Page content

Interview Gabriela en Reint in Evolutiegids: ‘Jij bent grootser dan je denkt!’

We zijn geïnterviewd door Mary Span, grondlegger van de Evolutiegids. Interessant hoe de leer van Maria Magdalena en Jezus over ‘de Goddelijkheid van de mens’ een journalistieke uitwerking krijgt in het perspectief van de menselijke evolutie.

‘Het echtpaar Gabriela en Reint Gaastra-Levin brengt liefdevolle en wijze boodschappen van Maria Magdalena en Jezus in de wereld. Zij geven inzichten over wie je werkelijk bent en laten je spirituele evolutieweg zien. Je bent namelijk grootser dan je denkt!’

Als je het gehele evolutionaire interview wilt lezen klik je hier!

NASHVILLE-VERKLARING: Openbaring van Maria over het wel of niet accepteren van homoseksualiteit

We houden van Nashville, van country music. Maar goed, country is ook behoorlijk conservatief, net als de Nashville-verklaring die vorige week door een conservatief deel van Christelijk Nederland werd ondertekend. Vooral als het om het afwijzen van homoseksualiteit gaat.

Gabriela ontving een boodschap van Maria over homoseksuele relaties. Wat vindt onze Moeder Maria ervan?

Wanneer jullie hen erkennen zoals zij werkelijk zijn, wordt een verbinding op een essentieel niveau van het hart gecreëerd. Elke vorm van intermenselijke relaties kan een weg zijn naar het wakker worden van het Christusbewustzijn in het hart. Door pionierswerk op weg naar egoloze verbindingen.

Maria: “De seksuele energie is een krachtig instrument; als deze energie volledig op het hart gericht is, krijgt men toegang, door verbinding op alle niveaus met elkaar, tot hogere liefdesdimensies van het Goddelijke. Als de seksuele energie niet met het hart verbonden is, komt daar alleen maar verwarring, eenzaamheid, onrust en een gevoel van zoeken in het donker van en raakt men zichzelf kwijt. Sommigen zijn in een bepaalde ontwikkelingsfase waarin zij zelf de eigen seksuele energie met hogere energiecentra kunnen verbinden zonder een fysieke partner. Deze mensen maken van de mensheid in het algemeen en de natuur in het bijzonder hun partner. Dat kan soms ook verbonden zijn met het feit dat hun meest naaste zielsverwant op dat moment niet geïncarneerd op Aarde is.”

Wil je de gehele openbaring lezen? Klik dan hier!

 

 

 

 

NIEUWJAARSOPENBARING: Een dilemma als in Atlantis dient zich opnieuw voor de mensheid aan

Een waarschuwende doorgeving van Maria Magdalena en Jezus.

De mensheid staat voor eenzelfde dilemma als destijds in Atlantis. Liefde en bezieling dienen richting te geven aan de huidige digitale technologische ontwikkelingen. Een onafhankelijke internationale Raad als beheersinstrument is nodig. De grootste uitdaging nu is het omruilen van macht voor liefde. De hoogste tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor de tere relatie met Moeder Aarde.

 Imaginaire voorstelling van Atlantis

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, met vreugde begroeten we jullie in jullie nieuwe jaar 2019. Dit jaar brengt veel uitdagingen met zich mee. Jullie bevinden je in een omkeerpunt in je relatie als soort met Moeder Aarde en haar bewoners. Daar heeft zij zich ook voor beschikbaar gesteld. Beschikbaar om jullie te dienen om jullie processen van overgave aan de fysieke dimensie en aan het Zijn van mens te verwerken. Jullie mogen haar daar dankbaar voor zijn. Nu is het evenwel de hoogste tijd om jullie verantwoordelijkheid te nemen voor deze tere relatie.”

Wil je de gehele openbaring lezen? Klik dan hier!  

BIJZONDER: JEZUS VERTELT OPENHARTIG ZIJN EIGEN GEBOORTEVERHAAL. En nog twee andere kerstopenbaringen!

