Page content

Durf jij je te laten dragen? Column van Reint in het september-nummer van spiritueel magazine Paravisie

Dragen, je laten dragen en je durven laten dragen zijn vormen van levenskunst.

Ik heb iets met ‘gedragen worden’. Ik genoot als foetus van de draagkracht van mijn zwangere moeder. En daarna als baby in haar armen. Maar ook als kind werd ik door mijn vader op zijn rug gedragen, terwijl hij op zijn knieën als een paard over de huiskamervloer galoppeerde. Of wanneer hij mij op de stang van zijn fiets trok om huiswaarts te gaan.

Zonder dat ik het besefte, hebben mijn ouders mij tot mijn jongvolwassenzijn, naast de financiële ondersteuning, emotioneel en energetisch gedragen. Misschien wilden ze het langer, maar ik sneed de veiligheidsriemen door om zelfstandig te worden, wetende dat ze er zouden zijn als ik ze nodig had.

Mijn echtgenote Gabriela en ik zijn net terug uit Schotland waar wij met een groep Belgen en Nederlanders Rosslyn Chapel, de gewijde eilanden Mull, Iona en Staffa en de sacrale Glen Lyon bezochten. Iemand uit de groep zei: “Ik heb mij de hele reis door jullie gedragen gevoeld. Het was heerlijk!” We waren er met zijn tweeën voor de groep en met name voor hen die zich lieten dragen.

Gedragen worden lijkt passief, maar is dat allerminst, want er speelt volgens Maria Magdalena energetisch veel. Zo doet ‘je laten dragen’ je vertrouwen in het …..

Druk hier om de hele column te lezen.

(B) Trainingsdag Goddelijkheidsactivatie Meditatie – Op vrijdag 26 juni 2020 te Borsbeek – Inschrijving open!

Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela een meditatietechniek aangeleerd. Een methode die aansluit op de leringen van ‘De Goddelijkheid van de Mens’ en ‘De Maria Magdalena Code’.

Deze meditatietechniek onder de naam ‘Goddelijkheidsactivatie Meditatie’ is dagelijks praktisch toe te passen en maakt dat wij het zijn van een Goddelijk Mens op Aarde activeren, ons bewustzijn vergroten en onszelf zo gericht en consequent in een hogere trilling brengen en in een hogere trilling houden. De techniek is relatief eenvoudig te leren.

Graag nodigen wij je uit om op vrijdag 26 juni in het Great White Whale Center te Borsbeek (nabij Antwerpen) bij elkaar te komen, zodat wij deze techniek aan je over kunnen dragen. In overleg met de spirituele meesters is een dagprogramma samengesteld, zodat wij de juiste randvoorwaarden kunnen scheppen voor de overdracht van het meditatieprogramma en het oefenen van de techniek.

Van harte welkom!

Je kunt de gehele uitnodiging en de mogelijkheid hoe je op te geven bekijken, door hier te klikken!

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela over de activatie van het Christusbewustzijn in jou!

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, in deze activatie-openbaring staat het thema ‘Liefde’ centraal. Liefde geeft vorm aan je leven. Alles wat je doet draait om Liefde. De planeet Aarde is gericht op het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde. Heel veel zielen komen hier juist naartoe om dit essentiële aspect te ontwikkelen. Het leven in de materiële dimensie geeft jullie de mogelijkheid om, door de confrontatie met de grenzen van het leven op Aarde, je hart te openen naar onvoorwaardelijkheid.

Onvoorwaardelijkheid ontstaat pas wanneer een individueel Goddelijk bewustzijn, zoals bij een mens, geconfronteerd wordt met de grenzen van de fysieke dimensie. Deze grenzen worden voelbaar vanuit jouw vier Aardse lichamen, het fysieke, energetische, emotionele en psychische lichaam. Het is de overgave aan deze grenzen dat het hart verder opent en de ervaring van liefde naar een hoger niveau tilt. Elk van deze vier lichamen vormen een poort naar het ontwaken van de Christus en het bewust ervaren van je Goddelijkheid. Het Christusbewustzijn, de geaarde onvoorwaardelijke liefde, wordt daardoor in jou geboren.”

Wil je de gehele activerende openbaring lezen? Klik dan hier!

Rond Moederdag verbinden wij ons in wezen met de energie van de Goddelijke Moeder in en om ons heen

Je kunt je met haar verbinden door tot je tot haar te richten, door tot haar te bidden. Wat gebeurt er dan eigenlijk?

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef hierover: “Het moederlijke aspect van God is met ‘het Zijn’ verbonden. Door tot Haar te bidden activeer je het vermogen om ‘te mogen Zijn’ en de onvoorwaardelijke liefde van dit aspect. Maria vertegenwoordigt deze liefde en het moederlijke aspect van God.”

 

Hierbij een gebed tot de Goddelijke Moeder:

 

Lieve Goddelijke Moeder

Bron van onvoorwaardelijke liefde

Waar ik deel vanuit maak

Ontferm je over mij en over mijn leven

Help me om mijn hart te openen

Mijzelf te accepteren

En van mijzelf te houden precies zoals ik ben

Zegen mij om mijn Goddelijkheid als mens

Op Aarde bewust te ervaren

Met liefde en dankbaarheid omarm ik jou

Vanuit de diepten van mijn hart

 Amen

 

 

 

 

 

 

 

Interview Gabriela en Reint in Evolutiegids: ‘Jij bent grootser dan je denkt!’

