Page content

NU OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR ONS NIEUWSTE BOEK OVER DE KRUISIGING EN OPSTANDING VAN JEZUS

We zijn uitermate blij met en trots op ons zo goed gewaardeerde gechannelde boek ‘Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam’. Daarom is het fijn om ook de e-book-versie te presenteren. De e-book-variant is op de gebruikelijke platforms te downloaden, maar bij voorkeur in onze eigen Maria Magdalena en Jezus e-bookshop. Wil je het aanschaffen en downloaden? Klik dan hier!

OPENBARING VAN MARIA MAGDALENA EN JEZUS OVER ANGSTEN EN DOODSANGSTEN IN CORONA-TIJD

Doodsangst versus Oervertrouwen. De Corona-crisis maakt ons bewust van onze angsten. Doodsangst is in wezen een reflectie van je gevoel om afgescheiden te zijn van je Goddelijke Bron. Vertrouwen en Overgave. 

Maria Magdalena en Jezus: “Naarmate je hart zich opent, lossen je angsten op. Alleen wanneer je hart geheel open is, kun je het ervaren van angsten volledig loslaten. Deze angsten wijzen jou, zolang je ze nog nodig hebt, juist de weg naar het openen van je hart. Ze helpen jou om aandacht te geven aan aspecten van je Persoonlijkheid en van je bewustzijn waarmee je de verbinding met je Goddelijkheid nog niet bewust ervaart. Op het moment dat je ten aanzien van een bepaald Persoonlijkheids- of bewustzijnsaspect je verbinding met je Bron hebt hersteld, voel jij je angst direct oplossen.”

Diepste angsten overwonnen

Maria Magdalena en Jezus: “Wij, Maria Magdalena en Jezus, hebben onze diepste angsten in de ogen gekeken tijdens de
kruisiging van Jezus. Deze ervaring heeft ons in staat gesteld om de verbinding met onze innerlijke Bron volledig te herstellen en het bewustzijn van onze Goddelijkheid als mensen te ervaren. Alle Persoonlijkheids- en bewustzijnsaspecten als gevolg waarvan we nog de dood ervoeren als mogelijkheid van bedreiging of verdwijning van ons Goddelijke Zelf door identificatie met de fysieke dimensie, kwamen door deze kruisiging aan de oppervlakte. Dat heeft ons, ieder op een eigen manier, in staat gesteld om ons aan de kracht van ons hart over te geven en op ons eeuwige Goddelijke Zelf te vertrouwen, net zoals op het Goddelijke Zelf van de gehele mensheid.”

Wil je de gehele inzichtgevende openbaring lezen? Klik dan hier!

MARIA MAGDALENA EN JEZUS OVER DE BEWUSTZIJNSTOESTAND VAN DE MENS OP AARDE ALS GEVOLG VAN CORONA

‘De mensheid is op de weg terug naar Moeder Aarde!’

Maria Magdalena en Jezus: “In de Aardse cyclus die jullie individueel en collectief doormaken, in wat wij noemen De Tweede Incarnatiecyclus van de mens op Aarde, hebben jullie van de essenties van de Aarde vervreemd en verwijderd om op dieper niveau de dualiteit te verkennen. De tijd van een ommekeer en in wezen een terugkeer naar de Aarde is heel dichtbij

Moeder Aarde leidt jullie naar haar toe en daarmee ook naar jullie eigen hart. Jullie zijn door jullie afkomst uit de
spirituele dimensie, uit de Hemel, niet zo gewend om naar de Aarde te luisteren en je door haar te laten leiden. Veel van jullie behoeften echter, die jullie op mentaal niveau hebben geprobeerd te vervullen, zullen pas vervuld worden wanneer jullie je aan de Aarde overgeven.”

Wil de gehele openbaring van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela lezen? Klik dan hier!

OPENBARING VAN MOEDER AARDE WAAROM HET CORONA-VIRUS OP HAAR AANWEZIG IS

Moeder Aarde geeft aan Gabriela Gaastra-Levin de diepere achtergronden van de aanwezigheid van het Coronavirus op Aarde door. “Het is tijd dat jullie je relatie met mij in jullie leven centraal gaan stellen.”

Moeder Aarde: “We zijn elkaar de laatste eeuwen kwijtgeraakt. Dit is met name gebeurd tijdens de periode en jullie ontwikkelingssprong die jullie de ‘industriële revolutie’ noemen. Vóór die tijd hadden jullie een lijfelijk contact met mij en met mijn elementen, waar jullie zelf ook van gemaakt zijn. Tijdens de ontwikkeling van de industrie hebben jullie je vermogens,om de Aardse processen te verwerken, vergroot door middel van de ontwikkeling en het gebruik van machines.
Op het ogenblik dat jullie je bewust werden dat machines ….

