Page content

JE KUNT NOG INSTROMEN! NIEUWE 5-DAAGSE ONLINE MARIA MAGDALENA EN JEZUS-CURSUS VOORJAAR 2021

De Vrouwelijke en de Mannelijke Christus en het scheppen van een Nieuwe Wereld (vervolg)

Bijzonder: Maria Magdalena en Jezus gebruiken hierbij de dertien liefdeswegen uit De Maria Magdalena Code.

De huidige verhardende wereld krijgt een steeds mentaler en technocratischer karakter. De Aarde raakt door overconsumptie steeds meer vervuild. Technologische ontwikkelen dragen bij aan een verkillende atmosfeer. Er komt steeds minder ruimte voor werkelijk menszijn en het realiseren van de oermissie van de mens om de eigen Goddelijkheid op Aarde te activeren. Het wordt tijd voor het scheppen van een alternatief, een Nieuwe Wereld, een wereld waarin de natuur, de dieren, de mens en de onderlinge interactie gerespecteerd worden. 

Maria Magdalena belichaamt de energie van de Vrouwelijke Christus en Jezus belichaamt de energie van de Mannelijke Christus. En deze energieën werken ook in ons door. Maria Magdalena en Jezus gaan ons voor bij de creatie van een Nieuwe Wereld. 

Wil je alles over deze vijfdaagse nieuwe online-cursus in het voorjaar lezen? Klik dan hier!

INFORMATIEPAGINA OVER HET NIEUWE BOEK ‘HET LEIDERSCHAP VAN MARIA MAGDALENA – HET ONTWAKEN VAN DE VROUWELIJKE CHRISTUS’

Het 14e boek van Gabriela en Reint Gaastra-Levin in samenwerking met Maria Magdalena

Follow Your Heart Publishing

ISBN  978 9080 831240 01

292 pagina’s – 42 openbaringen – 7 episodes

Na de kruisiging van haar partner Jezus en zijn opstanding in een lichtlichaam breken er onveilige tijden aan voor Maria Magdalena. Ze moet Judea haastig verlaten en slaat met kinderen, vertrouwelingen en apostelen op de vlucht naar Alexandrië. Van daaruit reist zij met haar gezelschap naar het betrekkelijk veilige en vrouwvriendelijke Gallia. In de Franse Pyreneeën creëert haar gemeenschap een nieuwe vestiging.

In de dynamiek van het overhaaste vertrek overlijdt haar oudste dochter Aleiah. Dit dramatische voorval is In wezen de kruisiging van Maria Magdalena. Haar spirituele leiderschap krijgt, als gevolg daarvan, definitief vorm met het ontwaken van de Vrouwelijke Christus in haar ten behoeve van de mens, de natuur en de Aarde.

In deze heftige periode neemt zij haar Aardse leidersrol over de gemeenschap rond de leer van de Goddelijkheid van de mens. Het ‘barend’ leiderschap dat Maria Magdalena nu belichaamt, krijgt vooral vorm in de Keltische gebieden: Gallia (Frankrijk), Galicia (Noord-Spanje) Britain (Engeland), Eire (Ierland) en Alba (Schotland). Daar wordt zij gerespecteerd, in het bijzonder door de druïden.

Maria Magdalena reist veel en brengt de Heilige Graal naar Avalon. Jezus’ oom Jozef van Arimathea speelt een belangrijke rol in haar ondersteuning en bij de totstandkoing van het Nieuwe Jeruzalem. Maria Magdalena wordt in ballingschap in Gallia nog één keer moeder.

Meer informatie over dit in veel opzichten bijzondere spirituele boek vind vind je in:

  1. De inhoudspagina van het boek
  2. Het voorwoord van Maria Magdalena
  3. Het voorwoord van de auteurs Gabriela en Reint Gaastra-Levin lees je hier!
  4. Het nawoord van Maria Magdalena lees je hier!

Om deze informatie tot je te nemen en de mogelijkheid om het nieuwe boek te bestellen, ga je naar de verzamelpagina. Daarvoor klik je hier!

 

NIEUWJAARSOPENBARING 2021 VAN MARIA MAGDALENA EN JEZUS – ‘DE NATUUR EN DE AARDE ZIJN JULLIE LEERMEESTERS’

‘Jullie zullen op een volgend niveau van jullie bewustzijnsontwikkeling aankomen.’

‘Het besef van de eenheid tussen alle mensen zal de controlepogingen van kleine groepen mensen, met name mannen, overstijgen en zal zich stapsgewijs met jullie hart afstemmen.’