We zijn geïnterviewd door Mary Span, grondlegger van de Evolutiegids. Interessant hoe de leer van Maria Magdalena en Jezus over ‘de Goddelijkheid van de mens’ een journalistieke uitwerking krijgt in het perspectief van de menselijke evolutie.

‘Het echtpaar Gabriela en Reint Gaastra-Levin brengt liefdevolle en wijze boodschappen van Maria Magdalena en Jezus in de wereld. Zij geven inzichten over wie je werkelijk bent en laten je spirituele evolutieweg zien. Je bent namelijk grootser dan je denkt!’

Als je het gehele evolutionaire interview wilt lezen klik je hier!

NASHVILLE-VERKLARING: Openbaring van Maria over het wel of niet accepteren van homoseksualiteit

We houden van Nashville, van country music. Maar goed, country is ook behoorlijk conservatief, net als de Nashville-verklaring die vorige week door een conservatief deel van Christelijk Nederland werd ondertekend. Vooral als het om het afwijzen van homoseksualiteit gaat.

Gabriela ontving een boodschap van Maria over homoseksuele relaties. Wat vindt onze Moeder Maria ervan?

Wanneer jullie hen erkennen zoals zij werkelijk zijn, wordt een verbinding op een essentieel niveau van het hart gecreëerd. Elke vorm van intermenselijke relaties kan een weg zijn naar het wakker worden van het Christusbewustzijn in het hart. Door pionierswerk op weg naar egoloze verbindingen.

Maria: “De seksuele energie is een krachtig instrument; als deze energie volledig op het hart gericht is, krijgt men toegang, door verbinding op alle niveaus met elkaar, tot hogere liefdesdimensies van het Goddelijke. Als de seksuele energie niet met het hart verbonden is, komt daar alleen maar verwarring, eenzaamheid, onrust en een gevoel van zoeken in het donker van en raakt men zichzelf kwijt. Sommigen zijn in een bepaalde ontwikkelingsfase waarin zij zelf de eigen seksuele energie met hogere energiecentra kunnen verbinden zonder een fysieke partner. Deze mensen maken van de mensheid in het algemeen en de natuur in het bijzonder hun partner. Dat kan soms ook verbonden zijn met het feit dat hun meest naaste zielsverwant op dat moment niet geïncarneerd op Aarde is.”

Wil je de gehele openbaring lezen? Klik dan hier!

 

 

 

 

NIEUWJAARSOPENBARING: Een dilemma als in Atlantis dient zich opnieuw voor de mensheid aan

Een waarschuwende doorgeving van Maria Magdalena en Jezus.

De mensheid staat voor eenzelfde dilemma als destijds in Atlantis. Liefde en bezieling dienen richting te geven aan de huidige digitale technologische ontwikkelingen. Een onafhankelijke internationale Raad als beheersinstrument is nodig. De grootste uitdaging nu is het omruilen van macht voor liefde. De hoogste tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor de tere relatie met Moeder Aarde.

 Imaginaire voorstelling van Atlantis

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, met vreugde begroeten we jullie in jullie nieuwe jaar 2019. Dit jaar brengt veel uitdagingen met zich mee. Jullie bevinden je in een omkeerpunt in je relatie als soort met Moeder Aarde en haar bewoners. Daar heeft zij zich ook voor beschikbaar gesteld. Beschikbaar om jullie te dienen om jullie processen van overgave aan de fysieke dimensie en aan het Zijn van mens te verwerken. Jullie mogen haar daar dankbaar voor zijn. Nu is het evenwel de hoogste tijd om jullie verantwoordelijkheid te nemen voor deze tere relatie.”

Wil je de gehele openbaring lezen? Klik dan hier!  

BIJZONDER: JEZUS VERTELT OPENHARTIG ZIJN EIGEN GEBOORTEVERHAAL. En nog twee andere kerstopenbaringen!

1. Er dient een nieuwe incarnatie voor Jezus aan. Hij kiest zijn ouders en zijn ouders kiezen hem. Jezus beschrijft zijn verwekking en opmerkelijke geboorte. De impact van zijn geboorte op zijn celstructuur en trilling. Bijzonder bezoek dient zich aan. Jezus ontvangt betekenisvolle geschenken.
Verder lezen? Klik hier: https://mariamagdalenaenjezus.nl/jezus-vertelt-zijn-eigen-…/

2. Kerstopenbaring van Maria Magdalena en Jezus:
De mensheid op weg naar een verlichte beschaving. Activeer je innerlijk licht.
Lezen? Klik hier: https://mariamagdalenaenjezus.nl/kerstopenbaring-op-weg-na…/

3. Kerstopenbaring van Maria Magdalena en Jezus:
De activatie van het Christusbewustzijn in een ieder.
Lezen? Klik hier: https://mariamagdalenaenjezus.nl/kerstopenbaring-2017-over…/

Wij wensen jou hartverwarmende en speelse kerstdagen toe!