Wil je de gehele inzichtgevende openbaring van Moeder Aarde lezen? klik dan hier!

FRAGMENTEN UIT HET KRUISIGINGSBOEK-PAGINA. Om ons nieuwe boek ‘Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam’ beter te leren kennen!

FRAGMENTEN UIT HET KRUISIGINGSBOEK-PAGINA. Om ons nieuwe gechannelde boek ‘Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam’ beter te leren kennen!

Voor degenen die ons belangwekkende gechannelde boek nog niet kennen, hebben we een aantal belangwekkende fragmenten uit het boek naar voren gehaald en verzameld op een overzichtelijke FRAGMENTEN-PAGINA.

Op deze FRAGMENTEN-pagina kun je onder meer de volgende alinea lezen waarin Jezus vertelt over het omarmen van het kwaad op zijn kruisweg:

Jezus: “Dankzij alle fysieke aanvallen van de Romeinen op mijn lichaam heb ik de kans gekregen om volledig met het kwaad geconfronteerd te worden. Dit kwaad heb ik in mijn hart omarmd, als een onderdeel van God. Nu hoef ik dit aspect van God niet meer van mij af te wenden. Ik heb het omarmd en getranscendeerd.”

Nog meer cruciale alinea’s van Maria Magdalena en Jezus lezen? Klik dan hier!

 

Vierde Corona-openbaring van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela: De helende werking van het Coronavirus op de mensheid

“De mensheid is aan de volgende fase toe.”

Maria Magdalena en Jezus: “De naam Corona staat voor kruin. Op deze manier attendeert dit virus jullie erop om je via je kruin met je eigen Goddelijke Bron op het Absolute niveau van God te verbinden. En ook om je met je Goddelijke Bron in de Aarde in verbinding te treden. Als jij je connectie met deze Bronnen vanuit je hart vormgeeft en omarmt, kom je in contact met je innerlijke kracht en beziel jij je lichaam en je leven.

Het is deze connectie en deze bezieling die de grenzen bepalen voor je bestaan als mens. Beide bronnen vormen de basis voor het neerzetten van je individuele bewustzijn op Aarde als een Goddelijk wezen. Ze vormen de belangrijkste voeding voor je immuunsysteem, de functie in jouw lichaam
die je recht om op Aarde te zijn, beschermt. Het binnen zijn, het thuisblijven in deze tijd, stimuleert je bezinning en brengt jou juist in contact met je Bronnen en met de liefdeskracht van je hart.

Naast dit individueel proces brengt ‘Corona’ jullie in contact met het veld van eenheidsbewustzijn, waar jullie deel vanuit
maken. Het uitgebreide netwerk van besmettingen maakt de eenheid tussen alle mensen zichtbaar en manifest.
Hoe hard jullie ook tegen het virus strijden, steeds duidelijker wordt: ‘Jullie zijn één!’”

Wil je de gehele openbaring lezen? Klik dan hier!

Derde openbaring van Maria Magdalena en Jezus over het Coronavirus. Een viertrapsraket over hoe je te weren tegen het Coronavirus:

DERDE OPENBARING VAN MARIA MAGDALENA EN JEZUS OVER HET CORONAVIRUS. Dit is een viertrapsraket met de nadruk op hoe je te weren tegen het Coronavirus: ‘Zelfliefde is de sterkste immuunversterker!’ Gabriela heeft daar vanuit haar geneeskundige en spirituele achtergrond een IMMUUNPROTOCOL en een serie BESTRIJDINGSMIDDELEN VAN HET VIRUS aan toegevoegd en de spirituele meesters hebben haar een krachtige GEZONDHEIDSPROCLAMATIE doorgegeven.

Lezen? Klik hier!

Eerste openbaring over de meerdere redenen voor de uitbraak van het Coronavirus vanuit een spiritueel perspectief

Maria Magdalena en Jezus leggen aan medium Gabriela Gaastra-Levin uit dat de mensheid grenzen overschrijdt in de relatie tot de natuur en het eigen immuunsysteem aantast. 