1. Er dient een nieuwe incarnatie voor Jezus aan. Hij kiest zijn ouders en zijn ouders kiezen hem. Jezus beschrijft zijn verwekking en opmerkelijke geboorte. De impact van zijn geboorte op zijn celstructuur en trilling. Bijzonder bezoek dient zich aan. Jezus ontvangt betekenisvolle geschenken.
Verder lezen? Klik hier: https://mariamagdalenaenjezus.nl/jezus-vertelt-zijn-eigen-…/

2. Kerstopenbaring van Maria Magdalena en Jezus:
De mensheid op weg naar een verlichte beschaving. Activeer je innerlijk licht.
Lezen? Klik hier: https://mariamagdalenaenjezus.nl/kerstopenbaring-op-weg-na…/

3. Kerstopenbaring van Maria Magdalena en Jezus:
De activatie van het Christusbewustzijn in een ieder.
Lezen? Klik hier: https://mariamagdalenaenjezus.nl/kerstopenbaring-2017-over…/

Wij wensen jou hartverwarmende en speelse kerstdagen toe!

In verbondenheid!

Gabriela en Reint Gaastra-Levin
Maria Magdalena en Jezus Wereld School

School: www.mariamagdalenaenjezus.nl (cursussen, workshops, consulten, reizen)
Uitgeverij: www.followyourheartpublishing.nl (Gechannelde Maria Magdalena en Jezus-boeken, kaarten, posters)

Jaaah! Ons nieuwe boek is uit! Maria Magdalena en Jezus Deel 3

In dit indrukwekkende derde deel van de serie ‘Maria Magdalena en Jezus’, waarin zij de auteurs Gabriela en Reint hun opmerkelijke leven uit de doeken doen, leggen de spirituele meesters uit hoe zij hun leerlingen hebben geselecteerd en getraind. En hoe zij deze twaalf vrouwelijke en twaalf mannelijke discipelen hebben ingewijd in hun leer over de Goddelijkheid van de mens.

aureool mm

In de periode tussen hun dertigste en drieëndertigste levensjaar hebben Maria Magdalena en Jezus hun leiderschap vormgegeven en een eigen gemeenschap gecreëerd. Rekening houdend met de Joodse tradities hebben zij de ruimte genomen om hun spirituele visie naar buiten te brengen. Daarbij vervulde ook Maria Magdalena, ongebruikelijk in die tijd, als vrouw een prominente rol.

Maria Magdalena en Jezus vertellen hoe zij, geïnspireerd door de persoonlijkheden en processen van hun discipelen, hun leer verfijnd hebben en een basis legden voor ‘De Maria Magdalena Code®’. Uniek is de introductie van de vrouwelijke discipelen. Zij worden voorgesteld en krijgen een gezicht door de illustraties. Maria Magdalena in het bijzonder  en vrouwen in het algemeen hebben een speciale taak voor de mensheid.

Dit ‘inwijdingen’-boek laat in 41 openbaringen en 292 pagina’s zien hoe ongekend ver Maria Magdalena en Jezus waren 

in hun spirituele ontwikkeling. Zij stellen hun energetische ervaringen en omvangrijke kennis beschikbaar aan de mensheid. Bijvoorbeeld in de openbaringen over de bruiloft te Kana, de vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen en de transfiguratie van Jezus op de berg Tabor als opmaat naar het ritueel van de kruisiging.

Maria Magdalena en Jezus staan voor een krachtige verandering in ons bewustzijn om tot activatie te komen van de multidimensionale Goddelijke mens die we in wezen zijn.

Meer lezen over ‘Maria Magdalena en Jezus Deel 3?

– Naar ‘Inhoudspagina’

– Naar ‘Voorwoord van Maria Magdalena en Jezus’

– Naar ‘Gabriela over het ontvangen van openbaringen voor dit boek’

– Naar ‘Voorwoord van Gabriela en Reint’

– Naar ‘Wat eraan vooraf gaat’

– Naar ‘Nawoord van Maria Magdalena en Jezus’

– Naar ‘Bestellen’

Sexuele evolutie. De nieuwe column van Reint in Paravisie magazine

De aantrekkingskracht tussen man en vrouw, tussen mannelijk en vrouwelijk, houdt ons vanaf onze jeugd bezig. Zelf was ik er vroeg bij om met een groepje medekleuters ‘doktertje te spelen’, om het ‘anderszijn’ te verkennen. Ook herinner ik mij van de kleuterschool dat ik steevast in de pauze hand in hand met de surveillerende stagiaire het plein over wandelde. Ik zal niet ouder dan vijf zijn geweest. Ik was gefascineerd door haar rode nagels en sterke parfum.

