Page content

MARIA MAGDALENA EN JEZUS ZOMERWORKSHOP EIND JULI 2020 IN ZUID-FRANKRIJK/RENNES-LE-CHATEAU

Er is korte tijd het een en ander gebeurd. We hebben vanwege de Corona-perikelen onze reis naar Schotland helaas op het laatste moment dienen te cancelen en de deelnemers moeten teleurstellen. Na een rouwmoment vroegen we ons af: “Wat nu?”

 

NIEUWE ZOMERWORKSHOP IN ZUID-FRANKRIJK: Op instigatie van Maria Magdalena en Jezus zijn wij geleid naar het organiseren van de Maria Magdalena en Jezus Zomerworkshop eind juli 2020 in Zuid-Franrijk. We verblijven daar met een potentiële groep deelnemers van 22 t/m 28 juli in het bekende Centrum Les Labadous, nabij het Maria Magdalena-bedevaartsoord Rennes-le-Chateau.

 

ONDERWERP: Het thema van deze week zal zijn: De Vrouwelijk Christus en het scheppen van een Nieuwe Wereld.

 

WAT GAAN WIJ DOEN? DOE JIJ MEE? Volgens Maria Magdalena en Jezus, in hun boodschap aan Gabriela, is deze Zomerworkshop heel belangrijk, omdat wij daar met elkaar – in de liefdevolle energie van deze streek – de basiscontouren van een Nieuwe Wereld onder hun leiding gaan scheppen.

MEER WETEN? Wil je meer te weten komen over deze bijzondere Zomerworkshop en je mogelijk inschrijven? Klik dan hier!

VERZAMELPAGINA MET MAAR LIEFST 10 OPENBARINGEN OVER PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN

De jaarlijkse periode in het voorjaar rond Pasen, Hemelvaart en Pinksteren is spiritueel gezien een zeer interessante tijd. Denk aan de kruisiging van Jezus en zijn wonderbaarlijke opstanding in een lichtlichaam, maar ook de belangrijke rol van Maria Magdalena die haar Aardse positie inneemt na de Hemelvaart van Jezus. Kortom, maar liefst tien openbaringen van de spirituele meesters aan Gabriela die steeds duidelijker maken waar Maria Magdalena en Jezus voor stonden in hun laatste gezamenlijke leven op Aarde. Bekijken, lezen? Klik hier!

CORONA-VERZAMELPAGINA MET MAAR LIEFST ZEVEN OPENBARINGEN VAN DE SPIRITUELE MEESTERS OVER HET VIRUS

Het Coronavirus heeft een wereldwijde impact op de menselijke processen. We kunnen ons er er niet aan onttrekken. 

Wat heeft het virus ons te zeggen? Wat is de boodschap van het virus voor ons? Maria Magdalena, Jezus en Moeder Aarde

leggen in diverse openbaringen aan Gabriela de spirituele betekenissen van de impact van het virus uit.

Elke openbaring heeft een eigen invalshoek en biedt een andere kijk op de Coronacrisis.

De overzichtspagina bekijken en de openbaringen lezen? Klik dan hier!

HET PERSPECTIEF VAN HET EINDE DER TIJDEN – Statement Gabriela en Reint n.a.v. de Corona-ontwikkelingen in de samenleving

‘De tegenover elkaar staande partijen dagen elkaar op allerlei dualistische manieren uit om tot transformatie van de mensheid te komen.’

We spraken laatst met iemand van een behoudende kerk in Barneveld. Hij vroeg ons: ‘Hoe kijken jullie nou tegen deze Corona-crisis aan? De dominee zegt dat we met het einde der tijden te maken hebben. Bepaald geen opwekkend perspectief.’

Wij vertelden hem dat wij deze heftige Corona-periode in de historie van de mensheid zien als een transformatietijd waarbij we dualiteit in de samenleving uiteindelijk transformeren naar eenheid. En dat nu we nu een overdosis dualiteit en tweespalt in de vorm van vrijheidsbeperkende maatregelen, privacy-gevaren, een destructief geldstelsel, technologische overkill, 5G, milieuvervuiling, bomenkap en klimaatuitdagingen voor onze kiezen krijgen die ons individueel en collectief uitdagen om voor eenheid te gaan staan. Maria Magdalena noemt dit het omkeerpunt in de Aardse cyclus van de mensheid. (Uit ‘De Maria Magdalena Code III®)

Bill Gates vervult zijn rol … 

Wil je het gehele statement lezen? Klik dan hier!

Online Intensieve Reinigingsworkshop bij jou thuis (N/B) voor een vriendelijke priis!