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie maken je als totale mensheid klaar voor een bewustzijnssprong. Het jaar 2021 brengt vele transformaties met zich mee, individueel en collectief. Dit jaar zal jullie beter in staat stellen om dieper te voelen en te beseffen wie jullie in essentie zijn en voor welke uitdagingen jullie in je huidige leven werkelijk staan om deze uiteindelijk aan te gaan en jullie doelen te realiseren.”

Het eenheidsveld verstoord

Maria Magdalena en Jezus: “Gedurende vele jaren zijn jullie in een intensief creatief proces beland om de samenleving te scheppen waarin jullie nu leven. Het creëren en functioneren van deze maatschappij werd echter sterk beïnvloed door de laatste twee wereldoorlogen uit de vorige eeuw die het destructievermogen van de mens, in het bijzonder van de aanwezige mannen, al dan niet in een leidinggevende rol, op een uitgebreide manier naar voren liet komen.

De natuur en de vele dieren en andere wezens op Aarde waren getuige van deze massale zelfdestructie van de menselijk soort. De verstorende golven die deze oorlogen in het eenheidsveld van de Aarde veroorzaakten, waren in alle uithoeken en dimensies van de planeet voelbaar. Het gebruik van kernenergie … “

Wil je de gehele openbaring lezen? Klik dan hier!

 

MARIA MAGDALENA EN JEZUS-OPENBARING VOOR DE WERELDMEDITATIE 21-12-2020 VAN VISSEN- NAAR WATERMANTIJDPERK

SATURNUS EN JUPITER SCHEPPEN EEN KOSMISCHE OPENING

We bevinden ons in een tijd van grote veranderingen. Het coronavirus en de daarbij horende maatschappelijke processen creëren veel onrust en vervreemding in de wereld. Mensen staan steeds sneller tegenover elkaar. De samenleving is op zoek naar  harmonie en nieuwe omgangsvormen  om ons te ontplooien en tot realisatie te komen. Mensen grijpen vaak naar dualistische oplossingen die het conflict uiteindelijk versterken. Het is nodig om een positieve impuls in ons systeem te brengen om onze trilling en die van onze omgeving te verhogen.

null

Tegelijkertijd vindt er in deze tijd een Kosmische opening plaats die het Watermantijdperk verder activeert. 

Elke 2500 jaar start een nieuw Kosmisch tijdperk voor de Aarde. We sluiten het Vissen-tijdperk af en treden het Waterman-tijdperk binnen. De planeten Saturnus en Jupiter markeren dit gebeuren door bij elkaar op nul graden Waterman te komen. Beide planeten vertegenwoordigen maatschappelijke en sociale krachten met tegenovergestelde en samenwerkende eigenschappen. 

Ze beïnvloeden ook ons lichaam, emoties, overtuigingen en spirituele lagen. Voornamelijk het loslaten van slachtoffer- en daderpatronen en het omarmen van onze scheppingskracht zullen in deze nieuwe tijd naar voren komen.

De kracht van Waterman nodigt ons uit om vanuit ons hart te leven, in liefde en gelijkwaardigheid met alles wat is en in harmonie met Hemel en Aarde.

null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, het verlangen naar rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, liefde en eenheidsbewustzijn leeft in jullie. Jullie vragen je mogelijk af wat ervoor nodig is om deze waarden op Aarde ingang te doen vinden. Het ‘Watermantijdperk’ brengt de belofte van integratie van deze waarden met zich mee. In de wereldmeditatie die jullie vandaag houden, scheppen jullie met zijn allen een energieveld dat de waarden van dit tijdperk sneller op Aarde werkzaam laat zijn.” WIL JE DE GEHELE OPENBARING LEZEN? KLIK DAN HIER!

 

CORONA-KERSTOPENBARING 2020 VAN MARIA MAGDALENA EN JEZUS OVER HET NIEUWE NORMAAL. WAT IS HET NIEUWE NORMAAL?

“Lieve mensen, jullie naderen het jaarlijkse Kerstfeest. 

Dit is altijd een moment van bezinning en van verbinding met je hart, met je Goddelijke Bronnen in Hemel en Aarde en met de liefdesverbindingen die jullie in je leven geschapen hebben. In deze bijzondere tijd waar jullie nu in leven, dienen zich vele veranderingsprocessen aan. 

Jullie maatschappelijk systeem, dat met name tijdens meerdere generaties na de Tweede Wereldoorlog vorm heeft gekregen, is aan het einde van zijn groei en cyclus gekomen en is eraan toe om getransformeerd te worden.

