Page content

ONLINE CURSUS: DE VROUWELIJKE EN MANNELIJKE CHRISTUS EN DE CREATIE VAN EEN NIEUWE WERELD. JE KUNT INSTROMEN!

Onder leiding van Maria Magdalena en Jezus gaan wij de eerste beginselen van een Nieuwe Wereld vormgeven. Een wereld waarin de energie van de Vrouwelijke Christus, waarvan Maria Magdalena de personificatie is, in harmonie met de energie van de Mannelijke Christus, waar Jezus voor staat, zich over de Aarde uitspreidt en haar helende werk doet.

Vanuit de ‘Maria Magdalena en Jezus Wereldschool’ bieden we nu een meerdaagse online-cursus aan om, samen met Maria Magdalena en Jezus, jullie een verdieping te bieden bij het opbouwen van een Nieuwe Wereld. 

Geïntegreerd met de kennis van De Maria Magdalena Code zullen we een stap verder gaan in het ontwikkelen van onze creatiekracht in samenwerking met de Aarde, met de natuur en met de spirituele dimensie. Deze samenwerking zal onze connectie met het eenheidsveld van de Schepping integreren in onze Persoonlijkheid en in ons dagelijks leven. 

De eenheid met de Aarde, de natuur en de spirituele dimensie zal ons een stap verder brengen in het beleven van het Christusbewustzijn en het belichamen van onze Goddelijkheid als mensen.

We zullen met behulp van De Maria Magdalena Code onze bewustzijnscentra activeren, een diepere connectie en samenwerking met onze organen en met de natuur bereiken en onze innerlijke spirituele vermogens verkennen en doen ontwaken. Deze centra fungeren als een schakel tussen Hemel en Aarde.

Door met hen aan de slag te gaan, wordt een essentiële bijdrage geleverd aan het omarmen van de eenheid met God in de Schepping vanuit je fysieke, energetische, emotionele en psychische lichamen. 

Meedoen aan deze bijzondere spirituele online cursus? Verder lezen? Mee weten? Klik hier!

 

ONLINE MEDITATIE WORKSHOP: VRIJDAG 24 SEPTEMBER GODDELIJKHEIDSACTIVATIE MEDITATIE-TECHNIEK TRAINING

Maria Magdalena en Jezus hebben aan Gabriela een meditatietechniek doorgegeven.

Een methode die nauw aansluit op de leringen van ‘De Goddelijkheid van de Mens’  en ‘De Maria Magdalena Code’.

De meditatietechniek en het -programma onder de naam ‘Goddelijkheidsactivatie Meditatie’ is dagelijks praktisch toe te passen en maakt dat wij het zijn van een Goddelijk Mens op Aarde activeren, ons bewustzijn vergroten en onszelf zo gericht en consequent in een hogere trilling brengen en in een hogere trilling houden. 

De techniek is er specifiek op gericht om je hogere bewustzijnslichamen, zoals je Hogere Zelf, dieper in je persoonlijkheid te doen indalen. Je incarneert dieper en ontwikkelt je stap voor stap tot een kanaal van Goddelijke liefde en licht. De techniek is eenvoudig aan te leren. Er zijn diverse variaties en niveaus van diepgang.

Graag nodigen wij je uit om op vrijdag 24 september 2021 digitaal bij elkaar te komen, zodat wij deze techniek aan je over kunnen dragen.

In overleg met de spirituele meesters is een dagprogramma samengesteld, zodat wij de juiste randvoorwaarden kunnen scheppen voor de overdracht van het meditatieprogramma en het oefenen van de techniek, zodat je daar thuis mee verder kunt gaan.

Verder lezen? Je aanmelden? Klik hier!

OOK ONLINE! IN SEPTEMBER 2021 START DE ONLINE-NAJAARSMODULE OVER HET LEIDERSCHAP VAN MARIA MAGDALENA

In het najaar van 2021 wordt in Nederland het vervolg op de opmerkelijke Online-cursus over de lange periode van het spiritueel leiderschap van Maria Magdalena gegeven. De meerdaagse cursus in meerdere modules neemt je mee naar Europa tweeduizend jaar geleden en laat zien hoe zij geleefd en gewerkt heeft en wat de impact daarvan in deze tijd op jou kan zijn.