Zo jong al? Ja, zo jong al.

In de door mijn echtgenote Gabriela ontvangen Maria Magdalena Code® legt Maria Magdalena uit hoe wij tijdens de huidige Scheppingscyclus in de spirituele dimensie, voorafgaand aan onze Aardse incarnaties, onszelf hebben gesplitst in mannelijk en vrouwelijk. Eerst in tweelingzielen, nog bij elkaar. En later onafhankelijk van elkaar om de Schepping van een extra pulserende kracht te voorzien.

Want het onderscheid tussen man en vrouw zorgt voor een forse dynamiek op Aarde. Flirten, aantrekken, afstoten, veroveren, vrijen, nestje bouwen, kinderen, bevaderen, bemoederen, familieleven, godin en wildeman, het man- of vrouwzijn brengt het leven onmiskenbaar in beweging.

De interactie tussen man en vrouw versterkt onze kracht om onze emotionele, psychische, energetische en fysieke processen op Aarde te doen. Onze sekse bepaalt mede hoe we in de samenleving staan, met onze medemens omgaan en reflecteren over wie we in dit leven zijn. Onze identiteit en onze persoonlijkheid worden voor een belangrijk deel bepaald door ons geslacht.

Vanuit evolutionair perspectief is de seksuele tweedeling bijzonder functioneel. We zijn …  (lees verder

 

Boekpresentatie ‘Maria Magdalena en Jezus – Deel 3’ annex Kerstviering 

Zondagmiddag 23 december in ’t Veerhuis te Nieuwegein van 13.45 tot 17.15 uur.

VROUWELIJKE DISCIPELEN. Je bent van harte welkom bij de officiële presentatie van ons nieuwe gechannelde boek ‘Maria Magdalena en Jezus Deel 3: Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen’. Het boek telt maar liefst 292 pagina’s verspreid over 41 hoofdstukken met betekenisvolle openbaringen. De vrouwelijke discipelen worden hierbij gepresenteerd aan de wereld!

PROGRAMMA: Wij verzorgen, in samenwerking met en in de energie van de spirituele meesters Maria Magdalena en Jezus, een sfeervol hartopenend middagprogramma met openbaringen, geleide meditaties, mantra’s, gebeden, opwekkende liederen, klankheling, spirituele oefeningen met de zaal en kerstliederen. 

NYNKE BOEKEMA. We worden bijgestaan door de veelzijdige zangeres Nynke Boekema met opwekkende liederen, mantra’s, klankheling, samenzang en kerstliederen.

En door de Keltic harp-speelster Helena Sportel die Nynke zal begeleiden.

LOCATIE: ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ te Nieuwegein (ten zuiden van Utrecht). (www.tveerhuis.nl)

Een lichte plek met modern café en restaurant. Parkeren is eenvoudig en gratis. Deze locatie in het midden van het land is zowel goed met de auto als met het openbaar vervoer (via Utrecht CS met de sneltram) te bereiken. Een centraal gelegen locatie die voor mensen uit Nederland en België op een nette reisafstand ligt.

ENTREE: Belangstellenden betalen 10,– euro bij de entree van de zaal.

GRATIS ENTREE: Donateurs van het ‘Vertaalfonds Maria Magdalena en Jezus’ kunnen de bijeenkomst gratis bezoeken. Wij bieden hen ook de mogelijkheid om een eventuele partner en vrienden gratis mee te nemen.

AANMELDING: Zowel donateurs als alle andere belangstellenden graag je bij voorkeur aanmelden in verband met een goede organisatie. En wel uitsluitend bij Lya Verlinde via fondsbeheer@mariamagdalenaenjezus.nl. Graag ook aangeven of je donateur bent of niet.

WELKOM! We zien je graag om deze heugelijke middag met ons te delen! Van harte welkom!