Mede door de stevige bevolkingsgroei en door pittige maatschappelijke thema’s, die niet meer te ontkennen vallen, is de mensheid in een nieuwe fase aangekomen als gevolg van onderwerpen die om werkelijke aandacht en erkenning vragen……..”

Maria Magdalena en Jezus maken in deze openbaring duidelijk dat het wereldwijde Corona-virus een belangrijke rol in de veranderingsprocessen speelt.

Wat is is de belangrijkste verandering? Wat is het Nieuwe Normaal? Wil je het weten? Om de gehele openbaring te lezen, klik je hier!

JE KUNT JE NOG INSCHRIJVEN VOOR DE WORKSHOP OVER HET OPENEN VAN DE CHRISTUSPOORT OP VRIJDAG 26 FEBRUARI 2021

Tijdens hun drie jaren van leiderschap in Galilea, hebben Maria Magdalena en Jezus hun leerlingen, de vrouwelijke en mannelijke discipelen, getraind in een van de belangrijkste gereedschappen om het hart te openen, de Christuspoort.

Door het openen van de Christuspoort konden ze de trilling van onvoorwaardelijke liefde in en om zich heen scheppen. 

De Christuspoort is een Universeel en tijdloos instrument dat de spirituele en persoonlijke groei en de liefdestrilling van de mensheid bevordert. En dat in beginsel door iedereen kan worden aangeleerd.

Het spirituele instrument van het openen van de ‘Christuspoort’ is in wezen een meditatieve oefening die Jezus en Maria Magdalena hun vrouwelijke en mannelijke discipelen hebben aangeleerd om een veld van onvoorwaardelijke liefde voor specifieke levenssituaties, voor anderen en voor henzelf te kunnen manifesteren. 

Voor de bijeenkomst op vrijdag 26 februari 2021 in Centrum ‘In het Pakhuis’ te Hemmen zijn er nog plaatsen vrij! 

(Hemmen ligt in de Betuwe, vlakbij Zetten. Niet ver bij Arnhem vandaan via de A15. Hemmen is ook per spoor bereikbaar)

Meer weten? Klik hier!

 

CORONA-VERZAMELPAGINA MET MAAR LIEFST ZEVEN OPENBARINGEN VAN DE SPIRITUELE MEESTERS OVER HET VIRUS

Het Coronavirus heeft een wereldwijde impact op de menselijke processen. We kunnen ons er er niet aan onttrekken. 

Wat heeft het virus ons te zeggen? Wat is de boodschap van het virus voor ons? Maria Magdalena, Jezus en Moeder Aarde

leggen in diverse openbaringen aan Gabriela de spirituele betekenissen van de impact van het virus uit.

Elke openbaring heeft een eigen invalshoek en biedt een andere kijk op de Coronacrisis.

De overzichtspagina bekijken en de openbaringen lezen? Klik dan hier!

OPENBARING VAN MARIA MAGDALENA EN JEZUS OVER HET BELANG VAN DE VROUWELIJKE CHRISTUS VOOR DE MENSHEID

Maria Magdalena neemt haar gelijkwaardige positie in naast Jezus, zijnde de mannelijke Christus.

Vanuit de vrouwelijke bezieling dient een nieuwe wereld gebaard worden.

Maria Magdalena en Jezus: “De Vrouwelijke Christus is een manifestatie van de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde die ontstaat als een vrouw de weg naar eenheid tussen goed en kwaad heeft weten te vinden. Zij zet de Christusenergie neer vanuit haar vrouwzijn in de wereld, zelfs als ze op haar zielepad ook in andere incarnaties een man is geweest. De vrouwelijke Christus richt  haar liefde op de mensheid, de natuur en de hele Schepping door middel van het omarmen van, overgeven aan en doorgronden van de Aarde.

De vrouwelijke Christus wijst jullie de weg naar het helen van je relatie met je Zijn en met de natuur om je heen. De vrouwelijke Christus is in elke vrouw aanwezig, maar ook in mannen. De vrouwelijke Christus is een spiegel en een inspiratiebron voor ieder mens. Het leidt het vrouwelijke principe naar het aannemen van haar ware rol in het helen van de mensheid en de Aarde, naar het in balans brengen van het mannelijke en het vrouwelijke en naar het volledig integreren van de verbinding met jullie Goddelijke Bron in je dagelijks leven.”

Wil je de gehele openbaring lezen? Klik dan hier!

Pagina 2 van 912345...Minst recente »