VIER DAGEN: Het betreft allereerst een apart te boeken vierdaagse module, met een maandelijkse ONLINE-cursusdag in de periode September t/m December 2021. Er is ook een LIVE-cursus over het Leiderschap van Maria Magdalena.

INLEIDING: Na de kruisiging van Jezus verlaat Maria Magdalena halsoverkop Palestina via Alexandrië naar het huidige Frankrijk. Deze vlucht luidt een zeer lange periode van haar spiritueel leiderschap als de vrouwelijke Christus in. Ze zal uitgesproken oud worden en de tijd nemen om de leer van de Goddelijkheid van de mens, die zij samen met Jezus ontwikkelde, bij de mensheid bekend te maken en verder vorm te geven. Dit gebeurt met name in het huidige West- en Zuid-Europa waarbij zij wordt ondersteund door haar kinderen, vrouwelijke en mannelijke discipelen, Jozef van Arimathea en zijn metgezellen en zeker niet in de laatste plaats door Jezus die zich, vanuit de spirituele dimensie, regelmatig in zijn lichtlichaam aan haar presenteert. De Britse eilanden, Frankrijk, delen van Spanje en met name Galicië en Italië zijn gebieden waar zij regelmatig de vroegchristelijke gemeenten bezoekt en haar toehoorders onderwijst.

Tijdens deze cursus volgen wij Maria Magdalena en maken we mee hoe zij haar leven leidt, een leven dat vrijwel volledig in dienst staat van haar spirituele missie. Hoe geeft zij leiding aan de groeiende gemeenschap in Zuid-Frankrijk? Hoe ontwikkelt de leer van de Goddelijkheid van de mens in Europa zich onder haar inspiratie? Bijvoorbeeld in Ierland, Engeland en Schotland? Hoe ontwikkelt de band met Avalon en Iona zich? Hoe geeft zij vorm aan de relatie met de vrouwelijke en mannelijke discipelen? Welke positie nemen haar dochters Sarah en Sophia bij dit alles in? Hoe belichaamt zij de Vrouwelijke Christus?

PERSOONLIJKE GROEI: Via de doorgevingen aan Gabriela zullen wij van de bijzondere innerlijke processen van Maria Magdalena, van haar wijsheid en de leer van de Goddelijkheid van de mens in de praktijk van alledag mogen profiteren. Aan de hand van zegeningen, geleide meditaties, openbaringen, hedendaagse gebeden en oefeningen worden de cursisten, mede door de indringende aanwezigheid van Maria Magdalena en Jezus vanuit de spirituele dimensie, in velerlei opzicht in proces gebracht en in trilling verhoogd.

Wil je meer lezen over de ONLINE en LIVE-Leiderschapscursus van Maria Magdalena? Klik dan hier!

LET OP! VIERDAAGSE LIVE-CURSUS OVER HET LEIDERSCHAP VAN MARIA MAGDALENA IN HET NAJAAR VAN 2021

In het najaar van 2021 wordt in Nederland het vervolg op de opmerkelijke cursus over de lange periode van het spiritueel leiderschap van Maria Magdalena gegeven. De meerdaagse cursus in meerdere modules neemt je mee naar Europa tweeduizend jaar geleden en laat zien hoe zij geleefd en gewerkt heeft en wat de impact daarvan in deze tijd op jou kan zijn.

VIER DAGEN: Het betreft allereerst een apart te boeken vierdaagse module, met een maandelijkse LIVE-cursusdag in de periode September t/m December 2021. Er is ook een Online cursus over het Leiderschap van Maria Magdalena.