Gabriela en Reint Gaastra-Levin
Maria Magdalena en Jezus Wereld School

Lezing 19 december: Kerst en de missie van Jezus voor de mensheid

Kerstlezing woensdagavond 19 december te Den Bosch van tot 20.00-22.00 uur. 
Door medium Gabriela Gaastra-Levin en haar echtgenoot Reint bij het Antroposofisch Studiecentrum Den Bosch

Kerst is een bijzonder moment in het jaar, het is de tijd waarin al eeuwenlang de terugkeer van het licht, van de zon gevierd werd. Later werd dit feest ook verbonden met de geboorte van Jezus. Wat betekent deze geboorte voor ons in spiritueel opzicht? Hoe ging het leven van hem verder? Wat was/is zijn missie voor de mensheid en hoe gaf/geeft hij die vorm? Hoe betekenisvol is Jezus eigenlijk nog? In hoeverre is het traditionele beeld van hem veranderd?

                                        Een hartopenende bijeenkomst met lezing, geleide meditatie, gebed, openbaring, zegeningen,

interactie met de zaal, samenzang  met pianobegeleiding en veel hartsenergie.

Van harte welkom!

Plaats: De grote zaal van Vrijeschool de Driestroom
Adres: Waalstraal 30 te Den Bosch 
Bijdrage: € 7,-. bij de zaal. Contact: antroposofie-denbosch@live.nl

Gabriela en Reint Gaastra-Levin
Maria Magdalena en Jezus Wereldschool

 

Openbaring over de spirituele betekenis van de Ganges

Tijdens de India-reis oktober 2018 heeft Gabriela de 17 deelnemers gedoopt in de rivier de Ganges en wel in de Himalaya ter hoogte van Gangotri tijdens het eerste traject van deze heilige rivier. Op 3000 meter hoogte niet ver van de oorsprong van de rivier bij Gamoukh. Voor deze gebeurtenis mocht Gabriela onder meer de volgende openbaring over de spirituele impact van de verschillende fasen van de rivier ontvangen. 

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie bevinden je hier in Gangotri, een van de energetische poorten van de wereld. Vanuit het Absolute niveau van God daalt Kosmisch bewustzijn naar de Aarde toe om de natuur en de mens te voeden en hun eigen veld van Absoluut bewustzijn te activeren.

Door in contact te komen met deze krachtige instroming van energie en bewustzijn wordt je eigen trilling verhoogd en je Goddelijkheid manifest. Door je te openen naar dit ontwaken dat Moeder Ganga kanaliseert, open jij je om je verbinding met het veld van eenheid in de Schepping te omarmen en te aanvaarden. Deze stroom van liefde en eenheid vervult je hart, raakt je cellen, atomen, organen en alle lagen van je bewustzijn. Door je op die manier te laten omarmen door de inbreng van Ganga wordt jouw connectie met je Goddelijke Bronnen op het Absolute niveau van God en in de Aarde actiever en sterker.

Deze Bronnen vullen je Innerlijke Goddelijke Bronnen in je hart, buik en hoofd met onvoorwaardelijke liefde, eenheid en creatiekracht, die je kunt laten stromen naar alles in jezelf, naar je relaties en de wereld om je heen. In het contact met deze energiepoort word je zelf een eigen Bron, een eigen Ganga, die liefde, eenheid en creatiekracht in de wereld brengt.”

Wil je verder lezen? Klik dan hier!

Paravisie-column Reint met als titel ‘Lieve lichtgroetjes’

(over niet-authentiek gedrag in de spirituele wereld)

Ik belandde onlangs in een discussie tussen mensen met een spirituele belangstelling over ‘spiritueel zijn’ en wat dat betekent voor het ‘in het leven staan’. De meesten voelden zich miskend in hun ‘anders’ zijn. Op hun werk, in hun families, in hun relatie en in allerlei maatschappelijke gremia werden ze als ‘zweverig’ en niet realistisch weggezet. Ze ervoeren onbegrip en eenzaamheid.

En dat is begrijpelijk. Tijdens eerdere levens met een heftige dualiteit zijn spirituele mensen gekleineerd, bespot of belandden ze op de brandstapel of tussen de leeuwen in de arena. Zelfs in deze tijd van emancipatie van de spirituele mens is de oude pijn nog te voelen. Ook nu vraagt het nog om moed om ’uit de kast te komen’. Ik heb er ook moeite mee gehad. Ik voelde mij ongemakkelijk als ‘gewone’ mensen mij vroegen wat ik deed en ik ‘moest bekennen’ dat ik en mijn vrouw een spirituele school hebben.

Ik vergelijk de ogenschijnlijke tweedeling van ‘normale’ en ‘spirituele’ mensen met …..  Verder lezen? Klik hier!