In verbondenheid!

Gabriela en Reint Gaastra-Levin
Maria Magdalena en Jezus Wereld School

School: www.mariamagdalenaenjezus.nl (cursussen, workshops, consulten, reizen)
Uitgeverij: www.followyourheartpublishing.nl (Gechannelde Maria Magdalena en Jezus-boeken, kaarten, posters)

Jaaah! Ons nieuwe boek is uit! Maria Magdalena en Jezus Deel 3

In dit indrukwekkende derde deel van de serie ‘Maria Magdalena en Jezus’, waarin zij de auteurs Gabriela en Reint hun opmerkelijke leven uit de doeken doen, leggen de spirituele meesters uit hoe zij hun leerlingen hebben geselecteerd en getraind. En hoe zij deze twaalf vrouwelijke en twaalf mannelijke discipelen hebben ingewijd in hun leer over de Goddelijkheid van de mens.

aureool mm

In de periode tussen hun dertigste en drieëndertigste levensjaar hebben Maria Magdalena en Jezus hun leiderschap vormgegeven en een eigen gemeenschap gecreëerd. Rekening houdend met de Joodse tradities hebben zij de ruimte genomen om hun spirituele visie naar buiten te brengen. Daarbij vervulde ook Maria Magdalena, ongebruikelijk in die tijd, als vrouw een prominente rol.

Maria Magdalena en Jezus vertellen hoe zij, geïnspireerd door de persoonlijkheden en processen van hun discipelen, hun leer verfijnd hebben en een basis legden voor ‘De Maria Magdalena Code®’. Uniek is de introductie van de vrouwelijke discipelen. Zij worden voorgesteld en krijgen een gezicht door de illustraties. Maria Magdalena in het bijzonder  en vrouwen in het algemeen hebben een speciale taak voor de mensheid.

Dit ‘inwijdingen’-boek laat in 41 openbaringen en 292 pagina’s zien hoe ongekend ver Maria Magdalena en Jezus waren 

in hun spirituele ontwikkeling. Zij stellen hun energetische ervaringen en omvangrijke kennis beschikbaar aan de mensheid. Bijvoorbeeld in de openbaringen over de bruiloft te Kana, de vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen en de transfiguratie van Jezus op de berg Tabor als opmaat naar het ritueel van de kruisiging.

Maria Magdalena en Jezus staan voor een krachtige verandering in ons bewustzijn om tot activatie te komen van de multidimensionale Goddelijke mens die we in wezen zijn.

Meer lezen over ‘Maria Magdalena en Jezus Deel 3?

– Naar ‘Inhoudspagina’

– Naar ‘Voorwoord van Maria Magdalena en Jezus’

– Naar ‘Gabriela over het ontvangen van openbaringen voor dit boek’

– Naar ‘Voorwoord van Gabriela en Reint’

– Naar ‘Wat eraan vooraf gaat’

– Naar ‘Nawoord van Maria Magdalena en Jezus’

– Naar ‘Bestellen’

Sexuele evolutie. De nieuwe column van Reint in Paravisie magazine

De aantrekkingskracht tussen man en vrouw, tussen mannelijk en vrouwelijk, houdt ons vanaf onze jeugd bezig. Zelf was ik er vroeg bij om met een groepje medekleuters ‘doktertje te spelen’, om het ‘anderszijn’ te verkennen. Ook herinner ik mij van de kleuterschool dat ik steevast in de pauze hand in hand met de surveillerende stagiaire het plein over wandelde. Ik zal niet ouder dan vijf zijn geweest. Ik was gefascineerd door haar rode nagels en sterke parfum.

Zo jong al? Ja, zo jong al.

In de door mijn echtgenote Gabriela ontvangen Maria Magdalena Code® legt Maria Magdalena uit hoe wij tijdens de huidige Scheppingscyclus in de spirituele dimensie, voorafgaand aan onze Aardse incarnaties, onszelf hebben gesplitst in mannelijk en vrouwelijk. Eerst in tweelingzielen, nog bij elkaar. En later onafhankelijk van elkaar om de Schepping van een extra pulserende kracht te voorzien.

Want het onderscheid tussen man en vrouw zorgt voor een forse dynamiek op Aarde. Flirten, aantrekken, afstoten, veroveren, vrijen, nestje bouwen, kinderen, bevaderen, bemoederen, familieleven, godin en wildeman, het man- of vrouwzijn brengt het leven onmiskenbaar in beweging.

De interactie tussen man en vrouw versterkt onze kracht om onze emotionele, psychische, energetische en fysieke processen op Aarde te doen. Onze sekse bepaalt mede hoe we in de samenleving staan, met onze medemens omgaan en reflecteren over wie we in dit leven zijn. Onze identiteit en onze persoonlijkheid worden voor een belangrijk deel bepaald door ons geslacht.

Vanuit evolutionair perspectief is de seksuele tweedeling bijzonder functioneel. We zijn …  (lees verder

 

Pagina 2 van 612345...Minst recente »