INLEIDING: Na de kruisiging van Jezus verlaat Maria Magdalena halsoverkop Palestina via Alexandrië naar het huidige Frankrijk. Deze vlucht luidt een zeer lange periode van haar spiritueel leiderschap als de vrouwelijke Christus in. Ze zal uitgesproken oud worden en de tijd nemen om de leer van de Goddelijkheid van de mens, die zij samen met Jezus ontwikkelde, bij de mensheid bekend te maken en verder vorm te geven. Dit gebeurt met name in het huidige West- en Zuid-Europa waarbij zij wordt ondersteund door haar kinderen, vrouwelijke en mannelijke discipelen, Jozef van Arimathea en zijn metgezellen en zeker niet in de laatste plaats door Jezus die zich, vanuit de spirituele dimensie, regelmatig in zijn lichtlichaam aan haar presenteert. De Britse eilanden, Frankrijk, delen van Spanje en met name Galicië en Italië zijn gebieden waar zij regelmatig de vroegchristelijke gemeenten bezoekt en haar toehoorders onderwijst.

Tijdens deze cursus volgen wij Maria Magdalena en maken we mee hoe zij haar leven leidt, een leven dat vrijwel volledig in dienst staat van haar spirituele missie. Hoe geeft zij leiding aan de groeiende gemeenschap in Zuid-Frankrijk? Hoe ontwikkelt de leer van de Goddelijkheid van de mens in Europa zich onder haar inspiratie? Bijvoorbeeld in Ierland, Engeland en Schotland? Hoe ontwikkelt de band met Avalon en Iona zich? Hoe geeft zij vorm aan de relatie met de vrouwelijke en mannelijke discipelen? Welke positie nemen haar dochters Sarah en Sophia bij dit alles in? Hoe belichaamt zij de Vrouwelijke Christus?

PERSOONLIJKE GROEI: Via de doorgevingen aan Gabriela zullen wij van de bijzondere innerlijke processen van Maria Magdalena, van haar wijsheid en de leer van de Goddelijkheid van de mens in de praktijk van alledag mogen profiteren. Aan de hand van zegeningen, geleide meditaties, openbaringen, hedendaagse gebeden en oefeningen worden de cursisten, mede door de indringende aanwezigheid van Maria Magdalena en Jezus vanuit de spirituele dimensie, in velerlei opzicht in proces gebracht en in trilling verhoogd.

Wil je meer lezen over de Live-Leiderschapscursus van Maria Magdalena? Klik dan hier!

CROWDFUNDINGSACTIE VOOR DE ENGELSE VERTALING VAN ONS GECHANNELDE BOEK OVER DE KRUISIGING GROOT SUCCES!

We hadden nog €3250,– nodig om de Engelse vertaling van ‘Maria Magdalena en Jezus Deel 4: Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam’ af te ronden. En het is gelukt!

Inmiddels zijn ‘Maria Magdalena en Jezus’ deel 1, 2 en 3 vertaald. De vertaling van Deel 4 was voor de helft gefinancierd. Er waren nog €3250,– benodigd om de vertaling van de laatste helft van 272 pagina’s af te ronden. De vertaling wordt momenteel afgerond. Voorjaar 2022 kunnen we dan definitief met vier titels de Engelstalige wereldmarkt op.

Tientallen mensen hebben grote, middelgrote en kleine bijdragen op rekening NL48 RABO 0316 9570 70 van ‘Vertaalfonds Maria Magdalena en Jezus’ (BIC: RABONL2U) gestort onder vermelding van ‘Crowdfunding vertaling Maria Magdalena en Jezus Deel 4’.

Zo dragen donateurs bijaan het in de wereld zetten van de nieuwe leringen van Maria Magdalena en Jezus! Dank jullie wel voor al jullie betrokkenheid als co-creator van ons werk!

Onze dankbaarheid aan alle gulle gevers is zeer groot!

Voor onze crowdfundingspagina van ons Vertaalfonds met veel informatie over het huidige project klik je hier!

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

NIEUW! TWEEDE DRUK! DEEL 1 UIT DE SERIE ‘MARIA MAGDALENA EN JEZUS’ – HUN LEVEN, HUN LIEFDE, HUN MISSIE

MARIA MAGDALENA EN JEZUS DEEL 1. Vers van de pers! Tijdens de Nederlandse Boekenweek presenteren wij Deel 1 uit de serie ‘Maria Magdalena en Jezus’ met als subtitel: hun leven, hun liefde, hun missie’ in een vernieuwde versie.

Over de bewogen eerste fases van de individuele levens en het gezamenlijke leven van Maria Magdalena en Jezus.