Het is tijd om de lockdown lichamelijk te unlocken!

Door diepgaand te ontslakken naar een schoon lijf, een hogere lichaamstrilling, je ideale gewicht, een vitaal lichaam en een gezonder leven tegen een vriendschappelijke prijs!

Na het lange thuis blijven in deze Corona-periode is er de nodige stagnatie bij veel mensen ontstaan. We zijn er fysiek, energetisch, emotioneel en psychisch aan toe om te reinigen.
Dit gegeven samen met het aangename voorjaar creëert een gunstige gelegenheid om te reinigen.

Daarvoor heeft Gabriela een Basisprogramma en een Uitgebreid programma samengesteld. Het Basisprogramma loopt van zondag 21 juni t/m vrijdag 26 juni. Het Uitgebreide programma loopt van zondag 21 juni t/m donderdag 2 juli. Jij kunt een van de programma’s kiezen.

Dit tweetal intensieve lichaamsreinigingsworkshops onder het motto ‘Goddelijkheidsactivatie-reiniging’ wordt in een spirituele setting bij jou thuis gegeven. Beide programma’s zijn zo georganiseerd dat je de gehele intensieve darm-,lever- en weefselreiniging in je vertrouwde omgeving kunt doen.

Gabriela Gaastra-Levin zal de professionele begeleiding van jou op zich nemen. Met openbaringen en inzichten over lichaam en geest van Maria Magdalena en Jezus.

Wil je checken of dit iets voor jou is, welk programma het beste bij jou past, of de data goed uitkomen en of de schappelijke prijs ok is, klik dan hier

MOEDERDAG – DE SPIRITUELE BETEKENIS VAN HET MOEDERPRINCIPE VOLGENS DE SPIRITUELE MEESTERS MARIA EN JOZEF

Gabriela heeft als medium contact met de Heilige Familie. In deze tijd staat in veel gevallen het contact met Maria Magdalena en Jezus centraal. Maar rond Moederdag laten wij Maria en Jozef aan het woord in een veelzeggende openbaring uit ons boek ‘De Helende Kracht van Familierelaties’ over ‘Het Moederprincipe’.

Maria en Jozef:De overdracht van het Zijnsgevoel is de belangrijkste taak die een moeder ten opzichte van haar kinderen heeft. Afhankelijk van de mate hoe ze zelf het Zijn overgedragen heeft gekregen en ze dit gevoel zelf verder heeft weten te ontwikkelen, zal ze in staat zijn om het verder aan haar kinderen over te dragen.
In de praktijk wordt het Zijn van de moeder aan het kind overgedragen door aandacht en onvoorwaardelijke liefde aan het kind te geven. Door zich beschikbaar te stellen aan het kind. Om zich te hechten. Door de behoeften van het kind serieus te nemen. Door naar het kind te luisteren en het waar te nemen als een apart individu met een eigen bestaansrecht. En door aan het kind de ruimte te geven om zijn of haar eigen individualisatieproces vorm te geven.”

Wil je de gehele openbaring lezen? Klik dan HIER!

 

NIEUW! ONLINE 5-DAAGSE MARIA MAGDALENA-CURSUS OVER ‘DE VROUWELIJKE CHRISTUS’ TE BEGINNEN OP VRIJDAG 1 MEI

Na de kruisiging van Jezus is Maria Magdalena als vrouw gaan staan voor het Christusbewustzijn in deze tweede fase van haar lange leven. Dit is vergelijkbaar met de huidige periode van de mensheid waarin er ruimte ontstaat voor het vrouwelijke om haar positie in te nemen. En zo belichaamde Maria Magdalena vanaf 2000 Jaar geleden de Vrouwelijke Christus, zowel op Aarde als in de spirituele dimensie!

Vanuit de ‘Maria Magdalena en Jezus Wereldschool’ bieden we nu een online-cursus aan om, samen met Maria Magdalena, jullie een verdieping te bieden in wat de Vrouwelijke Christus precies is en inhoudt en hoe we haar ook in ons bewustzijn en in ons leven kunnen doen ontwaken.

Voor wie is deze cursus bedoeld? Moet je iets hebben gelezen?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die de behoefte voelt om het vrouwelijke principe te omarmen en nieuwe openingen te scheppen in hoe jij jezelf en je leven tot nu toe ervaren hebt. Het is fijn als je een of meer van onze boeken over ‘De Goddelijkheid van de mens’, ‘De Maria Magdalena Code®’ en de serie ‘Maria Magdalena en Jezus’ hebt gelezen, maar het is geen voorwaarde voor deelname.

Je ontvangt een schat aan informatie van Maria Magdalena.