Maria Magdalena en Jezus: “De huidige virusuitbraak is in wezen een grens die de natuur aan de mens stelt en een uitnodiging voor een meer respectvolle en bewuste omgang met microben, dier en natuur in het algemeen. In deze tijden van milieu- en klimaatcrises vormt deze epidemie de zoveelste waarschuwing aan de mens om meer respect voor de Aarde te ontwikkelen en zich aan de samenwerking met de natuur en de dierenwereld in het bijzonder over te geven.

De menselijke wil aan de natuur opleggen kent grenzen en die worden nu steeds meer manifest. Het aanvaarden van deze grenzen speelt een belangrijke rol bij het openen van jullie hart en het omarmen van je Goddelijkheid als mens.”

Wil je de gehele openbaring over dit actuele onderwerp lezen? Klik dan hier!

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus over de spirituele waarde van het ego van de mens

Leerstuk van Maria Magdalena en Jezus over de meerwaarde van ons ego voor het activeren van het Christusbewustzijn

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, het onderwerp ‘ego’ is een frequent aandachtspunt in jullie spirituele ontwikkeling. In diverse spirituele tradities werd en wordt het ‘loslaten van het ego’ aangeraden als een essentiële stap in je spirituele realisatie. Het ego wordt afgekeurd en zou je op het verkeerde pad kunnen brengen waardoor je niet in staat bent om je eenwording met God te realiseren. Je zou alle manifestaties van je individualiteit dienen los te laten om je met het Goddelijke veld van eenheid te kunnen verbinden.

Echter, deze visie is volledig in strijd met je menselijke behoeften, verlangens en de impuls van je Persoonlijkheid om zich op Aarde te manifesteren. Jullie zijn permanent zoekende hoe je persoonlijke realisatie en je connectie met God te kunnen verenigen. Het ego kan daarbij niet worden ontkend, maar speelt daarin juist een grote rol. Graag leggen wij het essentiële belang van jouw ego voor je Aardse incarnatie en zelfrealisatie uit. Daarbij tekenen we allereerst aan dat het ego een bewustzijnsmanifestatie op Aarde van je Goddelijke Bron en je Hogere Zelf is. Het maakt je ‘ik’-gevoel en je identiteit als mens mogelijk.

Daarbij is je ego je meest moedige deel en wel omdat het zich voor jou het diepst in de materie en de dualiteit begeeft en zich het verst van de Goddelijke Bron heeft verwijderd. Om de wezenlijke functie van het ego te kunnen begrijpen …

Wil je de volledige openbaring lezen? Klik dan hier!

Sacred Scotland Summer Tour 2020. Een avontuurlijke spirituele reis in het kielzog van Maria Magdalena en Jezus. 29 juli t/m 6 augustus 2020

Wat deden Maria Magdalena en Jezus in Schotland?
Vier dagen op het holy island Iona, het druiden inwijdingseiland Staffa, the fameuze Glen Lyon in de highlands, Praying hands of Mary, Rosslyn Chapel

Er zijn diverse bronnen en overleveringen die ons eraan herinneren dat Maria Magdalena en Jezus naast hun bezoek aan Zuidwest-Engeland (Avalon, Stonehenge en Avebury) ook voor hun vorming en spirituele oriëntatie de heilige plaatsen van de oorspronkelijke volkeren en hun druïden en magiërs in Schotland bezochten. Daartoe volgden zij bestaande routes via vracht- en handelsschepen langs de kusten van Wales, Engeland, Ierland en het Isle of Man.

De Engelse visionaire dichter en mysticus William Blake stelde dat Albion, de oudste naam voor de Britse eilanden eigenlijk het waarachtige Heilige land van Jezus was. Spiritueel-historisch auteur Barry Dunford deed jarenlang uitgebreid semi-wetenschappelijk onderzoek en is overtuigd van de aanwezigheid in het verleden van de Heilige Familie, in het bijzonder Maria Magdalena, Jezus en Jozef van Arimathea.

Gabriela mag voor de zomerworkshop-reis in Schotland openbaringen van de spirituele meesters over hun aanwezigheid alhier ontvangen.

Tijdens deze 9-daagse zomerworkshop tour gaan wij naar diverse heilige plaatsen die ook zij bezochten, maar ook de meest spirituele plekken van historisch Schotland in het algemeen. We zijn enthousiast over de gebieden die we gaan bezoeken, de impact van Maria Magdalena en Jezus aldaar en Schotland in het algemeen! Natuur, spiritualiteit  en historie zijn volop aanwezig in combinatie met hartelijke mensen. 

Meer lezen over de Sacred Scotland Summer Tour 2020? Klik dan hier!

Pagina 2 van 712345...Minst recente »