Opnieuw vormgegeven, geredigeerd, geactualiseerd, aangepast aan de volgende delen van de serie, inhoudelijk niet wezenlijk veranderd, met een nieuwe ‘warme’ en glanzende cover. (zie hierboven) Inhoud bekijken? Klik hier!

NIEUWE OPENBARING: HET IS NU DE TIJD VOOR VROUWEN OM OP TE STAAN VOLGENS MARIA MAGDALENA EN JEZUS

De maatschappij is ziek en het zelfvernietigende van de mensheid komt steeds meer aan de oppervlakte. Volgens Maria Magdalena en Jezus wordt het tijd voor vrouwen en het vrouwelijke om op te staan om sturing aan de samenleving te gaan geven om, na Corona, een nieuwe correctie van Moeder Aarde te voorkomen. “Jullie kunnen er niet meer omheen.”

Wil je de gehele waarschuwende en inzichtgevende openbaring lezen? Klik dan hier!

.

BOEKENAANBIEDING! ‘JEZUS ZIJN KRUISIGING EN OPSTANDING IN EEN LICHTLICHAAM’ EN ‘HET ONTWAKEN VAN DE VROUWELIJKE CHRISTUS’

BOEKENNIEUWS: AANTREKKELIJKE DUO AANBIEDING. onze laatste twee boeken (2019-2020) zijn nu te verkrijgen voor een zogenaamde DUO-AANBIEDING in onze Follow Your Heart webboekwinkel.

Let op! Maria Magdalena en Jezus Deel 4: Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam’ en ‘Het leiderschap van Maria Magdalena Deel 1: Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus’ nu samen met een behoorlijke korting voor een AANTREKKELIJKE PRIJS!

In het eerstgenoemde boek ontwaakt Jezus als de Mannelijke Christus en in het tweede boek ontwaakt Maria Magdalena als de Vrouwelijke Christus! Spiritueel gezien zijn dit cruciale gebeurtenissen in de historie van de mensheid op Aarde. Belangstelling? Klik hier!

NIEUWE 4E DRUK! BIDDEND CREEREN – GEBEDENBUNDEL VOOR HET ACTIVEREN VAN DE GODDELIJKHEID VAN DE MENS.

Houd je trilling hoog. Juist in deze tijd! 
HOEVEEL? 108 moderne gebeden – die Gabriela als medium uit de spirituele dimensie mocht ontvangen – voor iedereen met een spirituele belangstelling en die zeer gevarieerd van aard zijn.
TOT WIE BID JE? Zo zijn er gebeden die een verbinding leggen met onze spirituele vrienden Maria Magdalena en Jezus. Maar ook die gericht zijn op de Aartsengelen, Moeder Aarde, je Hogere Zelf, je Goddelijke Bron of je Innerlijk Kind. Ook zijn er gebeden expliciet voor mannen of vrouwen of voor de harmonie tussen hen. Of voor vrede in de wereld, voor het activeren van het licht in jou of voor een lang, gezond en gelukkig leven. En nog veel meer.
WAT DOET HET? Bijzonder is ook dat wordt uitgelegd wat er energetisch gebeurt als je tot bijvoorbeeld Maria Magdalena bidt, of tot Moeder Aarde of tot Moeder en Vader God. Gebruik de gebeden voor alles dat je vanuit je hart doet, wenst en wilt ervaren. Bidden opent op energetische wijze je hart en brengt een aangename trilling in jouw leven en in het leven van anderen.
WAARVOOR BID JE? Bid veel voor jezelf en veel voor anderen. Bid regelmatig voor onze planeet en voor de mensheid. Door te bidden breng je het collectief bewustzijn van de mensheid op een hoger niveau. Door te bidden, creëer je waar je voor bidt en daarbij bid je in wezen altijd voor het doen ontwaken van je eigen Goddelijkheid.
EN WAAR? Hoort op elk nachtkastje, naast je bank of gemakkelijke stoel of op je altaartje thuis! Of in je koffer of handtas!
BESTELLEN? Om het boek, in de nieuwe 4e druk met dikker papier, en de gehele inhoudspagina te bekijken en te bestellen, klik je HIER!
Pagina 1 van 912345...Minst recente »