Wil je de gehele opzet van de 5-daagse online-cursus lezen? Klik dan hier!

OPENBARING VAN MARIA MAGDALENA EN JEZUS OVER HET BELANG VAN DE VROUWELIJKE CHRISTUS VOOR DE MENSHEID

Maria Magdalena neemt haar gelijkwaardige positie in naast Jezus, zijnde de mannelijke Christus.

Vanuit de vrouwelijke bezieling dient een nieuwe wereld gebaard worden.

Maria Magdalena en Jezus: “De Vrouwelijke Christus is een manifestatie van de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde die ontstaat als een vrouw de weg naar eenheid tussen goed en kwaad heeft weten te vinden. Zij zet de Christusenergie neer vanuit haar vrouwzijn in de wereld, zelfs als ze op haar zielepad ook in andere incarnaties een man is geweest. De vrouwelijke Christus richt  haar liefde op de mensheid, de natuur en de hele Schepping door middel van het omarmen van, overgeven aan en doorgronden van de Aarde.

De vrouwelijke Christus wijst jullie de weg naar het helen van je relatie met je Zijn en met de natuur om je heen. De vrouwelijke Christus is in elke vrouw aanwezig, maar ook in mannen. De vrouwelijke Christus is een spiegel en een inspiratiebron voor ieder mens. Het leidt het vrouwelijke principe naar het aannemen van haar ware rol in het helen van de mensheid en de Aarde, naar het in balans brengen van het mannelijke en het vrouwelijke en naar het volledig integreren van de verbinding met jullie Goddelijke Bron in je dagelijks leven.”

Wil je de gehele openbaring lezen? Klik dan hier!

GOEDE VRIJDAG OPENBARING VAN MARIA MAGDALENA EN JEZUS: DE MENS IN ZIJN RELATIE TOT ZIJN AARDSE BEPERKINGEN.

Goede Vrijdag 2020-openbaring van Maria Magdalena en Jezus voor het eerste Paas-webinar van Gabriela en Reint. 

Goede Vrijdag is een inwijdingsdag!

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, welkom op deze bijeenkomst op Goede Vrijdag. Ons hart staat open om jullie te omarmen en lief te hebben. Wij bewonderen jullie processen en de manier waarop jullie, stap voor stap, je eigen weg bewandelen naar het openen van je hart en het activeren van het Christusbewustzijn. We hebben 2000 jaar geleden een opening in het collectieve bewustzijn gefaciliteerd, voor alle mensen, ongeacht hun richting in het leven. De Christus is beschikbaar voor iedereen. Onvoorwaardelijke liefde is jullie geboorterecht, in eerste instantie naar jezelf toe en verder naar anderen en de Aarde. Het is nu de tijd om deze liefde in actie te brengen en je leven erdoor  te laten leiden.  Meestal wordt Goede Vrijdag als een dag van verdriet en verlies en van pijn en rouw ervaren. Echter, we willen jullie uitnodigen om het als een inwijdingsdag te omarmen. Een dag waarop dualiteit in eenheid  kan worden getransformeerd. Waar de Goddelijkheid die inherent is aan jezelf, aan je processen en aan alles wat  is, tevoorschijn komt. Het is het moment waarop het Christusbewustzijn manifest wordt op Aarde.” 

Wil je de gehele openbaring lezen over het omgaan met je Aardse beperkingen? Klik dan hier!

OPENBARING MARIA MAGDALENA EN JEZUS AAN GABRIELA: HET CORONAVIRUS STELT DE MENSHEID EEN GRENS!

Tweede openbaring met een spirituele visie op het waarom van het Coronavirus. 

Doorgeving van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela.

Het Coronavirus zegt nu tegen jullie: ‘Dit kan niet meer!’

De robotisering van de samenleving kan tot de ontzieling van de mens leiden.

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie zijn door middel van het Coronavirus in een wereldwijd proces terechtgekomen. De eenheid en  verbondenheid met elkaar wordt door dit virus expliciet gemaakt. Tegelijkertijd stelt het jullie in staat om je eenheid met en deelname aan de natuur te doorgronden. Jullie hebben namelijk in de loop der tijd je persoonlijke en collectieve dagelijkse werkelijkheid opgebouwd zonder echt met de natuur rekening te houden. De menselijke soort heeft het recht op de Aarde en op andere wezens voor zichzelf opgeëist. Naast het domineren van elkaar heeft het domineren van de natuur de laatste paar eeuwen steeds sterker plaatsgevonden.

Wil je de gehele openbaring lezen? Klik dan hier!

Pagina 1 van 712345...Minst recente »