn baarmoeder in de wereld

In mijn hart en in mijn baarmoeder kan ik liefde ontvangen

Vanuit mijn hart en mijn baarmoeder kan ik de hele wereld omhelzen en liefhebben

Vanuit mijn hart en mijn baarmoeder schep ik overvloed in de wereld

Vanuit mijn hart en mijn baarmoeder ben ik bewust van mijn Goddelijkheid

Ik ben als vrouw Goddelijk en perfect!

De Helende Kracht van Familierelaties van 17,50 slechts voor 12,50 euro te koop!

Boek geopenbaard door Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela 

Waarom heb jij je ouders uitgekozen? Wat hadden ze jou te bieden? Wat is je incarnatievraag? Waarom ben je geïnteresseerd in de familie waarin je geboren wenste te worden? Welke familiethema’s trokken jou aan? Hoe krijgen de fasen van de jouw bloedcyclus vorm in jouw leven?

Bekijken? Bestellen? Ga naar onze Inspiratiewinkel!

Nu de eerste e-books Maria Magdalena en Jezus verkrijgbaar!

We kregen steeds meer verzoeken om e-books en hebben gehoor gegeven aan deze wens. De eerste twee zijn nu beschikbaar via de digitale boekhandels zoals bijvoorbeeld eBook.nl, Bookspot.nl, Bol.com, AKO.nl, Bruna.nl, NRCwebwinkel.nl en Standaard.be en over enige tijd ook via ons eigen e-book-platform. Nu zijn voor het eerst als e-book beschikbaar:

De Goddelijkheid van de Mens Deel I – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria – Gabriela Gaastra-Levin (Follow Your Heart Publishing – ISBN 9789082639711). Klik bijvoorbeeld hier!

En ook de Engelstalige versie: The Divinity of Mankind Part I – Revelations by Mary Magdalene, Jesus and Mary – Gabriela Gaastra-Levin (Follow Your Heart Publishing – ISBN 9789082639728) Klik bijvoorbeeld hier!

Dat er nog vele mogen volgen!

 

 

 

 

De Maria Magdalena Code/The Mary Magdalene Code als merk gedeponeerd!

We worden steeds meer geconfronteerd met de gevaren van het ongeoorloofd copieren van ons spirituele werk en met name als we verder internationaliseren is een juridische bescherming van de titel helaas noodzakelijk. Door De Code nu als merk vast te leggen, de deponeren, hebben we een basis gelegd voor onze verdere internationale expansie.

Ons werk zal de komende jaren zich mede rond De Maria Magdalena Code verder ontwikkelen. Zo zal er ook nog een inleiding op de Code worden gepubliceerd en ook een Code IV over de spirituele betekenis van de menselijke organen. Ook zijn er vergaande plannen voor een spel dat de Code toegankelijker voor meer mensen zal maken. En in aansluiting daarop zal er een opleiding komen tot facilitator van het Code-spel. Er is nog veel te doen!

De eerste drie delen van de Maria Magdalena Code

         Het Nieuwe Evangelie van Maria Magdalena

         Het ontwaken van je 13 hartskwaliteiten

         Het activeren van je Aardse Goddelijkheid

zijn samen nu voor slechts 37,50 euro in onze eigen webwinkel te koop!  Check it out! Klik hier!

 

Gabriela over werkoverleg met de spirituele meesters

We hebben samen regelmatig werkoverleg met de spirituele meesters. Wij leggen dan onze vragen en gedachten over verdere stappen voor het komende half jaar aan Maria Magdalena en Jezus voor. We krijgen dan onmiddellijk via Gabriela feedback van hen, ze doen suggesties over het te volgen ‘beleid’ voor de eerstkomende tijd en schetsen een duidelijk toekomstperspectief in de samenwerking met hen, maar houden ons daarnaast ook liefdevol de spiegel voor als het om onze persoonlijke ontwikkeling gaat. Aan ons de taak om de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten handen en voeten op Aarde te geven en daaraan parallel onze eigen Aardse processen te doen.

Voor enige mensen komt ‘werkoverleg met de spirituele dimensie’ mogelijk wat merkwaardig over. Voor ons is het in al die jaren heel ‘gewoon’ geworden. Maar er is nu wel een verschil. We zitten duidelijk in een verdere professionaliseringsfase van ons werk, nationaal en internationaal, en de meesters begeleiden ons daar intensief bij als wij hen daarom vragen.

Ze schetsen ons een beeld waarin wij tot een verdere integratie van alle door ons van hen ontvangen kennis en informatie, boeken en cursusmateriaal, zullen komen. De komende jaren mogen we nog meer van hen ontvangen en we dienen al deze kennis te integreren om tot een geïntegreerde ‘body of knowledge’ te komen die door middel van onze school voor veel mensen in meerdere landen via webinars, cursussen, modules en spelvormen toegankelijk en toepasbaar zal worden. Een uitdagende verantwoordelijkheid!

De workshopreizen naar bijvoorbeeld Israël, Spanje en Engeland en de komende jaren ook naar Egypte, Perzië en India zullen daarin ook een belangrijke rol spelen. De door Maria Magdalena geformuleerde dertien liefdeswegen van de mens op Aarde zullen hierbij leidend zijn.

Concreet betekent dit het verder vormgeven en integreren van De Maria Magdalena Code en het verkrijgen van een steeds groter inzicht in het toenmalige persoonlijk leven van Maria Magdalena en Jezus en in de manier waarop zij hun leer over de Goddelijkheid van de mens formuleerden en uitdroegen.

Daarnaast zal onze eigen ontwikkeling de komende jaren sterker bijdragen aan enerzijds een efficiëntere werkwijze en anderzijds aan een energetischer manier van werken die zal bijdragen aan de groei van de deelnemers aan onze cursussen. Wij zullen meer dan voorheen mogen bijdragen aan het neerzetten van de energie van Maria Magdalena en Jezus en het multidimensionale karakter van hun Zijn in de wereld.

Na een werkoverleg met de spirituele meesters zijn we altijd opgeladen en vastberaden om onze missie op Aarde verder samen vorm te geven.

We zijn iedereen die onze cursussen volgt, onze workshopreizen meemaakt en onze boeken koopt heel dankbaar omdat jullie ons in staat stellen om ons spirituele werk ook daadwerkelijk te doen.

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

 

Pagina 7 van 8« Meest recente...45678